Wednesday, February 13, 2019

14 odlika prvih generacija (selefa) u vjerovanju

autor: mr. Jakub Alagić

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke:

1. Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur'ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja.

2. Uzimanje Kur'ana i Sunneta za sudiju u bilo kakvim razilaženjima i sporovima.

3. Oslanjanje na jasne, nedvosmislene ajete (muhkem), pri donošenju suda po bilo kojem pitanju, te tumačenje manje jasnih i dvosmislenih ajeta (mutešabih) shodno onome što je kazano u jasnim.

4. Nisu odbacivali jedan dio objave, a drugi prihvatali, nego su vjerovali u sve što je Allah kazao i što je vjerodostojno potvrđeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

5. Sunnet je objava od Allaha i nesuprotstavlja se Kur'anu.

6. Sunnet se koristi kao izvor vjerovanja, u šta se ubrajaju i ahad-predaje.

7. Slabi hadisi se nisu uzimali niti koristili.

8. Uvjerenje da Objava i razum nisu u koliziji, te davanje prednosti šerijatu nad razumskim zaključkom.

9. Ova vjera je potpuna i Kur'an i Sunnet su dovoljni za sve.

10. Prihvatanje teksta onako kako je on izrečen, i odbacivanje neosnovanog tumačenja (te'vila).

11. Zabrana novotarija u vjeri.

12. Nisu se bavili apologetikom (ilmul-kelam) i filozofijom.

13. Nisu pristrasni nikome osim Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

14. Bili su pravedni u ophođenju prema suprotstavljenoj strani.