Wednesday, September 20, 2017

Da li je sunnet postiti Bijele dane

odgovorio: dr. Zijad Ljakić

PITANJE:
Esselamu alejkum. 
Halite šejh, Allah vam dao svako dobro. Ako može u vezi ovoga odgovor.
Post tri dana u svakom mjesecu...
Zanima me ovaj hadis jer sam praktikovala strogo bijele Dane posta (13.14.15.) - nekada žena bude spriječena opravdano da ne posti, pa me zanima šta je preče postiti tkz. Bijele dane ili tri bilo koja dana u mjesecu? Takozvane Bijele dane od svakog (hidžretskog) mjeseca,t j. 13. 14. i 15. dan.u mjesecu, jer se od Ebu Zerra, r.a., prenosi da je rekao: "Allahov Póslaník s.a.v.s.nam je naredio da od mjeseca postímo 3. bijela dana: 13. 14.i. 15., dodavši: "Postíti ih je kao postiti cijelu godínu."
(Nisai, Ibn Hibban ga ocjenjunje kao sahíh.
Držala sam se tog hadisa i vrijednosti nagrade. Ali sam skoro čula da nije sahih, pa vas pitam oko toga, da li je hadis sahih i šta je preče postiti?

ODGOVOR: 

Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Ispravno je, a Allah zna najbolje, da je hadis o postu Bijelih dana (13, 14 i 15 hidžretski) slab jer je oprečan vjerodostojnim hadisima od skupine ashaba u kojem je došlo da je mustehab postiti bilo koja tri dana u mjesecu.
Naime, spomenuti hadis u pitanju od Ebu Zerra, radijallahu anhu, bilježe Tirmizi, Nesai i Ibn Hibban.
Vjerodostojnim ga ocjenjuju Ibn Huzejme i Ibn Hibban, a dobrim Tirmizi i Albani.
U senedu hadisa je ravija Jahja ibn Sam čija pouzdanost je upitna iako su ga Ibn Hibban i Zehebi uvrstili u pouzdane. A o upitnosti rivajetima ovog hadisa govorili su Ebu Hatim, Darekutni i Nesai.
Glavni problem je što je ovaj hadis oprečan vjerodostojnim hadisima od skupine ashaba u kojem je došlo da je mustehab postiti bilo koja tri dana u mjesecu.
Od tih hadisa je hadis Aiše, radijallahu anha, u kojem je upitana da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio svakog mjeseca tri dana? Rekla je: "Da". Zatim je upita Muaza (ravija): U kojim danima u mjesecu je postio? Odgovorila je: "Nije vodio računa kojim danima posti". Bilježi ga Muslim.

Također, u hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "Oporučio mi je moj prisni prijatelj (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) tri stvari: post tri dana svakog mjeseca, dva rekata duha-namaza i da klanjam vitre prije spavanja."
Prema tome, hadisi ukazuju na vrijednost posta tri dana svakog mjeseca bez ograničenja na bijele dane.

Kaže šejh Bin Baz: "U vjerodostojnim hadisima od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nema pomena bijelih dana nego da se posti kada hoće. Kao što je u hadisu od Abdullah ibn Amra u dva Sahiha, Ebu Hurejre u dva Sahiha, Ebu Derda u Muslimu, a ovi hadisi su vjerodostojniji od hadisa Ebu Zerra, radijallahu anhum. Pa kada posti tri dana od svakog mjeseca, u prvoj desetini, u sredini ili u zadnjoj desetini mjeseca, ima nagradu. A ako taj post potrefi bijele dane, to je bolje kako bi se napravio spoj među hadisima."

Oko posta bijelih dana učenjaci imaju dva mišljenja:

1- da je mustehab, na čemu je većina učenjaka
2- da nije mustehab, nego je preporučeno da posti bilo koja tri dana u mjesecu, na čemu je manja skupina.

Shodno dokazima bliži ispravnom je drugi stav učenjaka.
Prema tome, hadis o postu Bijelih dana (13, 14 i 15 hidžretski) je slab jer je oprečan vjerodostojnim hadisima od skupine ashaba u kojem je došlo da je mustehab postiti bilo koja tri dana u mjesecu.
Ve billahi tevfik.