Thursday, March 7, 2019

Šta se krije iza bionergije

priredio: mr. Hakija Kanurić

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je mir i spas na Njegovog odabranika i miljenika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

U posljednje vrijeme mnogim ljudima nametnulo se sasvim logično razmišljanje o opravdanosti postojanja zdravstvenog sektora u koji se slijevaju ogromna novčana sredstva i u kojem se nastoji ostvariti progres i građanima osigurati adekvatna zdravstvena zaštita. Na ovakvo razmišljanje podstaklo je prije svega medijsko eksponiranje alternativne medicine, tačnije bioenergije kao ”legalne i uspješne metode” u tretmanu određenih medicinskih oboljenja i stanja. Dovoljan je samo dodir ruke da se otklone svi problemi, štaviše, ne uvjetuje se ni dodir, ”liječenje” se može obavljati i na daljinu, dovoljno je da ”iscjeljitelj” usmjeri svoje misli… i nastaje izlječenje, bez ikavih medikamenata i savremenih medicinskih dostignuća. Zvuči suviše dobro da bi bilo istinito. Iako su ljudi svjesni ovih činjenica, ipak su skloni stalnim pokušajima da prečicom stignu do cilja. No, ponekad prečica odvede u ćorsokak. U svemu tome mnogi kao izgovor navode već otrcanu frazu: ”Ništa ne košta probati“, možda ne košta u materijalnom smislu, ali cijena je neusporedivo veća ako se na taj način prodaje vjera i put spasa. Kao što nije neophodno postati sihirbaz da bi se saznalo da je sihr haram, isto tako nije neophodno postati ”iscjeljitelj” bioenergetičar da bi se upoznalo sa propisom o ovoj vrsti ”liječenja”. Ipak, da bismo donijeli ispravan sud o bilo kojem fenomenu, neophodno je upoznati njegovu stvarnost i suštinu, a zatim  izvagati na mizanu (vagom) šerijata. Na putu upoznavanja sa fenomenom liječenja bioenergijom bacit ćemo svjetlo na historijat te pojave, otkriti čitaocu suštinu bioenergije, ideologiju za koju se veže i način kako se koristi i kako djeluje. Postoje brojne praktične terapije i vježbe koje svoju metodologiju pronalaze u teoriji bioenergije, kao što su: tai chi, chi kung, reiki, makrobiotika, joga, vježbe disanja, vježbe duboke koncentracije i sl. (Hakikatul-iladži bit-taka bejnel-ilmi vel-Kur’ani, Elhakikatuš-Šerije lilbermedžeti ellugavijjetil-asabijje, Sami el- Kudumi i albadeer.maktoobblog.com) Ova studija analizira liječenje bioenergijom uopćeno s posebnim osvrtom na reiki metodu.

S obzirom da je većina informacija o samoj bioenergiji u narednim redovima preuzeta sa internetskog portala, potrebno je naglasiti da se informacije preuzete sa neprovjerenih internetski portala ne mogu tretirati potpuno tačnim, međutim, nekada indicije i okolnosti ukazuju na njihovu istinitost. Kada se radi o portalima na kojima sami bioenergetičari govore o tom fenomenu, za pretpostaviti je da prenose svoju viziju onako kako je doživljavaju, naročito kada se to potpuno podudara sa rezultatima izučavanja do kojih su došli istražitelji ove tematike, poput Fevza bint Abdullatifa Kurdija, Samija el-Kudumija i drugi.

Nastanak bioenergetske reiki metode
Liječenje bioenergijom, kako se smatra, u zemljama Dalekog istoka datira od davnina. Jedna od najraširenijih modernih metoda liječenja bioenergijom je takozvana reiki metoda, koju je utemeljio Japanac Mikao Usui 1922. godine. Usui, kršćanski svećenik i rektor japanskog sveučilišta Doshisha u Kyotu, posvetio se izučavanju liječenja polaganjem ruku na tijelo. Ovu vrstu liječenja prvo je istraživao u kršćanskim spisima, ali pošto u njima nije pronašao ništa o ovoj metodi liječenja, posvetio se izučavanju budizma. Nakon dugogodišnjeg izučavanja pronašao je ”čudnu formulu” staru 2500 godina, koju je želio protumačiti i isprobati. S tom namjerom otišao je na planinu Koriyami gdje je 21 dan meditirao, zadovoljavajući se samo vodom, bez hrane. Po završetku meditacije pojavila se čudna svjetlost koja se usmjerila na njegovo čelo i prodrla u njega, nakon čega su mu se prikazali tajni simboli u obliku raznobojnih mjehurića. Nakon toga Mikao otkriva svoju čudesnu moć liječenja. (reiki-ka.com)

Šta je bioenergija?
Možda najbitnije u ovoj studiji je razumjeti suštinu bioenergije. Izraz ”energija” je poznat i često se koristi na polju eksperimentalnih znanosti. Energija, po definiciji fizičara, je snaga koja pokreće rad nekog sistema ili uzrokuje određene promjene, a pojavljuje se u različitim oblicima, kao što su: potencijalna, kinetička, hemijska, električna, toplotna, nuklearna i sl. Ovu energiju moguće je mjeriti, spoznati, vidjeti njene tragove te manipulirati njenom proizvodnjom poznatim stručnim metodama. Ponekad se izraz energija koristi u prenesenom značenju upućujući na volju i odlučnost za radom i trudom. Bioenergetičari pokušavaju svoj metod liječenja povezati sa klasičnom fizičkom energijom i tako ga zaogrnuti u odoru nauke i znanstvenosti i prilagoditi ovaj pojam razumu čovjeka modernog doba. Tako se djelovanje bioenergije tumači postojanjem vibracija ili elektromagnetnih polja koji su nastali kao rezultat polarizacije na nivou atoma, koju oni usmjeravaju određenim tokovima da bi, kako tvrde, tijelo i njegovi organi normalno funkcionirali. Ipak, ovakva energija nije poznata niti verificirana u znanstvenim krugovima i nema nikakve veze sa fizičkom energijom, stoga je neki zapadni naučnici nazivaju neosjetljiva i nefizička energija (Subtle and non-Physical), a poznata je i po nazivu ”zamišljena energija“ (Putative Energy). (Pogledati: Energy Medicine: An Overview, NCCAM, NIH, nccam.nih.gov, 2005, drfouz.com)Dakle, nepristrasni znanstvenici odbacuju ovakva tumačenja, ne nude znanstvena objašnjenja ove pojave i tretiraju je pseudoznanstvenom. Prema tome, odgovor na pitanje šta je to bioenergija morat ćemo tražiti kod samih bioenergetičara i utemeljitelja ove vrste liječenja. Prema mišljenju bioenergetičara, ta energija je svuda prisutna, ona popunjava prazan prostor svemira, a nalazi se u svakom fizičkom tijelu pa i u ljudskom. Uz pomoć ove energije sve opstoji i živi. Ona daje život, zdravlje pa i sreću i raspoloženje. Bez nje ne bi ništa ni postojalo. Evo nekoliko citata preuzetih od bioenergetičara koji pokušavaju pojasniti pojam ”bioenergija”:

● ”Reiki u prijevodu s japanskog znači univerzalna energija (rei-univerzalan, ki-energija). U svim narodima za reiki energiju postoje različita imena: u Kini se zove chi, u Indijiprana, a u zapadnim zemljama bioenergija, što u prijevodu znači životna energija (bios – život). Reiki je suptilna energija, koja sve održava na životu i bez koje ništa ne bi niti postojalo. Kada je u nekim dijelovima tijela ponestane, automatski se počinju razvijati bolesti na fizičkom ili na psihičkom nivou. ”Najbolju” definiciju tremina reiki daje stari sveti spis Chandogya Upanishada: “Postoji svjetlo koje sjaji nad svim stvarima na Zemlji, nad svima nama, nad nebom, nad najvišim nebesima. To je svjetlo koje sjaji u našim srcima.” (Chandogya Upanishada, 3.13.7) Kod kršćana to bi bio Duh sveti koji je nevidljiv i nema oblika i nalazi se svugdje isto kao što bi to kod Hindusa bio Brahman. Sve te riječi označavaju istu stvar, ali na drugom jeziku. Reiki ne propagira niti niječe bilo kojeg Boga ili vjeru, on je jednostavno energija koja izlazi iz njega i prodire u sve dijelove univerzuma i održava ga na životu.“ (svjetloiljubav.com)

●  ”Sve metode nastoje crpiti energiju iz jednog zajedničkog univerzalnog izvora koji stoji iza čitave kreacije.“ (aplauz.net)

●  ”To je energija koja pokreće sva živa bića, ona se ne može opisati, ali je prisutna u svemu.“ (reikiorigin.org)

●  ”Usui je rekao da je sve što postoji u univerzumu sazdano od univerzalne energije, i tu suštinu postojanja nazvao je reiki. To je vibracija ljubavi i čista svjetlost koja dolazi iz više dimenzije.“ (gendaiho.blogspot.com)

●  Na televizijskoj debati na satelitskom kanalu El-Džezira, emitovanoj 12. 4. 2001., gošća je bila Meha Nemur, a emisiju je vodio Ahmed Mensur. Gošća je predstavljena kao najistaknutiji specijalista na polju liječenja bioenergijom. Između ostalog, definirajući bolest, kazala je: ”To je odvajanje od Boga, odnosno od univerzuma, cjelokupni univerzum smatra se našim Gospodarom koji nam kao poklon daje tu energiju.“ (aljazeera.net, preneseno iz: Elhakikatuš-Šerije lilbermedžeti ellugavijjetil-asabijje, Sami el-Kudumi, 18.)

Opasne posljedice ”bioenergije”
Iz navedenih citata možemo uočiti sljedeće:●  Bioenergija se poistovjećuje sa samim božanstvom, Uzvišen je Allah od onoga šta Mu pripisuju. Nazivaju je Duhom svetim koji je jedan od tri boga prema ideologiji kršćana, i Brahmom, koji je kod Hindusa jedan od tri glavna božanstva (Elmevsuatul-mujesere, 2/726.) i on je, prema hinduskoj ideologiji, iskonski Božiji duh koji je stvorio stvorenja i o njima se brine. (Fusulun fi edjanil-Hind, Muhammed Dijaud-din el-A’azami, 100/101.)

●  Izvor bioenergije je samo božanstvo, Uzvišen je Allah od onoga šta Mu pripisuju, jer to je ”jednostavno energija koja izlazi iz njega“ i ”crpi se iz zajedničkog izvora koji stoji iza čitave kreacije“.

●  Bioenergiji se pripisuju osobine kojima se opisuje samo Stvoritelj, kao što su održavanje života i univerzuma.

●  Sav univerzum satkan je od bioenergije i on je, ustvari, naš Gospodar, prema tvrdnji specijaliste za bioenergiju Mehae Nemur, Uzvišen je Allah od onoga šta Mu pripisuju.

Ovakvo poimanje bioenergije, dajući joj božanska svojstva i vjerujući u njenu prisutnost u svemu, potpuno se uklapa u koncept ideologije orijentalnih naroda, kod kojih je liječenje bioenergijom i počelo, a čija je suština vahdetul-vudžud (jedinstvo postojanja), odnosno sjedinjenje Stvoritelja sa stvorenjima. Dr. Douglas K. Chung, profesor društvenovjerskih nauka na Univerzitetu u Michigenu, rekao je: ”Mnogi ljudi svakodnevno prakticiraju ši-kung, taj ši švan i kineske igle a da i ne znaju da ustvari prakticirajutaoizam.” (El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhal-muasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, 23.) Prema drevnoj kineskoj vjeri – taoizmu, bog Tao je praosnova svega što postoji, a njegov duh zadire u sve. Tao je sinonim za univerzum, nije odvojen od svemira nego je unutar njega i njegov sastavni element, od njega su nastala sva stvorenja. Stvoritelj i stvorenja su jedno. (El-Mevsuatul-mujessere, 2/737.)

Prema učenju taoizma, osnova postojanja je ”Sveopći” koji nema oblik niti se vidi, niti ima početak ili kraj, ispoljava se u suprotnim i skladnim parovima, od kojih su nastala sva postojeća stvorenja, a nazivaju ih Jin i Jang. Prvi par koji je nastao je postojeći materijalni tjelesni svijet s jedne strane, a njegov suprotni par ostao je na prvobitnom stanju i to je univerzalna energija. Sva stvorenja su ponovo sazdana od Jina i Janga i taj sklop parova postoji u svemu. Naprimjer, ljudskom kožom prevladava Jang, a unutrašnjošću prevladava Jin i tako svi drugi unutrašnji organi – vanjštinom prevladava Jang, a unutrašnjošću Jin. Sve što se dešava u svemiru može se povezati sa ravnotežom između Jina i Janga. (El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhal-muasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, 28.)

Hindusi vjeruju da je sav univerzum samo implementacija ”istinskog postojanja“ (Boga). Ljudska duša je, poput Boga, vječna i trajna (nestvorena). Veza između čovjeka i Boga je poput veze između iskre i vatre ili sjemena i drveta. (El-Mevsuatul-mujessere, 2/728.)

Uočljivo je da su promotori bioenergije, svjesno ili ne, uz bioenergiju akumulirali i ideologiju Dalekog orijenta, jer se poimanje svuda prisutne energije, koja posjeduje određena božanska svojstva, a čovjek ima udio u njoj, fantastično uklapa u doktrinu taoizma i hinduizma. Govori se da je ”duhovni vodič” danas svjetski najpoznatije bioenergetičarke, Barbare Ann Brennan, zvani ”Heyoan” rekao: “Dakle, draga moja, kada govoriš o iscjeljivanju, znaj da ono otvara vrata percepcije, kako bi se moglo doći do svih svetih i biti jedno sa Stvoriteljem. Ni više ni manje od toga. To je proces koji, korak po korak, vodi u tom smjeru. Prosvjetljenje je cilj; iscjeljivanje je sporedni proizvod.”(cetirigospe.blog.hr) Identično poimanje Stvoritelja izraženo je i kod sufijskih fanatika koji vjeruju u vahdetul-vudžud (jedinstvo postojanja), te da su Bog i priroda jedna te ista suština. (El-Mevsuatul-mujessere, 2/783.)

Najudaljeniji od ove ideologije upravo su pripadnici ehli-sunneta vel-džemata koji Allahu potvrđuju sve osobine kojima je Sebe opisao u Svojoj Knjizi i kojima Ga je opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom sunnetu. Allah čuje, vidi, zna, stvara, odabire, voli, zadovoljan je, srdi se, govori, Svojim bićem se uzdigao iznad Arša, odvojen od Svojih stvorenja itd.

Nakon svega spomenutog može se konstatirati da je bioenergija metafizička sila, koja se u potpunosti razlikuje od fizičke energije. Suština bioenergije je filozofska teorija bazirana na općem poimanju univerzuma, materije i života kod onih koji ne poznaju poslanstvo ili u njega ne vjeruju te otud pokušavaju spoznati gajb – skriveno i protumačiti nevidljivi svijet svojim razumom i maštom. Nazivaju je bioenergija, energija snage i života ili životna energija, i vjeruju da je ona predstavlja izvor života i da život bez nje ne bi postojao. Nazvali su je i univerzalna energija, jer vjeruju da je ona prisutna svuda u kosmosu, popunjava njegove praznine, održava ga u životu i vjeruju da je moguće tu energiju crpiti na posebne načine. Nazivaju je, također, ljekovita energija, jer njoj pripisuju sposobnost liječenja svih bolesti. To je vrhunac do kojeg su njihovi razumi stigli jer nisu prihvatili vijesti iz vjerodostojno sačuvane Objave o početku stvaranja, duši, džinnima, melekima i  tajnama gajba (nevidljivoga svijeta) općenito. Tajne gajba su domene do kojih ljudski razum ne dolazi, a svako istraživanje gajba bez svjetla Objave s kojom su došli poslanici završava u ćorsokaku praznih pretpostavki i nagađanja.

Prijethodno govorili smo o historijatu i značenju reiki bioenergije i ideologiji za koju se veže, a sada govorit ćemo o načinu upotrebe bioenergije, prema tvrdnjama bioenergetičara, kamuflaži kojoj pribjegavaju, eventualnoj koristi bioterapija i na kraju slijedi rezime cjelokupne teme.

Kako se ”konektovati“?
Da bismo shvatili kako crpiti bioenergiju i kako ona ”sanira” ljudske bolesti, pored spoznaje o univerzalnoj životnoj energiji, potrebno je razumjeti i druge ”stručne” termine kao što su ”aura”, ”čakra” i ”inicijacija”, kojima se barata u bioenergetskom žargonu. Evo šta o tome govore bioenergetičari:

● ”Aura je energetski omotač oko svih živih bića. U njenom središtu nalazi se fizičko tijelo. Ona je neraskidivo vezana za tijelo, postoji uz njega od trenutka rađanja sve do fizičke smrti. Tijelo i aura su dva podjednako važna elementa koji čine čovjeka. Tijelo je zgusnuti dio aure koji je potpuno prožet njenim energijama. Aura predstavlja naš osjećaj, misli i dušu. Sastav i funkcioniranje aure svojom složenošću prevazilaze moć ljudskog shvatanja. Njeni glavni zadaci su spoj sa univerzalnom energijom i ostvarivanje fizičkog, intelektualnog i duhovnog razvoj čovjeka.“ (Pogledati: El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, st. 34 i webstranica: seminar.rs/ljudska-aura)

● ”Čakre su energetski centri ili spojne tačke sa univerzalnom energijom. One zajedno sa energetskim kanalima predstavljaju energetski sklop u auri čovjeka. Čakra je aktivni centar koji prima, usvaja i oslobađa životnu energiju. Sama riječ čakra doslovce se prevodi kao kotač, disk ili vrtnja. Nazivaju se i lotosovi cvjetovi. Odnose se na vrteći konus bioenergije, koja izbija iz glavnog živca ganglia i iz kralješnice. Takvih je sedam čakri poredanih u nizu od temelja kralješnice do vrha glave. Prostiru se ispred i iza tijela. Najdonja i najgornja čakra nalaze se ispod i iznad tijela. Prema nekim istočnim shvaćanjima, čakre su stupnjevi svijesti, i stanje duše. U metafizičkom konceptu, to su energetska središta profinjene duhovne snage, koje djeluju na fizičkom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu.“ (hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakre)Snažne tajne čakri znaju samo isposnici koji se potčinjavaju teškim vježbama putem koji prevazilaze potrebe običnog čovjeka da bi postigli natprirodne moći liječenja običnim dodirom ili dolaze u stanje da ne osjećaju prirodne utjecaje, poput hladnoće, vrućine i sl. (El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, str.38.)

● Inicijacija (opunomoćenje) je metoda kojom se liječenje bioenergijom prenosi sa učitelja na učenika. ”Može biti neposredna ili na daljinu. Inicijacija je spiritualni doživljaj pri kome učitelj/majstor reikija određenim tehnikama i postupcima otvara duhovne centre (čakre) i energetske kanale u čovjeku. Inicijacije se često zovu i usklađivanja jer se osoba vibraciono usklađuje sa frekvencijom reikija. Kao što se podešava stanica na radiju, i čist zvuk dobijamo tad kad je tačno podesimo, tako i reiki možemo provoditi tek kad se sa njim vibraciono uskladimo. Svaka osoba može provoditi i koristiti reiki energiju kad se inicira.“ (funy.forumotion.com/ezoterija-i-perapsihologija-f37/reiki-medicina-t73.htm.)”Jedan od načina inicijacije je da učenik sijedi u molitvenom položaju, a učitelj u njegovoj auri iznad čakri crta simbole i izgovara njihovo ime. Prije inicijacije učeniku su pokazani simboli i dato mu je vrijeme da ih zapamti. Prilikom inicijacije energije svakog simbola silaze i ulaze u učenikov um i tijelo vežući se za prikladan simbol u mislima učenika. Nakon toga kad god učenik koristi simbol, iste energije koje su nastale prilikom inicijacije se aktiviraju i počinju teći. Simboli se mogu aktivirati crtajući ih na ruci, vizualiziranjem, izgovaranjem njihovog naziva na glas ili u sebi. Namjera je najbitniji sastojak u aktiviranju i moguće ih je aktivirati svjesno, ali samo sa namjerom za korištenje. Nadalje, drugi su mogli jednostavno ući unutar njih i zamisliti energiju simbola kojeg žele koristiti te tako postići pristup bez samog korištenja simbola.“ (vmagdic.htnet.hr/simboli.htm.)

Dakle, iscjeliteljem se postaje nakon što učitelj (raniji poznavalac te tehnike) pročisti energetske kanale i stanice na učeniku, odstrani od njega negativnu energiju i pouči ga tajnim simbolima i načinu prihvatanja i prenošenja univerzalne energije. Nakon toga spreman je liječiti sebe i druge. Liječenjem se saniraju devijacije na auri i energetskim kanalima i omogućava se novoj pozitivnoj energiji da putem čakri i energetskih kanala uđe u pacijenta i time duševne i tijelesne nedaće trebaju nestati. Musliman u ovakvo nešto ne može povjerovati, jer nije naučno dokazano i ne postoje vjerski argumenti koji bi to potvrdili.

Ni nauka nije ”sveta”
Promotori bioenergije ne žele kolidirati lokalnim ubjeđenjima, te prema tome nazivaju bioenergiju različitim imenima i tumače je na način koji odgovara ideologiji sredine u kojoj djeluju. Kada djeluju u muslimanskim sredinama, tumače je velikom silom koju je Allah stvorio i dao joj veliki utjecaj u našem životu, zdravlju, osjećaju, ponašanju i sl. Ponekad je, pak, nazivaju jednostavno bereketom koji čini da sve bude kako treba. U sredinama kojima prevladava materijalizam i racionalizam tumače je vibracijama i elektromagnetnim poljima koji teku određenim kanalima, a poremećaj u tom toku se odražava tjelesnom ili duševnom bolešću. Pokušavajući bioenergiji pronaći znanstvenu podlogu, upotrijebljen je izraz energija koji je poznat i prihvatljiv kod običnih ljudi, koji znaju da energije ima raznih vrsta i da se ona pretvara u različite odlike. Naučna podloga ipak zahtijeva i naučne dokaze, od kojih je mogućnost mjerenja, a pošto se bioenergija instrumentalno ne može mjeriti, tvrdilo se da su talasi te energije izrazito dugi tako da se ne može konstruirati instrument koji bi ih mjerio. Drugi su opet tvrdili da postoje posebni aparati koji mjere tu energiju i u tu svrhu je uređaj koji mjeri tjelesnu energiju (bioresonance electrography) ili uređaj koji mjeri nervne oscilacije, povezan sa bioenergijom. Konstruirani su i posebni uređaji ”Aura photography“ i ”Kirlian photography“, za koje se tvrdi da slikaju ljudsku auru. Stručnjaci u medicini i fizici znaju da ti uređaji nemaju veze sa bioenergijom, onakvom kako je tumače njeni promotori, nego ti uređaji pokazuju određene mjere na osnovu promjena u temperaturi, otkucajima srca, vlažnosti, mirisu i sl. Time se, ustvari, pokušalo povezati bioenergiju sa naukom i odvojiti je od vjerskih ubjeđenja. (drfouz.com/?p=9.)Ne prihvata se ništa za što se tvrdi da je bazirano na objavi sve dok se ne provjeri istinitost prenosioca i ispravnost prenesenog. Također se ne prihvata ništa za šta se tvrdi da je bazirano na nauci sve dok ne utvrdimo da odjeća znanja ne krije zabludu. Ruka prohtjeva obukla je rukavice nauke i tako se poigrala sa razumom i uspjela prodrijeti u brojne sredine bez da se kod ljudi probudi sumnja. Među naučnicima, u raznim disciplinama, postoje oni koji usmjeravaju nauku da služi njihovim ubjeđenjima, čak i čiste nauke, za koje se vjerovalo da su daleko od svakog poigravanja, nisu se sačuvale da postanu sredstvo u rukama pokvarenjaka. Prisjetimo se teorije evolucije, čija je sva naučnost samo u podesnosti svojevremeno vladajućoj ateističkoj ideji.

Koristi bioenergije
Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: ”Postizanje koristi za koju se smatra da joj uzrok šerijatski nije ispravan ponekad se ostvari zbog prijeke potrebe nevoljnika i njegove iskrenosti, ponekad se radi samo o Allahovoj milosti prema njemu, ponekad, pak, to biva isključivo Allahovom odredbom a ne uzrokom, a ponekad to bude samo fitna – iskušenje. Kada se postizanje željenog cilja podudari sa nepropisnim uzrokom, onda je to fitna. Svjesni smo da se ponekad nevjernicima usliša dova, pa padne kiša, ostvare pobjedu, budu pomognuti ili im dođe opskrba, uz dove koje upućuju kod svojih kipova i njima se udobroljavaju. Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni‘ (prijevod značenja El-Isra’, 20).Uzroci onoga što je Allah odredio su brojni i teško ih je izbrojati. Na stvorenjima je samo da slijede ono s čime je Allah poslao poslanike i da znaju da je u tome prosperitet na ovom i budućem svijetu.“ (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 186.) Desi se da bioterapije ponekad daju pozitivne rezultate, odnosno tjelesne ili duševne koristi. U naučnim krugovima to se najčešće tumači takozvanim placebo-efektom, a sa strane šerijata postoje i druga tumačenja, od kojih su:

● Poznato je da prokleti šejtan uljepšava zabludu. Jedan od načina uljepšavanja zablude je da je prikaže korisnom, a ponekad se batilom (neistinom) uistinu i ostvari određena korist. Na to je ukazao Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekavši svojoj supruzi, nakon što je osjetila poboljšanje u svom oku liječivši ga na nepropisan način: ”To je šejtansko djelo, napastvuje te svojom rukom, pa kada se liječiš (nepropisno) prestane. Dovoljno ti je da kažeš kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio:‘Allahu, otkloni bolest, Gospodaru ljudi,izliječi, jer Ti liječiš. Nema lijeka bez Tvog. Izliječi tako da ne ostane bolesti.”’(Bilježe Ahmed i Ebu Davud, šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim, Sahihu Ebu Davud)

● Mjerilo koristi kod muslimana nije svedeno samo na ovosvjetsku korist, nego je usklađeno općem poimanju života na ovom i budućem svijetu. Dunjalučka korist smatra se stvarnom koristi samo ako ne uzrokuje vjersku štetu. Nije sve što u sebi nosi određenu ovosvjetsku korist dozvoljeno, jer korist nije parametar prihvatanja i odbacivanja. Mjerilo je Allahov zakon. Ilustracije radi, sihr, koji ponekad definitivno daje tražene rezultate i dunjalučke koristi, ipak je zabranjen, kao i alkohol i kocka. Okosnica ovog pitanja je razlika između opće Allahove odredbe (kadera), u koju spada i uzročno-posljedični zakon, i šerijatskog određenja. U opću odredbu ulazi sve, svejedno bilo šerijatski dozvoljeno ili ne, bilo Allahu milo ili mrsko, dok u šerijatsku odredbu ulazi samo ono što je Allahu drago. Međutim, šerijatska odredba nije isključiva i ne ostvaruje se u svakom slučaju, za razliku od opće Allahove odredbe koja se neminovno ostvaruje. Rekao je Ibn Tejmijje, rahimehullah (Allah mu se smilovao): ”Stvari koje je Allah odredio univerzalnom odredbom, a On ih ne voli niti je njima zadovoljan, u njima je iskušenje nekim Njegovim stvorenjima. Od tih stvari su i zabranjeni uzroci koji donose određene koristi, a prihvatanje tih uzroka neminovno vodi Njegovoj kazni i srdžbi.“ (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 224.)

● Zatim, da bi se potvrdila korist određene pojave neophodno je slijediti naučnu metodu i precizno razumjeti zakon o uzrocima. Puko podudaranje, koje se desi pri postizanju koristi uz određeni uzrok, nije dovoljno za konstataciju da je to njen uzrok, jer uzroci su brojni i višestrani. Poznato je da naučna metoda počinje promatranjem i zapažanjem pojava. Zatim se na osnovu promatranja donesu pretpostavke. Zatim se pretpostavke ispituju, testiraju i provjeravaju. Pretpostavke koje ne daju fiksne rezultate odbacuju se, a prihvata se samo pretpostavka koja daje rezultate koji se konstantno ponavljaju. Ukoliko nijedna pretpostavka ne daje tražene rezultate, teorija ostaje nedokazana ili se poništava. Primijenimo li ovo pravilo na liječenje bioenergijom, vidjet ćemo da su rezultati nestabilni i raznoliki, te da se seansa bioenergetičara ne može tretirati uzrokom koristi.

Zaključak
● Bioenergija se temelji na filozofskoj doktrini o poimanju svijeta i njegovom nastanku. Ta energija je metafizička i naučno je neobjašnjiva i neprihvaćena.

● Prevladavajuće religije zemalja Dalekog istoka, kod kojih se prvi put pojavilo liječenje bioenergijom, vjeruju u spiritualno i nisu čisti materijalisti koji poriču sve što je neosjetilno poput današnjih materijalističkih shvatanja. Pokušavali su protumačiti oblike života i snage koji ukazuju na postojanje nečeg mimo fizičkog-materijalnog svijeta. U isto vrijeme oni su nevjernici u poslanice i nemaju nebeskih objava. Ne priznaju postojanje Boga koji stvara šta želi, odabire i opisuje se svim atributima savršenstva, kao što to islam jasno naglašava. Ne poznaju svijet šejtana, džinna i meleka. Vjeruju u ono što im njihovi vračevi kažu ili što razumom dokuče, a razum je nemoćan kada se radi o gajbu. Pretpostavili su da postoji opća energija koja se podijelila na dva dijela. Prvi se otjelovio i tako su nastala stvorenja, a drugi je ostao neotjelovljen i to je univerzalna energija, energija života ili bioenergija u kojoj svako stvorenje, pa i insan, ima svoj udio.

● Ta energija se poistovjećuje sa samim Bogom, uzvišen je Allah od toga, i pripisuju joj se božanska svojstva, kao što su stvaranje, davanje života i njegovo održavanje.

● Fenomen bioenergije se uklapa u koncept vahdetul-vudžud (jedinstvo postojanja) što je srž istočnjačkih religija i suština vjere brojnih filozofa kao i sufijskih fanatika.

● Bioenergija se naziva različitim imenima i tumači se različitim tumačenjima kako bi se izbjegli konflikti sa sljedbenicima nebeskih religija ili sa materijalistima, a njenu suštinu možemo razumjeti izučavajući religije zemalja u kojima je nastala.

● Način na koji je bioenergija otkrivena, ideologija onih koji su je otkrili i koji je promoviraju, njena suština, vjerovanje u postojanje aure i čakri, način inicijacije i upotreba simbola, liječenje na daljinu, komunikacija sa nepoznatim bićima sa drugih planeta, sve su tmine jedna iznad druge.

● Liječenje bioenergijom bazirano je na vjeri u gajb koja nema uporište u šerijatskim izvorima i naučno je nedokazana i neprihvaćena, a bioenergijske terapije, manje-više, samo su inicijacija u razne duhovnosti.

● Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokušava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog čovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tumači se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti naučni put ljudskih znanosti i sačuvati čovječanstvo od bajki i zabluda.

● Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kušnja od Allaha, šejtansko poigravanje i uljepšavanje zablude ili placebo-efekt.

● Vijeću za fetve pod upravom šejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu šerijata spram liječenja bioenergijom, a odgovor je glasio: ”Spomenuto liječenje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta mušričkih obreda prisutnih u zemljama istočne Azije…“
(Fetva br. 8055, El-Mektebetuš-šamileh, ili http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8055&Option=FatwaId)