Wednesday, February 7, 2018

Da li je ispravan namaz ženi koja nije pokrivena

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

PITANJE: 
Selam alejkum., Imam pitanje u vezi namaza kojeg klanjam redovno ali nisam pokrivena, da li se meni prima namaz zato što nisam pokrivena?  

ODGOVOR: 
Alejkumusselam.

Činjenje velikih i malih grijeha i istrajavanje na njima u osnovi ne utiče na valjanost i primanje drugih dobrih djela koje čovjek radi.

Iz ovoga se izuzimaju neki grijesi za koje imamo dokaze u šerijatskim tekstovima poput sljedećih:

-poništavanja svih djela činjenjem velikog širka,
-kvarenje nagrade sadake zbog prigovaranja,
-poništavanje nagrade obavljenog namaza onome ko pije alkohol i onome ko ode vračaru ili sihirbazu.

Argumenti za spomenute izuzetke su:

Veliki širk poništava sva dobra djela, jer kaže Uzvišeni: "A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti" (Ez-Zumer, 65).

Poništavanje sevaba (nagrade) sadake zbog prigovaranja i uvreda, jer kaže Uzvišeni: "O vjernici, ne kvarite svoju sadaku prigovaranjem i uvredama" (El-Bekara, 264).

U vjerodostojnim hadisima je prenešeno da se poništava nagrada obavljenog namaza onome ko pije alkohol i onome ko ode vračaru i sihirbazu iako se broji da su izvršili taj ibadet i nisu ga dužni ponovo obaviti.

Naime, bilježi Tirmizi u rivajetu od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, a Ahmed u rivajetu od Ebu Zera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Ko pije vino (alkohol) Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako se pokaje Allah će mu primiti. A ako se vrati (istom grijehu) Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako mu oprosti pa se opet vrati Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, ... a ako se vrati četvrti put Allah mu neće primiti namaz četrdeset sabaha, a ako se pokaje Allah mu neće primiti tevbu i napojiće ga od Habala", pitali su Abdullaha ibn Omera: A šta je to rijeka Habal? A on im odgovori: "Rijeka od gnoja od stanovnika Vatre". 
(hadis su ocijenili dobrim Tirmizi i Šuajb Arnaut, a vjerodostojnim šejh Albani)

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu: "Ko ode vračaru i upita ga o nečemu neće mu biti primljen namaz četrdeset noći."

Međutim, nakon svega ovoga spomenutog treba napomenuti da je onaj koji ustrajava u činjenju velikih i malih grijeha da su njegova djela u opasnosti  iz drugog ugla.
Naime, prenosi Ibn Muflih u djelu "El-Adabuš-šer'ije" od Ibn Tejmije: "Jedan veliki grijeh ne poništava sva dobra djela, međutim, kod većine sljedbenika sunneta može poništiti onoliko dobrih djela koliko je velik taj grijeh koji je počinio.

Kaže Ibn Muflih: "A taj stav je izabrao (Ibn Tejmije) takođe i na drugom mjestu dokazujući to time da se nagrada sadake poništava uvredom i prigovaranjem."

Poslije toga kaže Ibn Muflih: "Kaže u "Nihajetil-mubtedi" kaže Aiša robinji Zejd ibn Erkama, radijallahu anhuma: "Obavijesti Zejda ibn Erkama da da je poništio svoj džihad sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, osim ako se pokaje". Pa je proučila ajet: "O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa" (El-Hudžurat, 2)". (ovaj hadis od Aiše prenosi Bejheki u svom "Sunnenu", Darekutni i Abdurrezak u "El-Musannefu")

Takođe, treba imati u vidu činjenicu da grijeh ostavlja tamu u srcu kao što je pokornost svjetlost srca i da ustrajavanje na grijesima rezultira otuđenost od samog sebe i teškoću u grudima.

Kaže Uzvišeni: "A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti" (Taha, 124).

Prema tome, tvoja nepokrivenost ne utiče na valjanost i primanje tvojih namaza u općem smislu, ali umanjuje nagradu klanjanja namaza shodno težini grijeha nepokrivanja.

Ti trebaš znati da si velika griješnica kod Allaha što ne izvršavaš obavezu pokrivanja, zato nemaš nikakvo opravdanje pred Allahom.

Ako bi prigovorila da ti živiš u kjafirskoj zemlji gdje je veoma teško živjeti kao musliman i da zbog toga ne možeš biti pokrivena, odgovor bi bio da ako u toj kjafirskoj zemlji ne možeš izvršavati osnovne vjerske dužnosti, od kojih je i pokrivanje, obavezna si napustiti tu zemlju i otići u mjesto gdje možeš ispoljavati makar osnovna obilježja islama od kojih je i pokrivanje.

Ve billahi tevfik.