Tuesday, December 25, 2018

Fetva imama Izza b. Abdusselama, rhm, o sufijskom zikru "Allah, Allah..."


Upitan je imâm El-'Izz b. Abdus-Selâm – poznat kao "Sultan sve uleme" (umro 660 h. god.) – o čovjeku koji govori (zikri): "Allah, Allah..." i ništa drugo ne dodaje. Da je to isto kao kada kaže: "Subhanallah, vel-hamdu lillah, vallahu ekber..." i slčno tome, ili nije isto? Pa, ako nije isto, da li se to onda smatra novotarijom, jer nije prenešeno od ispravnih prethodnika (selefu-salih) da su tako radili? Ili ne?Pa je odgovorio... "To je novotarija. Nije nam prenešeno takvo nešto od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, niti ikoga među ispravnim prethodnicima. To čine samo prave neznalice. Svaki propisani zikr mora da bude: ili glagolska rečenica (ar. džumletun fi'lijje) ili imenička rečenica (ar. džumletun ismijje), te da bude preuzeto iz Kur'ana, Sunneta i zikrova prijašnjih poslanika. Svaki hajr je u slijeđenju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i u slijeđenju ispravnih prethodnika (selefu-saliha), a ne u slijeđenju maloumnika i budala među neznalicama."

Izvor djelo: Mevâhibul-dželil li šerhi Muhtesaril-Hâlil, 8/387, od Muhammeda b. Muhammeda b. Abdur-Rahmana er-Ru'ajnija Ebu Abdullaha el-Hattâba (umro 954 h. god.), rhm.
Valorizacija teksta, izvod hadisa i ocjene: šejh Zekerijja Umejrât, izdavačka kuća: Dâru âlemil-kutub, bez godine izdanja, Bejrut.