Monday, September 12, 2016

Nekoliko riječi o šejhu Albaniju

autor: dr. Safet Kuduzović

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uzvišeni Allah pred kraj svakog stoljeća pošalje ovom ummetu učenjaka koji će obnoviti njihovu vjeru." (Ebu Davud)
Islamski učenjaci prihvataju ovaj hadis i uzimaju ga kao argument, a brojni stručnjaci ocijenili su ga autentičnim. Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: "Obnavljanje vjere biva nakon što (njeno prakticiranje) izblijedi kod ljudi." (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 18/297.)
Neki učenjaci smatraju da je obnovitelj vjere u prvom stoljeću bio Omer b. Abdulaziz. U drugom imam Šafija. U trećem-Ebu Abbas b. Surejdž (a drugi kažu -Ebui-Hasan eiEšari). U četvrtom -Ebu Hamid ei-Esferani (drugi, opet, kažu -lbnuiBakilani). Tako Allah, dželle šanuhu, iz Svoje neizmjerne milosti, na kraju svakog stoljeća pošalje-učenjaka koji će oživjeti ljudima izvornu vjeru koju su umrtvili, ili su je raznoraznim novotarijama izmijenili.

Jedan od velikana savremenog doba čije ime će se pamtiti i ostati duboko urezano u svijetlim stranicama islamske historije, čije je znanje ispunilo obzorja, a njegova djela preplavi a kontinente, čovjek je čiji je život bio ispunjen čitanjem, proučavanjem, pisanjem i recenzijom, učenjak koji je svakoj sekundi svoga života pridavao pažnju i koristio je na najadekvatniji način, bio je Ebu Abdurrahman Nasiruddin b. Nuh Nedžati Albani, rahimehullah, obnovitelj islamskih znanosti općenito, a hadiske nauke posebno. Krajnje je nezahvalno u jednom kratkom članku govoriti o biografiji učenjaka poput šejha Albanija. Stoga ćemo navesti samo izjave najpoznatijih učenjaka današnjice koje su pokazatelj mjesta koje uživa šejh Albani kod savremenih učenjaka.
Ibn Baz: "Pod nebeskim svodom nisam vidio hadiskog stručnjaka kao što je ekspert Muhammed Nasiruddin Albani"; "Šejh Albani poznat je kao pripadnik ehli-sunneta vel-džemata, čuvar hadisa i borac na Allahovom putu glede toga"; "Šejha Albanija poznajem kao čovjeka ispravne akide."
Kada je šejh Ibn Baz upitan o prethodno navedenom hadisu i tome ko bi mogao biti obnovitelj vjere u ovom stoljeću, odgovorio je: "Šejh Muhammed Nasiruddin Albani obnovitelj je u našem vremenu, a Allah najbolje zna."
Stalni kolegij za islamsku da'v'u u sastavu: Ibn Baz, Afifi, Gudejan i Abdullah b. Kaud: "Albani nam je poznat kao učenjak, sluga hadisa i borac ehli-sunneta vel-džemata, a njegova su djela korisna." (Fetavel-ledžnetid-daima, 12/224.)
Šejh Muhammed Emin Šenkiti, imam kur'anskih nauka, autor poznatog tefsira  i brojnih djela, kada bi ugledao šejha Albanija u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji, prekinuo bi predavanje, ustao i poselamio se sa šejhom Albanijem.
Muhammed b. Ibrahim Alu Šejh: "Čuvar hadisa, pomagač istine i borac protiv zablude."
Ibn Usejmin: "Koliko poznajem Albanija iz naših susreta kojih je prilično malo, brižan je glede rada prema sunnetu i borac protiv novotarija, kako u pitanjima akide, tako i u propisima." Kada je na jednoj audio kaseti vidio natpis Muhaddis Šama Muhammed Nasiruddin Albani, rekao je: "Ne, on je muhaddis ovoga vremena."
Bekr b. Abdullah Ebu Zejd: "Albanijevo pomaganje sunneta i akide prvih generacija osporava samo njegov neprijatelj ili neznalica."
Abdulmuhsin el-Abbad, poznati medinski muhaddis: "Albani je veliki učenjak i sluga sunneta, ispravnog akaida, i nije dopušteno o njemu pogrdno govoriti... Stao je u odbranu akide selefa i njihovog pravca, i svi koji tragaju za znanjem ovisni su o njegovim djelima ... Smrt ovog učenjaka velika je nesreća za muslimane."
Hamud b. Abdullah: "Albani je postao simbol sunneta i vrijeđanje Albanija jeste put ka udaru na sunnet." (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 22, i El-Jmamul-Albani, str. 147)
Abdulaziz Alu Šejh: "Albani je pomogao sunnet u ovom vremenu."
Abdullah b. Akil: "Smatram ga imamom sunneta i vrhunskim hadiskim stručnjakom, i veliku je uslugu učinio sunnetu u svojim djelima."
Šejh Salih b. Abdulaziz Alu Šejh: "Nema sumnje da je smrt velikog učenjaka Albanija stvarna nedaća za· ummet, jer je Albani velikan od muslimanskih velikana, jedan od hadiskih eksperata, preko kojih je Allah sačuvao ovu vjeru i preko njih raširio sunnet."
Šejh Mukbil ev-Vadai, muhaddis Jemena, upitan u vezi s Albanijem, rekao je: "Moje uvjerenje kojim se želim približiti Allahu sročeno je u rečenici: 'Šejh Albani je jedan od obnovitelja na koje se odnosi hadis: 'Uzvišeni Allah pred kraj svakog stoljeća šalje ovome ummetu učenjaka koji će obnoviti njihovu vjeru"
Abdusamed b. Šerefuddin: "Najveći učenjak hadisa u ovom vremenu."
Na desetine drugih učenjaka posvjedočili su znanje i imamet šejha Albanija, od njih jesu: šejh Mustafa Zarka, šejh Abdurrahman Abdulhalik, šejh Hammad Ensari, šejh Muhammed Esjubi, šejh Abdullah Bessam, šejh Zejd Fejjad, šejh Muhammed Gazali, šejh Karadavi, šejh Tantavi, šejh Abdulkerim Zejdan, šejh Abdullah Menia, šejh Ahmed en-Nedžmi, šejh Muhammed Sebbag, šejh Muhammed Id Abbas, šejh Muhibbuddin Hatib i mnogi drugi.
Šejhu Albaniju znanje i imamet posvjedočili su i njegovi savremenici koji su se, nažalost, otvoreno suprotstavili njegovom pravcu, kao što je bio Ebu Fadl Gumari, koji o šejhu kaže: "Dobro poznaje hadis...", da bi potom okaljao šejhovu čast na njemu svojstven način.
Ebu Fejd Ahmed Gumari, koji je, također, pokazivao otvoreno neprijateljstvo prema šejhu Albaniju, rekao je: "Izučavao je hadis i savršeno ga je izučio."
Šejh Albani, rahimehullah, izgledao je kao čovjek iz prvih generacija koji se pojavio u našem vremenu. Nije mi poznat učenjak koji je iskazivao toliku brižnost kada je u pitanju sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio šejh Albani. Njegova rigoroznost glede toga u očima običnih masa često je podsjećala na pretjerivanje.
Neki njegovi učenici kažu da je šejh Albani tabiin koji je okasnio sa svojom pojavom do ovog vremena. Pored svih odlika koje su krasile šejha Albanija i jedinstvene uloge koju je odigrao u ovom vremenu svojom riječju i perom, šejh, rahimehullah, nije bio nepogrješiv, jer je odjećom nepogrješivosti bio odjeven samo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Islamske učenjake uzimamo kao posrednike kada se radi o razumijevanju islama, ali nam je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jedini uzor i samo njega slijepo slijedimo. Tako nas uče naši velikani, a između ostalih i šejh Albani, a Allah najbolje zna.