Saturday, September 10, 2016

Kako da živiš u sreći i rahatluku (35. savjeta šejha Aida el-Karnija)


0. Počni svoj dan sa sabah namazom i jutarnjim zikrom da bi postigao uspjeh.

1. To proprati traženjem istigfara jer on briše grijehe.

2. Ne prestaj da doviš, jer dova je uže spasa.

3. Imaj na umu da tvoje riječi zapisuju meleki.

4. Budi optimista makar bio u sred oluje.

5. Ljepota prstiju je u njihovoj vezi za veličanjem Allaha (činjenjem tesbiha)

6. Kada te te stignu brige i povečaju se nevolje reci: "la ilahe illAllah!"

7. Dinarom kupi dovu siromaha i ljubav miskina.

8. Duga i skrušena sedžda je bolja od dvoraca cvijeća.

9. Razmisli prije nego izustiš rijec, jer neke riječi znaju ubiti.

10. Čuvaj se dove mazluma i suze nesretnika.

11. Prije čitanja knjiga, članaka i časopisa uzmi Kur'an.

12. Budi uzrok ustrajnosti tvojih ukućana.

13.Tjeraj svoju dušu na dobra djela, jer duša je slona zlu.

14. Ljubi ruke svojim roditeljima, postići ćeš zadovoljstvo.

15.Tvoja stara odjeća nova je u očima siromaha.

16. Ne srdi se jer život je kraći nego što misliš.

17. Sa tobom je Najjači od najjačih i Najbogatiji od najbogatijih, a to je Allah, azze ve džell.

18. Ne zatvaraj vrata uslišavanja dove grijehom.

19. Namaz najbolje pomaže u nedaćama i poteškocama.

20. Kloni se loših misli, osjeticeš mir u prsima i lagodnost.

21. Razlog svake brige je okretanje od Allaha, zato se okreni ka Allahu.

22. Klanjaj namaz, praviće ti društvo u kaburu.

23. Kada čuješ nekog da ogovara, reci mu da se boji Allaha.

24. Stalno uči suru El-Mulk jer je ona spas.

25. Nesretan je onaj koji je lišen skrušenog namaza i suze u očima.

26. Nemoj biti poput nemarnih vjernika koji uzmeniravaju


27. Učini da tvoja ljubav bude samo radi Allaha i Njegovog Poslanika

28. Oprosti onome ko te ogovara, jer ti on poklanja svoja dobra djela


29. Namaz, učenje Kur'ana, i spominjanje Allaha su blistava djela na tvojim prsima

30. Ko se prisjecć vatre, strpjet će se nad požudama griješenja

31. Kako noć nastupa, tako će i bol nestati

32. Kloni se "rekla kazala" jer ti imaš djela poput brda

33. Klanjaj namaz škrušeno, jer šta kod da te čeka manje je bitno od namaza

34. Učini da Mushaf stalno čitaš, jer učenje jednog ajeta je bolje od dunjaluka i svega što je na njemu

35. Život je lijep, a najljepše je to što si sa imanom

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, u ajetu: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem ", a nije rekla da obavim umru , namaz ili da postim.

Kazali su učenjaci: "Umrla osoba je spomenula sadaku samo zbog toga jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je preselila, pa povečajte davanje sadake jer će osoba na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake."

Najbolja sadaka koju trenutno možeš uraditi jeste širenje ovog teksta sa nijetom (trajne) sadake, jer ćeš za svakog koji primjeni ovaj govor i poduči njime naredne generacije imati nagradu. Upravo ti! Nemoj je sačuvati samo na svom telefonu, jer mozda dopre do nekog srca koje će se pobojati i prihvatiti je.