Saturday, March 26, 2016

Strah od džina

Pitanje:
Koji je propis za strah od džina koji doživljavaju neki ljudi? Čujemo kako narod priča da treba spomenuti Allahovo ime prilikom prosipanja vrele vode.

Odgovor: 
Strah od džina je kao strah od ljudi. Prirodni strah je u redu. Nema smetnje sa poduzimanjem sigurnosnih mjera i spominjanjem Allahovoga imena u vezi sa jelom i pićem, tako da šejtan ne prisustvuje jedenju i pijenju. Isto važi za spominjanje Allahovoga imena prilikom ulaska u kuću, tako da šejtan ne provede noć tu. Isto važi i za prosipanje vrele vode i spominjanje Allahovoga imena i traženje Allahove zaštite prilikom toga, da ga nešto ne bi pogodilo. Čovjek takođe ne treba jako zalupiti vrata ili činiti nešto nepotrebno, jer to može povrijediti džina.

Strah od džina je prirodni strah. Čovjek se štiti od njihovoga zla na isti način kao što se štiti od zla ljudi. Njih ne treba ogovarati. Oni se ne trebaju napadati, niti nepravedno tretirati. Onaj ko napadne čovjeka će i sam biti napadnut. Onaj ko ogovara čovjeka će i sam biti ogovaran. Na isti način kao što izbjegavaš zlo ljudi i njihove zavjere, lopove, tiranine i zlo tvoje okoline tako što si miroljubiv i misliš šta govoriš i radiš, takođe i džine trebaš tretirati na ovaj način.

Džini su velika generacija. Među njima ima prkosnih griješnika, tiranina, nevjernika, novotara i dobrih muslimana. Obavezno je dakle štititi se od njihovoga zla. Zabranjeno ih je obožavati pored Allaha, bojati ih se skrivenim strahom ili misliti da oni raspolažu nečim u svemiru. Prilikom učenja Kur'ana treba tražiti zaštitu od šejtana da bi se izbjegle njegove spletke i prevare.

odgovorio: šejh AbdulAziz ibn Baz