Sunday, June 23, 2019

Post onoga ko prespava sehur i sabah namaz

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

PITANJE:
- Esselamu alejkum.
Od prvog dana ramazana pa do sada sam postio svaki dan, elhamdulillah. Moja dilema je u tome što sam 2 puta prespavao sehur pa tako i sabah namaz. Sabah namaz sam naklanjao i posle izlazka Sunca donio nijet za post (naravno da sam se u tom periodu držo kao da postim). Je li taj post bio ispravan? Ako nije, je li dovoljno samo da napostim te dane?

ODGOVOR: 

Alejkumusselam.

Na valjanost tvog posta ne utiče to što nisi ustao na sehur i sabah namaz, ali su sporne tvoje riječi da si "poslije izlazka Sunca donio nijet za post" jer se nijet za post dana Ramazana mora prije zore.

Tako se ovo pitanje vraća na poznatu mes'elu: da li je dovoljno zanijetiti jednim nijetom na početku Ramazana za sve dane Ramazana ili je obaveza da se za svaki dan Ramazana posebno zanijeti svaku noć prije zore. Učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko toga, jedna supina uslovljava valjanost posta preko dana tima da se zanijeti preko noći. Dokazuju to hadisom koji se prenosi od Hafse, radijallahu anha, da je Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Ko ne zanijeti prije zore (u rivajetu: u noći) nema mu posta". Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed, vjerodostojnim ocjenjuju Ibn Huzejem, Ibn Hibban i Albani, dok su mnogi muhaddisi osporavaju da su ovo riječi Posalnika, sallallahu alejhi ve sellem, nego da su njene riječi. Međutim, hadis ima mnogo rivajeta koji pojačavaju jedan drugog što ga nesumnjivo čini prihvatljivim.

Dok druga skupina koja smatra da je dovoljno zanijetiti jednom na početku Ramazana dokazuje svoj stav poznatim hadisom mutefekun alejhi (Buharija i Muslim): "Djela se vrednuju prema nijetu, a svakom čovjeku pripada ono što je nanijetio, ...". i jedno i drugo mišljenje imaju osnova.

Uobičajno je da se nijet za post sljedećeg dana donosi poslije jacije pred spavanje tako što osoba odluči (srcem) da će sutradan postiti ili što odluči ustati na sehur, pa ako si zanijetio da postiš naveče ili si imao nijet da ustaneš na sehur, što znači da si nanijetio postiti sutrašnji dan, onda je tvoj post ispravan.

A ako nisi uradio ni jedno ni drugo niti si na početku Ramazana donijeo odluku (nijet) da postiš sve dana Ramazana (ovo je po onom drugom mišljenju), onda je tvoj post neispravan i dužan si te dane napostiti. Ve billahi tevfik.