Thursday, September 14, 2017

10 načina da se ukloni kazna za grijeh

autor: šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah

Što se tiče vjernika. Ukoliko počini grijeh onda se kazna za taj grijeh može ukloniti na 10 načina:

1. Ukoliko se iskreno pokaje, učini tevbu Allahu, pa ako mu Allah primi pokajanje, jer onaj ko se pokaje je kao onaj koji nema grijeha.

2. Ako traži oprost, čini istigfar Allahu pa mu Allah oprosti.

3. Ukoliko čini dobra djela koja brišu njegova loša, jer dobra djela brišu ona loša.

4. Ukoliko njegova braća vjernici dove za njega i traže oprosta za njegove grijehe u toku njegovog života i nakon njega.

5. Ili ukoliko traže od Allaha da ga nagradi iz nagrade za njihova djela, pa mu Allah podari koristi od njih.

6. Ako se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zauzme za njega na Sudnjem danu. (šefat)

7. Ako ga Allah iskuša nekom poteškoćom (koju ispravno podnese), pa mu to bude uzrok oprosta za grijehe.

8. Ako prođe iskušenje u berzehu/ kaburu, pa mu to bude uzrok oprosta.

9. Allah ga iskuša raznim iskušenjima na Sudnjem danu, pa mu budu uzrok opraštanja grijeha.

10. Ili mu se Er-Rahmanu Er-Rahim (الرحمن الرحيم), Milostivi Samilosni smiluje i oprosti mu.