Wednesday, December 19, 2018

Znoji se i vidi tragove nečistoće na svome vešu, da li to kvari namaz?

odgovorio: šejh Muhammed b. Salih el-Munadždžid

Pitanje:
Ja sam osoba koja se znoji, posebno danima kada je toplo. Kada se znojim, znoji mi se čitavo tijelo, uključujući i čmar, pa znoj odatle dospije i na moj veš. Problem je kada se moj veš zalijepi za čmar koji je prekriven znojem. Ponekad znoj ima istu boju kao i nečistoća (tj. smeđu) ali je blijeda i može se vidjeti samo pod svjetlom. Također osjeti se i miris, ali nekada se i ne osjeti, ima samo znoj. Ponekad ostaje samo boja, čak i nakon pranja veša. Zbunjen sam oko ovoga.

Da li mogu klanjati ako se oznojim ili ne? Ili trebam da provjerim svoj veš – iako to i nije baš prikladno – ili šta? Imajte na umu da se taj predio može znojiti i zbog malih stvari kao što je šetnja, nošenje stvari ili stajanje na suncu.
Da li ovo kvari moj namaz? Koji je propis namaza koje sam klanjao? Nekada se pojavi boja bez ikakvog mirisa. Kakav je vaš savjet? Imajte na umu da me je sramota, također i prekidam namaz da bih provjerio svoj veš, jer sam shvatio da se znojim. Nekada moram mijenjati odjeću više puta dnevno.

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Prvo:

Ono što dođe na veš od nečistoće i mirisa zbog znojenja je obično u maloj količini, i može se zanemariti, kao što je mišljenje Hanefija i mnogih drugih učenjaka.

El-Kaesani, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Zato jer se mala količina nečistoće ne može u potpunosti izbjeći. Muhe mogu sletjeti na nešto što je nečisto, a onda sletjeti na odjeću klanjača, a sigurno je da ima nešto nečistoće na njihovim krilima i nogama. Kada to ne bi zanemarili onda bi time otežali ljudima.“ Bedai'u-s-Senai', 1/79.

Šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Mala količina nečistoće može se zanemariti, čak kao što je i izmet od miša ili takvo što u hrani i tako dalje. Ovo je jedan rijavet od Ahmeda. Ako je sigurno da je blato na ulici nečisto, mala količina se može zanemariti jer je nemoguće ga upotpunosti izbjeći.“ Eš-Šerhu-l-Mumti', 1/447.

Drugo:

Nešto što još olakšava po pitanju koje si spomenuo jeste da islam dozvoljava čovjeku da se očisti poslije nužde kamenjem. Poznato je da kamenje ne može očistiti upotpunosti; nego, bez sumnje da će tu ostati mali tragovi nečistoće, ali to je nešto što se može zanemariti.

Ibn Kudame, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Tragovi nečistoće od velike i male nužde mogu se zanemariti jer dolaze u jednom od tri slučaja, od kojih je istindža (čišćenje kamenjem). Tragovi koji ostaju nakon čišćenja kamenjem prateći način i broj kako je propisano može se zanemariti, i nema razilaženja kod učenjaka po tome, kako je nama poznato.“ El-Mugni, 2/486.

Ibn Kudame, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Zato jer su ashabi, radijallahu anhum, većinom koristili kamenje prilikom čišćenja... mjesto gdje su živjeli je toplo, tako da se nisu mogli sačuvati od znojenja, ali nema predaje od njih da su to pokušali izbjeći ili zaštititi se od toga.“ El-Mugni, 1/119.

Ibn Kajjim, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Većina ashaba se nije čistila vodom (nakon nužde), nego su koristili kamenje i ljeti i zimi, a obično je da se čovjek znoji u svoje izaru (donji ogrtač), ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im nije naredio da ih peru iako je bio svjestan situacije, a i oni to nisu radili, iako su bili najbolja generacija i oni koji su se najviše bojali Allaha.“ Beda'iu-l-Feva'id, 4/1490.

Šihabu-d-Din er-Remli eš-Šafi, rahimehullahu te'ala, je bio upitan za osobu koja se očisti kamenjem, pa je onda vrh njegovog penisa dotakao vlažan dio njegovog tijela dok je klanjao, da mu je to pokvarilo namaz, i da li se mora očistiti vodom i oprati mjesto koje je dotaknuto?

Odgovorio je: „To ne kvari namaz, i ne mora se čistiti vodom ili oprati vodom što je došlo na to mjesto koje je očišćeno kamenjem, jer su oni (učenjaci) rekli: 'Tragovi koji ostaju nakon čišćenja kamenjem se zanemaruju, čak i ako bi se znojio na tom mjestu i onda nešto od toga prijeđe i na drugo mjesto.'“ Fetava er-Remli, 1/33.

Šejh Muhammed Muhtar eš-Šenkiti, rahimehullahu te'ala, je rekao: „Onda kada je ustanovljeno da se mala količine nečistoće na čmaru ili penisu može zanemariti ako se osoba očisti kamenjem,a potom počne znojiti, onda će znoj bez sumnje dospjeti i na to mjesto. Ako se prostor oko ovoga počne znojiti, pa onda znoj dospije na veš ili pantalone blizu tog mjesta, to se zanemaruje, jer kada bi rekli da je to nečisto, ovo bi otežalo ljudima čiju bi težinu znao samo Allah, subhanehu ve te'ala.“ Šerh Za'du-l-Mustakni', 23/4.

Pogledaj također El-Mugni od Ibn Kudame, 1/219.

Da rezimiramo: Mali trag koji se pojavi zbog znoja nema utjecaja, i tvoj namaz je ispravan. Sve što trebaš uraditi jeste da vodiš računa da se očistiš pravilno kada se čistiš nakon nužde, i onda se ne brini za to nakon toga više nego što treba, da ne bi upao u vesvese.

A Allah zna najbolje.