Tuesday, December 19, 2017

Vjerničko oružje u borbi protiv šejtana

autor: Sulejman el-Eškar

Prvo: Oprez

Šejtan je vješti prljavi neprijatelj koji se trudi da zavede Ademovo potomstvo. Onoliko koliko budemo poznavali ovog neprijatelja, njegove ciljeve, sredstva i puteve kojima nas zavodi, toliko ćemo se od njega sačuvati, a ako insan bude nemaran po pitanju ovih stvari njegov neprijatelj će ga zarobiti i usmjeriti u pravcu koji mu on želi.

Ibn Dževzi je ovu borbu između čovjeka i šejtana lijepo opisao, pa kaže: “Znaj da je srce kao utvrđenje koje ima ogradu, a na ogradi puno vrata i ne zaštićenih rupa (prolaza), a stanovnik ovog utvrđenja je razum. Meleci neprestano dolaze na ovo utvrđenje pored kojeg se nalazi sklonište u kome se nalazi strast. Šejtani neprestano se razmjenjuju dolazeći ka tom skloništu bez ikakve prepreke. Borba je uspostavljena između stanovnika utvrđenja i stanovnika skloništa, a šejtani neprestano kruže oko utvrđenja tražeći nemar čuvara kako bi ušli na neki od nezaštićenih prolaza. Zbog toga čuvar mora poznavati sva vrata i prolaze za koje je zadužen da ih čuva i ne smije da se opusti nijednog trenutka jer se neprijatelj ne opušta.

Jedan je čovjek rekao Hasanu el Basriju: “Da li Iblis spava?” Odgovorio mu je: “Kada bi spavao mi bismo se malo odmorili.” [citat je iz knjige Telbisul Iblis]

Drugo: Čvrsto držanje za Kur’an i sunnet

Najbolji način za zaštitu od šejtana jeste čvrsto držanje za Kur’an i sunnet teoretski i praktično. Kur’an i sunnet su došli sa pravim putem a šejtan se bori kako bi nas izveo sa tog pravog puta. Rekao je Allah: “I zato što je ovo pravi put Moj, njega se držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; eto, to vam On naređuje, da biste se uščuvali.” (sura El En’am, 153)

Ovaj ajet je protumačio Poslanik alejhi selam. Povukao je rukom jednu liniju i reko: “Ovo je Allahov pravi put.” Zatim je lijevo i desno od te linije povukao druge linije i rekao: “Ovo su putevi, na svakom od njih stoji šejtan koji poziva ka njemu”, a zatim je proučio gore navedeni ajet. Hadis prenose Ahmed i Hakim.

Slijeđenje onoga što nam je došlo od Allaha od ubjeđenja, djela, govora, ibadeta, zakona i ostavljanje svega onoga što nam je Allah zabranio štiti roba od šejtana. Rekao je Allah: “O vi koji vjerujete, uđite u islam potpuno i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, doista, neprijatelj otvoreni!” (sura El Bekara, 208)

Onaj ko uđe u islam udaljen je od šejtana i njegovih koraka, a ko ostavi nešto od islama on slijedi neke šejtanove stope. Zato ko bude ohalalio ono što je Allah zabranio ili oharamio ono što je Allah ohalalio ili ko bude jeo zabranjene stvari on slijedi šejtanove stope koje je Allah zabranio da se slijede. Rekao je Allah: “O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo, i ne slijedite šejtanove stope! On vam je, zaista, neprijatelj očevidni.” (sura El Bekara, 168)

Zaista, držanje za Kur’an i sunnet teoretski i praktično udaljuje i tjera šejtana. Prenosi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Kada sin Ademov prouči ajet u kome ima sedžda a zatim učini sedždu šejtan se povuče i plače i kaže: “Teško meni, sinu Ademovom je naređeno da učini sedždu pa je učinio i njemu pripada džennet, a meni je naređeno da učinim sedždu pa sam bio nepokoran i meni pripada vatra.”

Treće: Pribjegavanje ka Allahu

Najbolji put u zaštiti od šejtana i njegove vojske jeste pribjegavanje ka Allahu i traženje od Allaha da te zaštiti od šejtana, jer je Allah nadmoćan nad šejtanom i kada Allah zaštiti svoga roba šejtan mu ne može prići. Rekao je Allah: “Ti ono lijepo što čine prihvati, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni! A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, On je, uistinu, Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna.” (sura El Earaf, 199-200)

Allah je naredio svome Poslaniku da traži utočište kod Njega od nagovaranja šejtanskih i njihovog prisutva, rekao je Allah: “…i reci: Gospodaru moj, utječem Ti se od nagovaranja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, utječem od toga da su uz mene prisutni!” (sura El Mu’minun)

Poslanik je često tražio utočište kod Allaha od šejtana i to na različite načine. Prenosi se da je na početku namaza tražio utočište kod Allaha od prokletog šejtana, zatim prilikom ulaska u kupatilo, u trenutku srdžbe, prije polnog odnosa, prilikom slušanja revanja magarca, prije učenja Kur’ana itd.

Četvrto: Spominjanje Allaha

Spominjanje Allaha (zikr) je od najvećih stvari koje spašavaju roba od šejtana. Kada je Jahja alejhi selam naredio sinovima Israilovim pet stvari između ostalih je bilo i sljedeće: I naređujem vam da Allaha spominjete, jer primjer tome jeste kao primjer čovjeka koga njegov neprijatelj brzo traži, pa se taj čovjek zaštitio od neprijatelja kada je došao do dobro zaštićenog utvrđenja, isto tako neće rob zaštititi sebe od šejtana osim spominjanjem Allah (zikrom).

Peto: Držanje za džemat muslimana

Od stavri koje udaljavaju muslimana od upadanja u šetanske zamke jeste življenje u islamskim mjestima, i da za sebe odabere dobro društvo koje će ga pomoći i podsticati na istini, a odvraćati od ružnih djela a podsjećati na činjenje dobrih djela jer je u jedinstvu snaga.

Rekao je Allahov poslanik alejhi selam: “Ko od vas hoće najbolji stepen u džennetu neka se drži za džemat, jer je šejtan sa jednim, a od dvojce je udaljeniji.”

Šesto: Otkrivanje šejtanskih planova i zamki

Musliman treba poznavati puteve i sredstva koje šejtan koristi za odvođenje u zabludu i da iste spominje ljudima, Kur’an je otkrio njegove zamke a isto to uradio je i Poslanik alejhi selam.

Kur’an je spomenuo način na koji je šejtan zaveo Adema, a Poslanik je spomenuo ashabima kako se šejtan penje na nebo kako bi čuo nešto od skrivenog, a zatim ono što čuje proslijeđuje sihirbazu koji na tu jednu riječ doda još sto laži. Poslanik alejhi selam je to objasnio ashabima kako se ne bi prevarili po pitanju proroka i sihirbaza, zatim im je pojasnio kako šejtan unosi vesvese u namaz čovjeka i njegove ibadete, i kako pokušava šejtan da ga navede na pomisao da mu je abdest pokvaren, zatim kako odvaja između muža i žene itd.

Sedmo: Kontriranje šejtanu

Kada čovjek dođe čovjeku u liku savjetnika i onoga koji se brine za njega tada čovjek treba da mu kontrira u onome što mu šejtan naredi i da mu kaže: “Kada bi ti bio savjetnik, savjetovao bi prvo sebe a ne da baciš samog sebe u vatru i da sebi zaradiš srdžbu Silnog. Kako može da savjetuje drugoga onaj ko ne može biti savjetnik sebi.”

Rekao je Haris ibn Kajs: “Kada ti dođe šejtan, a ti u namazu i kada ti šapne da se pretvaraš, ti tada oduži sa namazom.”

Zato, ako saznamo za neku stvar koju šejtan voli i njome se opisuje mi trebamo raditi kontra tome, npr. šejtan jede, pije i uzima lijevom rukom; u ovom slučaju obaveza nam je da radimo suprotno njemu. Rekao je Poslanik alejhi selam: “Jedite desnom rukom, pijte desnom rukom i uzimajte desnom rukom, jer zaista šejtan jede lijevom rukom, pije lijevom rukom i uzima lijevom rukom.” Hadis prenosi Ibn Madže sa vjerodostojnim lancem.