Tuesday, April 25, 2017

Ima li onaj ko čini tavaf oko kaburova opravdanje zbog neznanja?

PITANJE:
Ima li onaj ko čini tavaf oko kaburova opravdanje zbog neznanja?

ODGOVOR:
Nema neznanja nakon Allâhovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Džahilijet neznanje su prestali. Onaj ko je neuk, neuk je iz nemara – jer nije naučio niti pitao.

Jedini izuzetak je onaj ko je izoliran i udaljen od muslimana - takav ima opravdanje.

Što se međutim tiče onih koji žive među muslimanima, u muslimanskim zemljama, imaju pristup džamijama, slušaju radio programe, hutbe i predavanja – takvi se ne smatraju neukima.

odgovorio: šejh Salih Fewzan