Friday, December 4, 2015

Uzroci stabilnosti (postojanosti) Tewhida u srcu

autor: Rabia et-Tavil 

Tewhid je drvo koje niče iz vjernikovog srca. Njegove se grane razvijaju i ono sve više raste i biva sve ljepšim i ljepšim dokle god se zalijeva pokornošću Allahu, koja ga Njemu približava. Tako se povećava ljubav roba prema njegovom Gospodaru, kao što se povećava i strah od Njega i nada u Njegov oprost i milost.

Tako se povećva i čovjekov oslonac na Allaha. A uzroci koji utiču na razvoj i učvršćenje tevhida u čovjekovom srcu su slijedeći:

1 – pokoravanje Allahu, subhanehu ve te’ala, s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva;

2 – prestanak griješenja iz straha od Njegove kazne;

3 – razmišljanje o Allahovoj vladavini na nebesima i na Zemlji (u cijelom kosmosu);

4 – poznavanje Allahovih imena i svojstava, onoga na što ona upućuju i znače u svojoj savršenosti i apsolutnosti;

5 – opremanje konstruktivnim i korisnim znanjem i obrazovanjem, kao i radom u skladu sa tim;

6 – učenje Kur’ana, razmišljanje i podrobno razumijevanje njegovih poruka i onoga što se time želi reći;

7 – približavanje Allahu, subhanehu ve te’ala, prakticiranjem dobrovoljnih namaza i drugih ibadeta, nakon što se svi farzovi (obavezni ibadeti) sprovedu u djelo;

8 – često spominjanje Allaha, subhanehu ve te’ala, u svim mogućim i dozvoljenim situacijama – kako jezikom tako i srcem;

9 – preferiranje onoga što Allah, subhanehu ve te’ala, voli nad svim ostalim stvarima koje voli bilo ko drugi;

10 – razmišljanje o Allahovim pojavnim i skrivenim blagodatima, kao i promatranje i predočavanje Njegovoga dobročinstva, dobrote i blagodarnosti prema Svojim robovima;

11 – pokoravanje srca Allahu, subhanehu te’ala, i osjećanje nasušne potrebe za Njim;

12 – osamljivanje s Allahom, subhanehu ve te’ala, za vrijeme Njegovoga božanskog silaska na Zemlji najbliže nebo u zadnjoj trećini noći, kao i učenje Kur’ana u to vrijeme. Također, tu je i trud da se svi ti ibadeti završe tevbom (pokajanjem Njemu) i istigfarom (traženjem oprosta od Njega).