Saturday, March 26, 2016

Da li se daje zekat na auto koje se prodaje?

Pitanje:
Es-Selamu alejkum. Moje pitanje je vezano za davanje zekata. Znam da trgovačka roba potpada pod stvari na koje se daje zekat, a ja trenutno prodajem auto da bih veliki dio tog novca uzeo za izgradnju kuće, pa me interesuje da li moram dati zekat na auto koje prodajem (trgovačku robu) iako ne znam kad i za koliko ću ga prodati i hoću li uopšte to uspjeti.
Es Selamu Alejkum ve Ramhetulahi ve Berekatuhu.

Odgovor:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Po mišljenju velike većine učenjaka ovogummeta, od kojih su i zvanični stav svečetiri fikhska mezheba, vadžib je dati zekat na robu sa kojom se trguje.

Da bi trgovac bio obavezan da izdvaja zekat na trgovačku robu treba ispuniti dva osnovna šarta:
prvi – da trgovac posjeduje nisab (tj. količinu trgovačke robe u vrijednosti nisaba novca), a nisab za trgovačku robu je isti kao nisab za novac,
drugi – da roba pregodini, tj. da prođe godina dana od vremena kada je roba dostigla nisab.
A što se tiče konkretnog odgovora na pitanje:

Da bi neko bio obavezan dati zekat na ono što prodaje uslov je da je da to što prodaje bude trgovačka roba, a ono što se prodaje postaje trgovačka roba onda kada se čovjek bavi trgovinom ili kupoprodajom te robe kao izvorom zarade. To jest, nije sve što neko prodaje trgovačaka roba na koju se daje zekat.

Pa tako, tvoja prodaja ličnog auta nije prodaja trgovačke robe jer se ti ne baviš kupoprodajom auta, bar se tako razumilo iz pitanja. Pa zato nisi dužan davati zekat na to auto koje prodaješ.

Bio bi dužan dati zekat na prodaju auta, pod uvjetom ispunjenja spomenutih šartova, kada bi se bavio kupoprodajom auta, tj. da se baviš trgovinom auta. U tom slučaju auta koja kupuješ i prodaješ bi bila trgovačaka roba na koju se daje zekat.

Ve billahi tevfik.

odgovorio: dr. Zijad Ljakić