Tuesday, July 16, 2019

Osnova vjerovanja

odgovorio: mr. Jakub Alagić

Pitanje:
Esselamu alejke, uvaženi šejh. Šta je osnova vjerovanja, kako bih mogla prenijeti svojim ukućanima o osnovama vjere, jer su mi oni najpreči? Allah da vas nagradi svakim dobrom.

Odgovor:
Bis-smillahir-rahmanir-rahim
Vjerski tekstovi ukazuju da je prva dužnost šerijatskog obveznika ispravno vjerovanje, tevhid, koji podrazumijeva kelimei-šehadet – la ilahe illellah.

📜Na to ukazuju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi koje je uputio Muazu, kada ga je poslao u Jemen: „Neka prvo u što ćeš ih pozvati bude vjerovanje u Allaha.“
Bilježe ga Buhari, br. 7372, i Muslim, br. 31.📚

🔹U hadisu se spominje izraz koji ukazuje na tevhid.
Kod imama Buharija (br. 1496), spominje se verzija: „Neka prvo u što ćeš ih pozvati bude svjedočenje da nema istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik.“ A to su riječi tevhida.
Kod sljedbenika sunneta i džemata, tevhid je prva dužnost svakom šerijatskom obvezniku, a na prvom mjestu spoznaja tevhidul-ibadeta i sve ono što se suprostavlja tevhidu poput širka.

🔸Tevhid u Kur'anu i Sunnetu označava: Potvrdu srcem, očitovanje jezikom da je Allah Gospodar i vladar svega, da biva samo ono što On hoće, a da ne može biti ono što On neće, da je On svemoćan, da je Tvorac svega, te da posjeduje uzvišena imena, savršena svojstva, da je On istinski bog i jedini koji zaslužuje da Mu se ibadet čini.

🔻Nema Gospodara mimo Njega, nema istinskog boga osim Njega, nema sudruga niti ortaka i samo se Njemu sve vrste ibadeta čine i čitava se vjera samo Njemu iskreno ispoljava.

🔖Znači ljude treba pozvati da povjeruju najprije u Allaha i u sudnji dan, pa ako povjeruju u to povjerovaće i u ostale stvari.
Zatim treba objasniti da se mora vjerovati i posvjedočiti u ostale imanske i islamske šartove, poput: vjerovanje u Meleke, Knjige, Poslanike, Sudnji Dan, kada i kader, zatim da je Allah propisao namaz koji se nesmije izostaviti, zatim post, zekat, hadž, i da svi ibadeti moraju biti u skladu s Kur'anom i sunetom.

📌Od bitnih stvari treba pojasniti još i to da su djela sastavni dio imana i da bez djela nema imana.
Definicija imana je: potvrda (ubjeđenje) srcem, očitovanje (izgovor) jezikom, i praktična primjena (djela), povećava se s pokornošću, a smanjuje se s griješenjem.
To su osnove vjerovanja, a Allah najbolje zna.