Sunday, August 25, 2019

Od cjelokupnog ibadeta u Džennetu će ostati jedino ova dova

autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje
iz knjige “Vodič ka Džennetu”

Dova stanovnika Dženneta

Uzvišeni Allah kaže: “One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov; ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!“ (Junus, 9-10)

Hadžadž b. Džurejh kaže: “Obaviješten sam da riječi Uzvišenog: Hvaljen neka si, Allahu!, predstavljaju dovu upućenu Allahu od strane dženetlija u trenutku kada pored njih proleti kakva ptica, a oni je požele imati. Oni tada kažu: Hvaljen neka si, Allahu!, što je, zapravo, njihova molitva, nakon koje dolazi melek koji im donosi ono što žele. On ih selamom pozdravlja, a oni mu selamom otpozdravljaju. Na to upućuju Njegove riječi, prema kojima je njihov pozdrav: Mir vama! Kada jedu, oni Allahu, Gospodaru svome, zahvale, a na to upućuju Njegove riječi: (. .. ) a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!'”

Razlika između teobe i istigfara

odgovorio: šejh Abdul-Aziz bin Baz

Pitanje: Kakva je razlika između teobe (pokajanja) i istigfara (traženja oprosta)?

Odgovor:

Teoba (tevba) jeste kajanje zbog onoga što je proteklo (od grijeha) i napuštanje toga, te čvrsta odluka da se tome više nikada ne vrati, za ovo se kaže teoba.

Što se tiče istigfara pa on nekad može biti u obliku teobe, a nekad može biti u obliku riječi, kao da kaže: „Allahummegfir li“ (Allahu moj oprosti mi), ili „Estagfirullah“ (tražim oprost od Allaha), i ovo neće biti teoba osim ako uz to dođe i pokajanje, ostavljanje grijeha, te čvrsta odluka da se ne vrati istom, tek se tada ovo može zvati teobom i istigfarom.

Kako da savladam ljenost pri učenju Kur’ana i traženju znanja?

odgovorio: šejh Muhammed Muhtar eš-Šenkiti

Pitanje: Uvaženi šejh, kada tražim znanje i želim da učim Kur’an napamet, preovlada me ljenost i dosada. Da li imate neki savjet? Allah da Vas nagradi! 

Odgovor: Ako je osoba iskrena po tom pitanju, ona neće biti pogođena ljenošću i dosadom. Ako bi ti bilo rečeno: „U ovoj kući se nalazi 1000 rijala koje ćemo ti dati na isteku jednog sata“ tako mi Allaha, ti bi čekao za to do kraja dana! Niti bi zaspao niti bi bio lijen. A šta je sa neprocjenjivim nagradama kod Allaha? Kako da insana spopadne dosada i ljenost? Oni se odstranjuju kada se sjetiš šta je kod Uzvišenog Allaha! Kako da ljenost priđe osobi na halkama na kojima se stiče znanje i kada je on svjestan da ga na takvom skupu okružuju meleci? Kakva ljenost kada u rukama držiš Allahovu knjigu, kada se baviš Gospodarom svih svjetova?

Saturday, August 24, 2019

Kako roditelj podučava svoju djecu Tevhidu?

odgovorio: šejh Muhamed Salih Ibn Usejmin

Pitanje: Kako roditelj podučava svoju djecu Tevidu?

Odgovor: Roditelj ih treba podučavati Tevhidu kao što ih podučava svim ostalim vjerskim pitanjima. U najbolje što postoji o ovoj temi spada knjiga “Tri osnovna temelja” od šejha Muhammeda ibn AbdulVehhaba. Mnogo je dobro da je oni nauče napamet, i da im se ona objasni na prikladan način koji oni razumiju i shvataju. Knjiga je zasnovana na pitanjima i odgovorima na jasan i jednostavan način – i bez komplikacija.

Nakon toga im on pokazuje Allâhovu objavu – da bi se praktikovao sadržaj ove male knjige. Primjer toga je sunce. Ko je stvorio sunce, mjesec, zvijezde, noć i dan? Allâh. Allâh je stvorio sve to. Na taj način će dijete piti sa izvora prirodnoga instinkta. Čovjek je stvoren i sklon obožavanju samo Allâha.

Pokret Ihvanu-l-muslimin i ono što im se prigovara

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

Prvo pitanje:
- Esselamu alejkum šejh, da te Uzvišeni Allah nagradi na ovim odgovorima, čovjek se uisitinu okoristi. Molim Allaha subhanehu we te 'ala da te učvrsti na putu istine, poveća ti znanje i poživi te. 
Imao bih pitanje, u vezi grupe Ihvanu Muslimin, ko su oni, šta zastupaju, u šta pozivaju, koja su im obilježja, da li ih se i kako treba čuvati i sl.
Allah ti dao svako dobro.

Propis rušenja kipova u muzeju Mosula

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

Pitanje:
Eselamu alejkum, brate moj dragi.
Volio bih znati značenje ono što se dešava u Iraku i Sitrji. Naime, rušenja kipova po muzejima i turbeta širom zemlje gdje su zavladali IDIŠ-ovci. Da li je to ispravno i trebaju li da se ruše, ili trebaju da se sklone? Da li se tu radio širk ili su to spomen obilježja drevnih naroda koji trebaju da se sklone i da se čuvaju? Allah vas nagradio najboljom nagradom.
Ima neke braće po FB kažu da su to spomen obilježja i da ih ne trebaju rušiti. I ashabi nisu rušili spomen obilježja. Ne bih ja da branim IDIŠ, ali ako je jedna stvar od vjere i korisna za muslimane, ne interesuje mene od koga dolazi da bih je prihvatio.

Poštivanje uleme i način ophođenja prema njima

priredio: Ersan Grahovac, prof.

Od vrlina učenika je da poštuje učenjake, da je ponizan pred njima, da pazi na njihovu čast, da se čuva da im šta loše ne učini ili umanji od njihove vrijednosti, pošto učenjaci zaslužuju veliku počast i veliko mjesto. (Ovo se najviše odnosi na ulemu koja na putu širenja menhedža ehli-sunneta u svakoj oblasti života i nauke ulaže cijeli svoj život, od kolijevke do groba, sav svoj trud i težnje, sav svoj kapacitet i imetak, kakvih ima bezbroj među onima koje su haridžije odbacile. Sve ono što zaslužuju obični muslimani, od imanja lijepog mišljenja o njima i traženja opravdanja, alimi imaju mnogostruko veće pravo na to, i u tom smislu će i biti sljedeće predaje.)