Monday, February 29, 2016

Da li postoji lijepa novotarija?

PITANJE:
Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Da li postoji nešto kao "bid'at hasen". Po onom hadisu: "Ko uvede u vjeru nešto dobro imaće nagradu onih koji to čine, a ko uvede nešto loše imaće grijeh onih koji to čine." Da li se tu misli na oživljavanje nekog zaboravljnog suneta ili...?

ODGOVOR: 

Alejkumusselam.
Naravno da postoji bid'at hasen. On postoji kod novotara koji pokušavaju da dokažu svoje slijeđenje strasti i zabludjelo tumačenje vjere sa nečim što se zove lijepa novotarija. Takođe, postoji "bid'at hasen" koji je spomenut u tekstu hadisa. Novotari žele da dokažu kako eto ima ružna i lijepa novotarija, a novotarije mevluda, sedmina, četresnica, Ajavatovice, učenja Fatihe u svim prigodama, Jasina i hatmi za novac i slično, to su kod njih lijepe novotarije.

Nije mi poznato šta onda ubrajaju u ružne novotarije. Naravno, suvišno je pojašnjavati i dokazivati ništavnost i pogrešnost ovakog nakaradnog tumačenja.

A "bid'at hasen" koji je spomenut u hadisu njegovo razumijevanje i tumačenje se može rezimirati u sljedećem:

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Džerir ibn Abdullaha, radijallahu anhu, da su neki ljudi od beduinskih plemena došli kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nosili su vunenu odjeću. Nakon što je vidio njihovo loše stanje i siromaštvo koje ih je zadesilo, podstakao je ljude na sadaku, a oni su se sporo odazivali tome tako da se to vidjelo na njegovom licu. Zatim je neki Ensarija došao i dao kesu sa srebrom, nakon njega je došao drugi pa su dolazili jedan za drugim tako da se radost (zbog toga) prepoznala na njegovom licu.

Pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uvede u Islamu lijep sunet pa se po njemu radi poslije njega, imaće nagradu poput nagrade onog ko po njemu radi a da to neće umanjti od njihove nagrade ništa. Ko uvede u Islamu loš (ružan) sunet pa se po njemu radi poslije njega, imaće grijeh poput grijeha onog ko po njemu radi a da to neće umanjti od njihovih grijeha ništa".

Značenje ovog hadisa je, kako to pojašnjava imam Nevevi, da se pod "lijepim sunetom" (sunnetun hasenetun) u hadisu misli na djelo Ensarije, znači djelo koje je inače propisano (poput sadake u ovom događaju), ali je trenutno zapostavljeno, koji je prvi došao sa kesom i dao je kao sadaku čime je podstakao ostale prisutne muslimane na davanje sadake, a ne na dozvolu ili podsticanje na uvođenje novotarija (ibadeta za koje ne postoji dokaz u Šerijatu).

Ako se ne bi ovako protumačilo onda nema smisla da to kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovim povodom, jer u čitavom događaju nema ništa što ukazuje na uvođenje novotarija (nekog novog ibadeta) u vjeri.

Takođe, ako se ne bi ovako protumačilo onda bi ovaj hadis bio oprečan mnogim drugim hadisima u kojima je došla zabrana uvođenja novotarija i nazivanja svake novotarije zabludom i dalaletom.

U hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) je došlo: "Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje to se odbacuje", a bilježi Tirmizi: "Čuvajte se novina, jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija je dalalet, a svaki dalalet vodi u Vatru".

Jer kako će svaka novotarija vodit u Vatru ako bi bila dozvoljena takozvana "lijepa novotarija".
Ve billahi tevfik

odgovorio: dr. Zijad Ljakić