Saturday, March 19, 2016

Naš cilj sa našom dawom

Pitanje: 
Kada kažemo da mnogi muslimani danas upadaju u veliki širk, mnogi se ljudi, a posebno oni koji ispoljavaju sunnet, ljute i govore da to pravi podjelu među muslimanima, a da mi moramo ujedinjavati muslimane i doprinositi međusobnoj ljubavi među njima…

Odgovor: 
Da, oni to govore. To je međutim kontradiktorno. Kako da ujedinimo muslimane ukoliko oni praktikuju širk? Ne možemo ih ujediniti ukoliko praktikuju širk. Ujediniti se mogu jedino oni koji obožavaju samo Allaha i imaju ispravno vjerovanje. Što se onih koji praktikuju širk tiče, oni se nikada ne mogu ujediniti sa onima koji obožavaju samo Allaha.

Dvije suprotnosti se ne mogu ujediniti. Mušrik (osoba koja praktikuje širk) se ne može ujediniti sa muwehidom (osobom koja obožava samo Allaha). Vjernik se ne može ujediniti sa nevjernikom. Naš zadatak nije ujedinjavanje ljudi, nego razdvajanje istine od neistine i Allahovih prijatelja od šejtanovih prijatelja. To je naš zadatak. Što se ujedinjenja istine sa neistinom tiče, to je kao prvo nemoguće, a kao drugo prevara te sakrivanje istine kao i nesitine. Obavezno je objašnjavati:

“A kada Allah uze obavezu od onih kojima je data Knjiga da će to sigurno ljudima objašnjavati i ništa iz nje neće kriti.” (sura Ali Imran, 187. ajet; prevod značenja)

Ovi spadaju u one koji sakrivaju istinu i ne objašnjavaju je ljudima. Oni žele da se ljudi ujedine, ali se oni ne mogu ujediniti. A ukoliko bi se ujedinili na neistini, od tog ujedinjenja nema koristi.

odgovorio: šejh Salih Fewzan