Thursday, August 25, 2016

Sve novotarije vode ka nevjerstvu

Pitanje:
Novotarije vode ka nevjerstvu; da li ovo važi samo za novotarije u vjerovanju (akidi)?

Odgovor.
Ne! To važi za sve novotarije:

Svaka uvedena stvar u vjeru je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.” (hadis bilježi Nesai)

Ni na jednu novotariju se ne smije gledati olahko niti joj progledati kroz prste.

 odgovorio: šejh Salih Fewzan