Monday, February 29, 2016

Savjeti kako do primljenog namaza

autor: šejh Ahmed ibn Osman eš-Šidi

Sva hvala, pohvala i zahvala pripada samo Allahu, neka se salavat i selam na Njegovog Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

Primljeni namaz je namaz koji rob klanja sa srcem koje je vezano za Allaha, subhanehu ve te'ala, koji Ga stalno spominje i nije nemaran prema tome ni u kome stanju, da ne bi bilo da su mu udovi ti koji su zauzeti namazom, a srce zaboravno i nemarno prema
spominjanju Allaha.


Radnje koje vode do primljenog namaza:

1. Uzmi abdest za namaz na najljepši način.

2. Izađi iz kuće u mesdžid sa abdestom.

3. Trudi se da obaviš namaz u prvome vremenu.

4. Trudi se da obavljaš namaz u džematu.

5. Trudi se da budeš prisutan tokom početnog tekbira.

6. Trudi se da ideš u mesdžid pješke.

7. Neka tvoje srce bude prisutno u namazu.

8. Neka tvoje srce bude vezano za mesdžid i što više koračaj prema njemu, čekaj sljedeći namaz u mesdžidu nakon obavljenog namaza.

9. Nauči propise namaza.

10. Praktikuj potvrđene sunnete.

11. Nemoj da provodiš duge periode bez spavanja.

12. Čuvaj se puno jedenja, spavanja i miješanja sa ljudima.

13. Nađi nekoga ko će te probuditi na namaz.

14. Trudi se da klanjaš sabah u istom mesdžidu.

15. Razmišljaj o ajetima koji se uče ili ih slušaj.

16. Pročitaj kakav je bio odnos selefa prema namazu.

17. Budi svjestan u srcu Allahove veličine prije nego počneš sa namazom.

18. Trudi se da obavljaš propisani zikr nakon namaza.

19. Klanjaj kao da ti je to posljednji namaz.

20. Što više traži oprost nakon namaza.


Uzroci skrušenosti u namazu:

1. Lijepa priprema za namaz.

2. Smirenost, bez žurbe.

3. Razmišljanje o ajetima koji se uče.

4. Razmišljanje o veličini Stvoritelja, subhanehu ve te'ala.

5. Gledanje u mjesto sedžde.

6. Ne okretanje u strane i ne dizanje pogleda u namazu.

7. Da bude svjestan da je okrenut prema Allahu u namazu i da mu se Allah obraća i doziva ga.

8. Učenje Kur'ana polahko i sa pravilima, i uljepšavanje glasa pri tome.

9. Odstranjivanje onoga što odvraća od namaza.

10. Da ne klanja kada ga obuzima pospanost ili ima potrebu da obavi nuždu.


Prekršaji koji se rade u namazu:

1. Odgađanje namaza van njegovog vremena.

2. Ostavljanje obavljanja namaza u džematu bez opravdanja.

3. Žurenje sa namazom i ostavljanje smirenosti.

4. Manjak skrušenosti u namazu.

5. Glasno izgovaranje nijeta.

6. Prolazak ispred klanjača.

7. Pretjerivanje pri uspostavljanju namaza.

8. Da čovjek stoji sam iza safa.

9. Podizanje pogleda prema nebu u namazu.

10. Prestizanje imama.