Saturday, March 26, 2016

10 savjeta za borbu protiv depresije iz Kur’ana i Sunneta


1. Sjetite se onih koji imaju manje od vas - “Kada god vidite nekog ko ima više imetka od vas, pogledajte i one koji imaju manje od vas.” (hadis bilježe Buhari i Muslim)

2. Sjetite se da će sva dunjalučka iskušenja biti otkup za vaše grijehe - “Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti kakva nezgoda, pa čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga ne budu oprošteni (neki) grijesi!” (hadis bilježi Muslim)...

3. Sjetite se da je sve ono što vam se desi dobro za vas - „Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.“ (hadis biljež Muslim)

4. Sjetite se da je ovaj dunjaluk prolazan i da će naša vječna kuća biti na ahiretu, stoga neka vam to bude glavna preokupacija - ''Kome ahiret bude najveća briga – Uzvišeni Allah, dat će mu bogatstvo u srcu, bit će miran i spokojan, a dunjaluk će mu silom doći, a kome dunjaluk bude najveća briga – Allah će mu siromaštvo pred oči posaditi, neće biti miran i spokojan, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je određeno!“ (hadis biljež Tirmzi)

5. Sjetite se da ćete jednog dana umrijeti „Za ovo se pripremajte i mnogo spominjite onu koja prekida užitke (smrt)!“ (hadis bilježi Tirmizi)

Praktične solucije:

6. Pronađite smiraj u namazu - “O, Bilale, hajde da nas namaz odmori,” nije rekao ‘da se odmorimo od njega (namaza).” (hadis bilježi Ebu Davud)

7. Lijek je u Kur’anu - Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je izlječenje i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast." (El-Isra, 82)

8. Činite što više istigfara - "Za one koji se, kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko može oprostiti grijehe ako ne Allah? –i koji svjesno ne ustraju u griješenju.” (Al Imran,135)

9. U vrijeme nedaća iskušenja - činite što više dova i što više zikrite - "Allah je stidljiv i darežljiv. Stid Ga je - kada čovjek digne ruke (i zamoli Ga) - vratiti ih prazne i očajne." (hadis bilježi Tirmizi)

"Da kažem: Subhanallahi, vel hamdulillahi, ve la ilahe illaAllahu, Allahu ekber, draže mi je od svega što Sunce obasjava (Dunjaluka)." (hadis bilježi Muslim)

10. Konzumirajte telbinu - "Telbina je sredstvo za osvježenje bolesnikovog srca koje mu odnosi dio žalosti." (Muttefekun alejhi) (više o telbini na OVOM linku)