Saturday, April 20, 2019

Ispravnost dokazivanja ahād hadisima u akidetskim i fikhskim pitanjima

autor: dr. Ala’ Bekr
prevod: Mersed Suljkanović
recenzija: Ersan Grahovac


*Hadis po broju lanaca prenosilaca kojima se prenosi može biti mutevatir i ahad. Kaže Mahmud et-Tahan: „Mutevatir je hadis ili predaja koju u svakom stepenu lanca prenosilaca prenosi veliki broj ljudi, tako da je razumski nemoguće da se ti prenosioci slože na izmišljanju ove predaje.“ Vidjeti: Tejsiru mustalehil-hadis, 42. „Za ahad hadis kaže: „Ahad je predaja koja ne ispunjava uslove da bude mutevatir.“ (tejsiru mustalehil-hadis, 27)

Thursday, March 7, 2019

Šest razloga zbog kojih su nam srca okrutna

autor: mr. Jakub Alagić

Uzroci okrutnosti srca su mnogobrojni, a neki od njih su:

1. Nemarnost prema Kur'anu i zikru

Uzvišeni Allah kaže:
„Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.“
(Al-Hašr, 21.)

Alusi kaže: „Ovo je primjer veličine Kur'ana, i njegovog uticaja, a sa ovim ajetom se želi upozoriti na okrutnost srca, te nedostatak strahopoštovanja kada se uči Kur'an, jer da se kakvom brdu Kur'an objavi raspalo bi se od straha pred Allahom.” (Tantavi, Et-Tefsir el-Vesit, 14/10.)

O mašriku i šejtanskom rogu iz Nedžda spomenutom u hadisu


Prenosioci koji su hadis prenijeli od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, sasvim ispravno su razumjeli hadis i na šta je pokazivao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Salim, sin Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, rekao je: “O stanovnici Iraka, vi mnogo zapitkujete o sitnicama, a tako olahko upadate u velike grijehe! Čuo sam svog oca da kaže: ‘Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Smutnja će doći otuda’, i pokazao je rukom prema mešriku odakle će se pojaviti šejtanski rog.’” (Sahih Muslim, 2905)

Ovi jadni smutljivci, koji tvrde da je Nedžd koji je spomenut u hadisu, geografska oblast u Saudijskoj Arabiji odakle se pojavio Muhammed ibn Abdulvehhab, a koja se danas naziva Nedždom, ne znaju da su ashabi ratovali protiv lažnog vjerovjesnika Musejleme Kezzaba u Jemami, koja je zapravo taj današnji saudijski Nedžd, ali nisu hadis o „šejtanskom rogu iz Nedžda“ tumačili da se odnosi na taj nedžd, nego da se odnosi na Irak.

Šta se krije iza bionergije

priredio: mr. Hakija Kanurić

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je mir i spas na Njegovog odabranika i miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

U posljednje vrijeme mnogim ljudima nametnulo se sasvim logično razmišljanje o opravdanosti postojanja zdravstvenog sektora u koji se slijevaju ogromna novčana sredstva i u kojem se nastoji ostvariti progres i građanima osigurati adekvatna zdravstvena zaštita. Na ovakvo razmišljanje podstaklo je prije svega medijsko eksponiranje alternativne medicine, tačnije bioenergije kao ”legalne i uspješne metode” u tretmanu određenih medicinskih oboljenja i stanja. Dovoljan je samo dodir ruke da se otklone svi problemi, štaviše, ne uvjetuje se ni dodir, ”liječenje” se može obavljati i na daljinu, dovoljno je da ”iscjeljitelj” usmjeri svoje misli… i nastaje izlječenje, bez ikavih medikamenata i savremenih medicinskih dostignuća. Zvuči suviše dobro da bi bilo istinito. Iako su ljudi svjesni ovih činjenica, ipak su skloni stalnim pokušajima da prečicom stignu do cilja. No, ponekad prečica odvede u ćorsokak. U svemu tome mnogi kao izgovor navode već otrcanu frazu: ”Ništa ne košta probati“, možda ne košta u materijalnom smislu, ali cijena je neusporedivo veća ako se na taj način prodaje vjera i put spasa. Kao što nije neophodno postati sihirbaz da bi se saznalo da je sihr haram, isto tako nije neophodno postati ”iscjeljitelj” bioenergetičar da bi se upoznalo sa propisom o ovoj vrsti ”liječenja”. Ipak, da bismo donijeli ispravan sud o bilo kojem fenomenu, neophodno je upoznati njegovu stvarnost i suštinu, a zatim  izvagati na mizanu (vagom) šerijata. Na putu upoznavanja sa fenomenom liječenja bioenergijom bacit ćemo svjetlo na historijat te pojave, otkriti čitaocu suštinu bioenergije, ideologiju za koju se veže i način kako se koristi i kako djeluje. Postoje brojne praktične terapije i vježbe koje svoju metodologiju pronalaze u teoriji bioenergije, kao što su: tai chi, chi kung, reiki, makrobiotika, joga, vježbe disanja, vježbe duboke koncentracije i sl. (Hakikatul-iladži bit-taka bejnel-ilmi vel-Kur’ani, Elhakikatuš-Šerije lilbermedžeti ellugavijjetil-asabijje, Sami el- Kudumi i albadeer.maktoobblog.com) Ova studija analizira liječenje bioenergijom uopćeno s posebnim osvrtom na reiki metodu.

Šta znači sredina u vjeri?

autor: Šejh Muhammed Ibn Salih el-Usejmin

Srednji put u vjeri znači da čovjek ne pretjera u vjeri pa tako pređe Allahove, subhanehu ve te'ala, granice, dok sa druge strane znači da čovjek ne popusti u vjeri, toliko da ne izvršava ono što je Allah naredio i što je od sunneta.

Srednji put je da se čvrsto pridržavaš sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pretjerivanje je prelaženje preko sunneta, a popuštanje je njegovo nepraktikovanje.

Osoba koja obavještava one koji joj dođu o njihovim intimnim i tajnim stvarima

odgovorio: šejh Salih Munedždžid

Pitanje: 
Jedan od velikih lažljivaca tvrdi kako poznaje gajb stvari. To čini putem učenja nekih tekstova epileptičnim osobama. Isto tako, bolesnicima daje neke napisane listove da se nakade na njima, te neke talismane da ih stave na sebe. Kada dođe neka bolesna osoba da se liječi kod njega, koja inače pije alkohol, on je obavještava kako je juče pila alkohol, da je ostatak tog alkohola na tom i tom mjestu, te da on neće pristupiti liječenju od epilepsije sve dok se ne klone konzumiranja alkohola.
Bolesna osoba na kraju prizna da je sve tako kako je rekao. Sada tražimo vaše mišljenje o tom pitanju!  Da li je dozvoljeno da se družimo s tom osobom i da mu nazivamo selam? Da li je dozvoljeno da on predvodi džema´at kao imam, jer to ponekad čini? Mi smo ga savjetovali o ovom pitanju, ali on ne prima nikakve savjete uz obrazloženje da je on u pravu. Od vas očekujemo da date svoje mišljenje o ovom pitanju? Da vas Allah, dž.š., nagradi najboljom nagradom!

Wednesday, February 13, 2019

14 odlika prvih generacija (selefa) u vjerovanju

autor: mr. Jakub Alagić

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke:

1. Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur'ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja.

2. Uzimanje Kur'ana i Sunneta za sudiju u bilo kakvim razilaženjima i sporovima.

3. Oslanjanje na jasne, nedvosmislene ajete (muhkem), pri donošenju suda po bilo kojem pitanju, te tumačenje manje jasnih i dvosmislenih ajeta (mutešabih) shodno onome što je kazano u jasnim.