Wednesday, February 15, 2017

Uzroci koji čine srca nježnim, osjećajnim i svjesnim...

priredio: Sanel Ramić, prof.

Uzroci koji čine srca nježnim, osjećajnim i svjesnim Allahove veličine i Njegovog prava kod roba su:

1. Ustrajnost na redovnom učenju zikra. 
Uzvišeni Allah rekao je: "A srca se, doista, kad se Allah spomene, smiruju!"(er-R'ad, 28.)
Neki čovjek se požalio Hasanu el-Basriju na tvrdoću svoga srca, pa mu je Hassan odgovorio: "Približi ga spominjanju Allaha."

2. Traženje upute od Allaha i stalno obraćanje dovom.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je običaj učiti: "Allahu moj, uputi me i učvrsti na Pravom putu!" (Muslim)

3. Ustrajnost na obaveznim (farz) namazima.
Uzvišeni Allah, rekao je:
"Namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno."( El-Ankebut, 45.)

4. Nastojanje da se zaradi halal opskrba, hrana i odjeća.

5. Povećano činjenje nafila i drugih dobrih djela.
Uzvišeni Allah, rekao je u hadisu-kudsijju: "Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim."( Buhari i Muslim)

6. Činjenje dobročinstva prema stvorenjima.

7. Sjećanje na smrt i obilazak mezarja.
Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao je: "Sjećanje na smrt umanjuje radost i zavist."
Sad ibn Džubejr, radijallahu anhu, rekao je: "Kada bi moje srce prestalo da razmišlja o smrti, pobojao bi se da se ne pokvari."

8. Nastojanje da se posjećuju islamska predavanja, trud da se nauči nešto novo iz vjere. 
Hasan el-Basri, rahimehullah, rekao je: "Prisustvovanje halkama znanja rezultira skrušenošću srca."

9. Povećano činjenje istigfara, traženja oprosta i ostavljanje grijeha.
Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: "Dvije stvari čine srca hrđavim: gaflet i grijesi, a dvije stvari čiste srca: istigfar i zikr."

10. Čitanje biografije velikana i učenjaka ovog ummeta i druženje sa dobrim ljudima.
Džafer ibn Sulejman, rahimehullah, rekao je: "Kada osjetim tvrdoću i grubost svoga srca, odem i pogledam u lice Muhammed ibn Vas'a, rahimehullah."

11. Ustezanje od dunjalučkih izazova, razmišljanje o njegovoj prolaznosti, žudnja za onim što je kod Allaha od vječnosti.

12. Obilazak bolesnika, promišljanje o onima koje su zadesile velike nedaće i iskušenja, uzimanje pouka iz njihovog stanja.

13. Povećano učenje Kur'ana i razmišljanje o njegovom značenju.
Uzvišeni Allah rekao je: "Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti." ( Ez-Zummer, 23.)