Thursday, July 30, 2015

50 Poslanikovih, sallallahu alejhi we sellem, sunneta


1. Bio je najljepšeg lica i ponašanja, nije bio previše visok niti nizak.[1]

2. Krevet na kojem je spavao bio je od štavljene kože napunjene palminim vlaknima.[2]

3. Bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, a kada bi nešto prezirao to bi mu se vidjelo na licu.[3]

4.Kada bi bio sretan, lice bi mu zasjalo kao da je djelić Mjeseca.[4]

5. Davao bi prednost desnoj strani: prilikom uzimanja abdesta, obuvanja obuće i prilikom češljanja.[5]

6.Ljubio bi svoje supruge i dok bi postio, a najviše od svih ljudi je kontrolisao svoje strasti.[6]

7. Svojoj porodici (sa putovanja) ne bi dolazio noću, to bi činio početkom dana ili popodne.[7]

8.Volio je med i slatko, a nakon ikindije bi odlazio nekoj od svojih žena i približio bi joj se.[8]

9. Sa putovanja se ne bi vraćao osim jutrom, a kada bi došao u svoje mjesto prvo bi otišao u mesdžid, klanjao dva rekata i nakon toga malo sjedio.[9]

10. Bio je srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu је padala preko ušiju.[10]

11. Kosa mu je bila puštena, niti kratka, niti duga, između ušiju i ramena.[11]

12.Spavao bi početkom noći, dok bi krajem noći ibadet činio.[12]

13. Volio je da klanja tamo gdje bi ga zateklo namasko vrijeme.[13]

14. Kada bi osjetio neku poteškoću, proučio mi sam sebi sure El-Felek i En-Nas.[14]

15. Kada bi pričao, neke riječi bi ponavljao tri puta kako bi se bolje razumjele, a kada bi došao kod ljudi, tri puta bi im nazivao selam.[15]

16. Kada bi bilo mnogo hladno, poranio bi sa namazom, a kada bi bila vrućina, onda bi ga odgađao.[16]

17. Ka'b b. Malik veli: „Malo je bilo slučajeva kada je Poslanik kretao na put u drugom danu osim četvrtka.“[17]

18. Kada je klanjao na jahalici okrenuo bi se tamo gdje bi se jahalica okretala, a kada bi želio da klanja obavezni namaz, sišao bi i okrenuo se prema kibli.[18]

19. Bio je samilostan i blag.[19]

20 Abdestio bi za svaki namaz.[20]

21. Oči bi mu bile crvene kada bi držao hutbu, povisio bi svoj glas, primjetna je bila srdžba na njegovom licu, kao da opominje vojsku govoreći im: „'Neprijatelj će vam sigurno doći jutrom, ili neprijatelj će vam sigurno noći uvečer.'“[21]

22. Prvo što bi radio kada bi htio ući u kući je čišćenje zubi misvakom.[22]

23. Puno je dizao glavu gledajući u nebo.[23]

24. Učio bi (Kur'an) razgovjetno i pravilno. Kada bi stigao do ajeta u kojem se spominje Allah, spomenuo bi Ga, kada bi stigao do ajeta u kojem se nešto traži (moli) tražio bi, kada bi stigao do ajeta u kojem se traži utočište, tražio bi.[24]

25. Kada bi mu se neko u porodici razbolio, učio bi mu sure El-Felek, En-Nas.[25]

26. Spominjao bi Allaha u svim prilikama.[26]

27. Bio je jednostavan čovjek.[27]

28. Nekada bi klanjao dugo, a nekada kratko.[28]

29. Ne bi ustajao sa mjesta na kojem je klanjao sabah sve dok Sunce ne bi izašlo.[29]

30. Bio je samilostan i blag.[30]

31. Zaostajao bi tokom putovanja i pomagao slabašne, stavljajući ih iza sebe na jahalicu i upućujući za njih dovu.[31]

32. Kada bi podvlačio surmu, i kada bi se prao nakon velike nužde, to bi činio neparan broj puta.[32]

33. Dopadao mu se ugodan vjetar.[33]

34. Kad bi molio za nekog, počeo bi od sebe.[34]

35. Košulja (el-kamis) mu je bila najdraža odjeća.[35]

36. Kada bi želio da vrši nuždu udaljio bi se (od ljudi kako ga ne bi vidjeli).[36]

37. Obuvao bi sandale od uštavljene mehke kože bez dlaka i bojio bradu žutnjakom i šafranom.[37]

38. Imao je srebrni prsten kojeg je nosio na desnoj ruci.[38]

39. Nije abdestio nakon kupanja (gusula).[39]

40. Kupao se jednim sa’ om vode, a uzimao abdest jednim muddom.[40]

41. Noćima sa svojom porodicom nije imao šta da jede, a najčešće su što se tiče hljeba, jeli ječmeni hljeb.[41]

42. Kada bi kihnuo prekrio bi svoje lice rukom ili odjećom, a prilikom kihanja bi spustio svoj glas.[42]

43. Puno je zikrio, i nije bespotrebno govorio, namaz bi dugo klanjao, a hutbu bi skratio. Nije se ustručavao da hoda sa siročadima i udovicama kako bi im ispunjavao njihove potrebe.[43]

44. Kada bi se nečega uplašio, kazao bi: „On je Allah, moj Gospodar i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram.“[44]

45. Kada bi bio o nečemu upitan, uvijek bi udovoljio, a ako nije mogao, onda bi šutio.[45]

46. Hodao bi uranvoteženo, bez imalo lijenosti.[46]

47. Sam sebi bi šio odjeću, krpio papuče i radio sve što rade muškarci u svojim kućama.[47]

48. Bio je samilostan i svakome mi ispunjavao ono što bi mu je obećao, ako je bio u mogućnosti.[48]

49. Govor mu je bio razgovjetan tako da ga je svako mogao razumjeti.[49]

50. Ne bi zaspao, a da misvak nije bio kod njega, pa kada se probudi, prvo što bi radio je čišćenje zuba.[50]

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
----------------------------------------------------------------------------------

[1] Bilježi Buharija, br. 3549., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.
[2] Bilježi Buharija, br. 6456., i Muslim, br. 2082., i ovo je njegova verzija.
[3] Bilježi Buharija, br. 6102., i Muslim, br. 2320., i ovo je njegova verzija.
[4] Bilježi Buharija, br. 3556., i Muslim, br. 2769., i ovo je njegova verzija.
[5] Bilježi Buharija, br. 168., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 268.
[6] Bilježi Buharija, br. 1927., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1106.
[7] Bilježi Buharija, br. 1800., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1928.
[8] Bilježi Buharija, br. 5268., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1474.
[9] Bilježi Buharija, br. 3088., i Muslim, br. 716., i ovo je njegova verzija.
[10] Bilježi Buharija, br. 3551., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2337.
[11] Bilježi Buharija, br. 5905., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2338.
[12] Bilježi Buharija, br. 1146., i Muslim, br. 739., i ovo je njegova verzija.
[13] Bilježi Buharija, br. 428., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 524.
[14] Bilježi Buharija, br. 4439., i Muslim, br. 2192., i ovo je njegova verzija.
[15] Bilježi Buharija, br. 95.
[16] Bilježi Buharija, br. 906.
[17] Bilježi Buharija, br. 2949.
[18] Bilježi Buharija, br. 400.
[19] Bilježi Buharija, br. 631.
[20] Bilježi Buharija, br. 214.
[21] Bilježi Muslim, br. 867.
[22] Bilježi Muslim, br. 253.
[23] Bilježi Muslim, br. 2531.
[24] Bilježi Muslim, br. 772.
[25] Bilježi Muslim, br. 2192.
[26] Bilježi Muslim, br. 373.
[27] Bilježi Muslim, br. 1213.
[28] Bilježi Muslim, br. 469.
[29] Bilježi Muslim, br. 670.
[30] Bilježi Muslim, br. 1641.
[31] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 2639.
[32] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 17562.
[33] Hadis je ispravan, a bilježi ga, Ahmed, br. 26364., i Ebu Davud, br. 4074.
[34] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 21126., i ovo je njegova verzija, i Ebu Davud, br. 3984.
[35] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4025., i Tirmizi, br. 1762.
[36] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 15746., i Nesai, br. 16.
[37] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4210., i Nesai, br. 5244.
[38] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 5197.
[39] Hadis je ispravan, a bilježi ga Tirmizi, br. 107., i Nesai, br. 430., i ovo je njegova verzija.
[40] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 92., i Nesai, br. 347., i ovo je njegiva verzija.
[41] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 2303., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2360.
[42] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 5029, i Tirmizi, br. 2745., i ovo je njegova verzija.
[43] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 1414.
[44] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai u djelu ‘Amelu-l-jevmi ve-l-lejleti, br. 657.
[45] Hadis je ispravan, a bilježi ga Hakim, br. 2591.
[46] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 3033., i Bezzar-Kešfu-l-Estar, br. 2391.
[47] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 23903., i Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 549.
[48] Hadis je dobar, a bilježi ga Buharija u djelu El-Edebu-l-mufred, br. 281.
[49] Hadis je dobar, a bilježi ga Ebu Davud, br. 4839.
[50] Hadis je dobar, a bilježi ga Ahmed, br. 5989.