Friday, March 25, 2016

Stvarna svrha posta

autor: šejh Salih ibn Usejmin

Stvarna svrha posta je bogobojaznost, što je dokazano Kur'anom i sunnetom. Uzvišeni Allah je rekao:

O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili” (2:183)

On nije rekao da bismo bili gladni i žedni, kontrolisali glad i žeđ – ili da bismo se uzdržavali od požuda. Rekao je: “da biste bogobojazni bili”

Bogobojaznost je izvršavanje naredb,i a uzdržavanje od zabrana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:

“Allah nije u potrebi da osoba ostavlja jelo i piće ako ne ostavlja ružan govor i ružna djela.” (bilježi Buhari)

To je dakle stvarna svrha posta. Mnogi muslimani danas misle da je svrha posta izbjegavanje svega što ga prekida. Tako možeš vidjeti da neki od njih provode ramazanske dane u spavanju i glupostima. Na njima ne vidiš ništa što ukazuje da oni poste. Njihovi dani kada poste se ne razlikuju od njihovih ostalih dana. Takav je slučaj sa mnogim ljudima.

Islamski ummet je izgubio duh ibadeta i obreda. Sada se često dešava da ovi ibadeti muslimanima predstavljaju patriotsku karakteristiku i tradiciju – a ne vjerski ibadet. Zbog toga su izgubljena značenja ovih časnih ibadeta.

Namaz je, na primjer, zaštita od sramnih djela i svega što je u suprotnosti sa zdravim razumom. Većina ljudi međutim završi namaz bez da je on imao ikakav uticaj na njega; namaz nije uticao na njih tako da su počeli mrziti sramna djela i sve što je u suprotnosti sa zdravim razumom – a namaz je, ukoliko se obavlja na ispravan način, zaštita od sramnih djela i svega što je u suprotnosti sa zdravim razumom.

Isto važi i za post; ljudi poste cijeli mjesec, a ukoliko su onakvi kakvi Allah želi da budu, ukoliko Ga se boje, ukoliko napuste lažan govor, rad prema njemu i grijehe – nakon završetka mjeseca budu potpuno odgojeni, poslušni i bogobojazni.

Ko međutim od nas nakon ramazana u duši osjeti bolju ustrajnost i praksu u odnosu na mjesec šaban? Većina ljudi osjeća požudnu radost kada ramazan prođe. Sretni su jer je ramazann prošao, a ne zato što su oslobođeni od grijeha. Zbog toga moramo imati znanje o veličanstvenoj mudrosti posta i postiti onako kako Allah želi da postimo i kako nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, pojasnio da trebamo postiti; uzdržavanjem od grijeha i u poslušnosti Uzvišenom Allahu.