Wednesday, April 19, 2017

Šejh Ulvan o fudbalu


Igrači tjeraju napumpanu kožu i prijateljuju (vole) u ime ove parole i iskazuju neprijateljstvo (mrze) u ime ove parole! Vjerovjesnik, neka je na njega mir i spas, je rekao: "Neće se pomjeriti stopala roba na Sudnjem danu sve dok ne bude pitan o četiri stvari: O svom životu - u šta ga je utrošio..."

A ovaj tjera napumpanu kožu u najmanju ruku, u jednoj utakmici jedah i po sat - ovo ako se utakmica ne produži u dodatne krugove, ako pridodaš - ne uzimajući u obzir treninge koji uzimaju dva sata ili tri - svo psovanje i pogrdne riječi i prijeteljovanje prema ovom timu i neprijateljstvo prema drugom timu! Ovo je stvarnost sljedbenika fudbala, ne znam šta su ostavili za Allaha od el-vela`a (ljubavi-prijateljevanja) i el-bera`a (mržnje-neprijateljstva).

Ljubav u ime tima i mržnja u ime tima
Kada bi ovi prijateljevali u ime Allaha polovinu od onoga kako prijateljuju u ime ovih timova vjera bi trijumfovala i postala bi vjera el-vela`a i el-bera`a.

Ne bi im kafir među njima bio trener. A fudbaleri profesionalci (koji od fubala zarađuju) nevjernici - neki prijateljuju sa njima (vole ih)  i nose ih na ramenima i ljube ih.

Musliman, griješnik koji je daleko zalutao se raduje da se uslika sa ovim kafirom i da napravi sliku kojom će se ponositi jer se slikao sa ovim kafirom, a koje poniženje je veće od ovoga.

Gdje su el-vela i el-bera (ljubav i mržnja)!!!
Musliman nemože podnijeti da vidi kafira, musliman mora mrzjeti kafira svojim srcem:

"Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju..."
(El-Mudžadala, 22 ajet)

A što se tiče onoga kod koga su svi ljudi isti pa ovakvome za njegovu bolest nema lijeka.