Friday, March 25, 2016

Preporučena djela u ramazanu

Pitanje: 
Koja su djela preporučena u blagoslovljenome mjesecu Ramazanu?

Odgovor: 
Postoje mnoga djela koja su preporučena u ramazanu. Najvažnije je paziti na djela kojima nas je Allah obavezao u ramazanu i inače, a to su između ostaloga namaz i post. Pored toga treba činiti mnoga dobrovoljna djela, kao što su učenje Kur’ana, teravija, noćni namaz, sadaka, itikaf, izgovaranje fraza kao što su “subhanAllah”, “la ilahe illAllah” i “Allahu ekber”, boravak u džamijama sa namjerom da se čini ibadet, te štititi post od svih zabranjenih i pokuđenih djela koja ga prekidaju i negativno utiču na njega.

odgovorio: šejh Salih Fewzan