Friday, December 2, 2016

42 prelijepa savjeta i mudrosti šejha dr. Halida es-Sebta

prijevod, izbor i priprema: Amir I. Smajić, prof.
napomena: Spomenuti savjeti, izreke i mudrosti objavljivani su na šejhovom profilu na Twitteru (https://twitter.com/khaled_alsabt) u periodu od 07. 07. 2012 do 11. 03. 2013.

U ime Allaha, Svemislostivog, Milostivog!

Uvaženi šejh mufessir dr. Halid b. Usman es-Sebt, hafizehullah, kaže:

1.        Onaj koji traži istinu uzima je iz dokaza, dok onaj koji slijedi strasti kopa po dokazima i traži ono što opravdava njegove strasti.

2.        Onaj koji žudi za uspjehom i uzvišenim ciljevima u traženju znanja, a u isto vrijeme puno jede, pije i spava, takav želi postići nemoguće na dunjaluku. (Ibn Džema'a).

3.        PORUKA ONIMA KOJI RAZUMA IMAJU: Ako srušimo ugled naših učenjaka radi određenih grešaka ili nemarnosti u pojedinim situacijama, od koga će obični narod naučiti propise vjere!?

4.        POUKA ONIMA KOJI RAZUMA IMAJU: Učenjaka kroz historiju bilo je na hiljade i hiljade, a kada bi neko od tebe zatražio da nabrojiš među njima one koji su imali javne i hrabre nastupe u korist ummeta, ne bi mogao nabrojati možda ni na prst jedne ruke, zato čuvajte svoju ulemu.

5.        Prelaženje granice u raspravi je od ogranaka nifaka (licemjerstva), kao što je došlo u hadisu: "... i kada se raspravlja prelazi granicu, griješi...", zato pogledaj kako se ponašaš prema onima s kojima se razilaziš.

6.        Kaže se u poslovici: "Prazna kolica prave više buke od punih!"

7.        RAZMISLI: Kaže Imam Ahmed: "Nužno je u naše vrijeme da se čovjek oženi kako ne bi gledao u ono što mu je Allah zabranio i radi toga mu odu dobra djela, makar i nemao para, neka se zaduži." Šta onda reći za naše vrijeme!?

8.        MUDROST: Ako nisi u stanju da radiš ono što ti je naređeno, pa barem budi od pomoći onome koga je Allah počastio da to radi, a ako i to odbijaš onda traži spas i sreću u šutnji, a dobro se drži da budeš od četvrte kategorije!

9.        Onaj koji puno priča, išareti nam da malo radi!

10.    PLEMENITOST: "... a kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: 'Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.'" (El-Kasas, 55)

11.    Jedna žena me je upitala: "Šta prvo da uradimo kada neki od mladića zaprosi moju kćerku?" Odgovorio sam: "Pregledajte njegov profil na društvenoj mreži (twitter, facebook,...), naći ćete nivo njegovog razuma, ahlaka, znanja i odgoja!"

12.    Od najvećih poteškoća je da se trudiš u savjetovanju onog koji ne mari za tvojim savjetima.

13.    Razumna žena dokučuje da je njen muž izabrao upravo nju među svim dostupnim ženama na svijetu, radi toga se trudi da opravda njegovo lijepo mišljenje o njoj.

14.    Svaki onaj koji misli da je dokaz ljubomore prema vjeri, pomoć nemoćnim i potlačenim, to što će napisati po koji komentar na Facebooku ili Twitteru - grdno se vara.

15.    Ako je razum čovjeka zaostao, zaostao mu je sigurno i jezik!

16.    Koliko je samo onih koji srčano odvraćaju od pristrasnog slijeđenja i povođenja za drugima, ili partijaštva, a oni već odavno tonu u istom.

17.    Nakon što sam uočio veliki broj gramatičkih i pravopisnih grešaka kod onih koji posjećuju društvene mreže (facebook, twitter,...), predlažem da škole i univerziteti organizuju kurseve i seminare za sve uzraste đaka i studenata, čak i za one na postdiplomskim studijima.

18.    Nikom ne zavidim kao što zavidim onima koji imaju mali broj pristalica i sljedbenika na društvenim mrežama (facebook, twitter,...). Kaže Imam Ahmed: "Blago se onome čije je spomen Allah sakrio od ljudi!"

19.    VAGA: Neuspjeli muž je onaj koji stalno prijeti supruzi sa razvodom, a neuspjeli profesor je onaj koji stalno prijeti učenicima sa ispitima i kontrolnim radovima.

20.    Onaj koji posjećuje društvene mreže (facebook, twitter,...) je kao onaj koji ulazi na pijacu ili stoji pokraj puta, sreće i dobre i loše, i plemenite i nekulturne, i razumne i maloumne, zato neka naša parola bude: "Selam – mir s vama!"

21.    Od vidljivih koristi društvenih mreža (facebook, twitter,...) je da pomoću njih razuman čovjek dokuči vrijednost razuma, a učen čovjek blagodat znanja i ispravnog razumjevanja. Sve to se može uočiti iz razuma i znanja kojeg nam nude ljudi koji pišu i komentarišu.

22.    PORUKA SVIM ONIMA KOJI SE POUZDAJU SAMI U SEBE: Kaže Ibn Tejmijje: "Od davnina se kaže: 'Ne stavljaj svoje uho pred onog čije je srce izokrenuto, jer ne znaš šta se od njegove zablude može za tebe okačiti!'"

23.    U ajetu stoji: "Teško se onima koji lažno vagaju!" (El-Mutaffifin, 1). Kaže Ibn Tejmijje: "Gdje je lažno vaganje hrane od lažnog vaganja razuma i vjere, tj. ne može se porediti." Primjer toga je onaj koji vidi trn u oku svoga brata, a ne vidi panj u svome oku i očima svoje skupine.

24.    Reci mi koga slijediš i ko su oni koji tebe slijede pa ću ti reći ko si ti!

25.    Postoji razlika između pravila: "nužda dozvoljava zabranjeno" i "onaj ko je primoran oslobođen je grijeha kod Allaha" i između drugog pravila: "da se bira između dvije štete manja", kojeg ne poznaju osim islamski učenjaci.

26.    PLEMENITO PRAVILO: Ako je nečija spoznaja iskrivljenja takav će biti i njegov komentar.

27.    PLEMENITO PRAVILO: Ako je nečiji odgoj nizak njegovo izražavanje je divlje.

28.    Kaže Ibn Tejmijje: "Nije mudrac onaj koji može da spozna šta je dobro a šta loše, nego je pravi mudrac onaj koji može da razluči između dva hajra veći i između dva zla manje." Na preko 25 mjesta u djelima Ibn Tejmijje nalazi se sličan govor.

29.    Zlo, nevjerstvo i razvrat imaju stepene, nije svaki od njih isti, zato molim Allaha da nas opskrbi razumjevanjem vjere.

30.    Kada se razumni ljudi spore da li je određeni postupak djelo najljućeg neprijatelja ili onog koji nema znanja a želi dobro vjeri, to je dovoljan dokaz da to djelo nije dobro.

31.    Dok čitam pojedine komentare na društvenoj mreži (faceboook, twitter,...) prisjetim se riječi Imama Ahmeda: "Ako je to tvoj razum, onda sam rahat od tebe!"

32.    PRAVILO: Onaj čiji govor i pero unosi sumnju svojim sljedbenicima u temeljne principe vjere – to je šejtan.

33.    PRAVILO: Ako se naš sud određenog djela razlikuje shodno onima koji ga rade, to je dokaz da je strast glavni sudija.

34.    Kada se žena sredi, a njena djeca joj kažu: "Gdje si krenula?", to je dokaz da je nesređena u kući i da zapostavlja svoga muža.

35.    Kažu neki od selefa: "Doista se fitna (smutnja) rodi tajnim dogovaranjem, a podkalemi se javnim žaljenjem."

36.    Ibret je u potpunosti na kraju a ne u manjkavosti na početku!

37.    Niko nije uložio napor i trud u borbi protiv dobrih ljudi, dok su u isto vrijeme najgori ljudi od njega mirni, a da povod toga nije truhlost u namjeri, znanju i djelima.

38.    Ako kod sebe primjetiš netrpeljivost prema onome ko je korisniji od tebe ummetu i više iskušan na Allahovom putu, to je dokaz da se još nisi oslobodio strasti.

39.    Da nema znanja ljudi bi bili poput stoke!

40.    Allahove riječi: "...u njima prazne besjede neće slušati, već samo; 'Mir!'" (Merjem, 62), dokaz su da su prazne besjede i sijela neznanja od patnje i iskušenja na dunjaluku, radi toga od džennetskih blagodati je da će njegovi stanovnici biti toga pošteđeni.

41.    PRIMJER USTRAJNOSTI: Kada je na ahiret preselio Imam Ibn Ebi Hatim, rahimehullah, neki od prisutnih na dženazi rekli su za njega: "To je čovjek koji je 80 godina na istom, nije se promjenio niti je sa Pravog puta skrenuo."

42.    Allahove riječi: "...oni upitaše: 'Zbijaš li ti to s nama šalu?' – 'Ne dao mi Allah da budem neznalica!' – reče on." (El-Bekare, 67), dokaz su da se oni koji se ismijavaju i izrugivaju ljudima smatraju džahilima (neznalicama).