Sunday, September 13, 2015

Bitnost i vrijednost poslanice ''Tri osnovna temelja''

priredio: Amir I. Smajić, prof.

Djelo “TRI OSNOVNA TEMELJA” je kratka poslanica, svima nama dobro poznatog imama, šejhul-islama, mudžedida, Muhammeda b. Abdul-Vehhaba b. Sulejmana et-Temimija en-Nedždija (1115 – 1206 god. po H.), istinskog borca za očuvanje čistog tevhida – monoteizma, radi čijeg su uspostavljanja među robovima stvoreni ljudi i džinni, spuštene knjige, poslati poslanici i uspostavljen džihad – borba na Allahovom putu između istine i laži do posljednjeg dana u kojem će Sunce obasjati Zemlju i ono što je na njoj.

Šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah, je u ovoj kratkoj, ali veoma poučnoj, poslanici ukratko pojasnio značenje tevhida, njegovih vrsta, a zatim prijateljevanja,  ljubavi, odricanja i mržnje u Islamu, kroz tri pitanja (temelja) za koja će čovjek biti pitan kada bude stavljen u kabur, a to su: “Ko je tvoj Gospodar, vjera i Poslanik kojeg si slijedio?” Ovo su ujedno i pitanja koja ne bi smjeo ni jedan Allahov rob, musliman, da ne poznaje.

Kaže šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah: “Ova tri načela u sebi sadrže pojašnjenje tevhida rububijje, tevhida uluhijje, prijateljevanje i odricanje, i to je suština i srž vjere islama, ali stani i dobro razmisli o njenim rečenicama, traži ono što sadrže od znanja i djela, a nećeš moći da naučiš i saznaš osim ako staneš kod svakog naslova u ovoj poslanici.” (Vidi: Hašijetu selasetil-usul, str. 5)

Šejh Muhammed b. Ibrahim Alu Šejh, rahimehullah, nekadašnji muftija S. Arabije bi ovu kratku poslanicu svaki dan komentarisao u svome mesdžidu i poslao je dopis imamima u svim mesdžidima naređujući im da svoje džematlije podučavaju ova tri temelja.

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, rekao je: “Šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah, bi podučavao ovim temeljima i učenike i običan narod, i podsticao ih na njihovo izučavanje i pamćenje, kako bi im se to smirilo i staložilo u njihovim srcima, zato što je to osnovno pravilo u akidetu-vjerovanju.”
I kaže, rahimehullah: “Ovo je veoma bitna poslanica o akidi – vjerovanju.” (Vidi: Tejsirul-vusul, str. 7-9)

Šejh Salih b. Fevzan el-Fevzan, hafizehullah, rekao je: “To je kratka ali vrijedna poslanica, potkovana dokazima iz Allahove knjige i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ova poslanica govori o velikom temelju od islamskih temelja, a to je akida.” (Vidi: Šerhu Usulis-selase, str. 7)

Šejh Abdur-Rahman b. Nasir el-Berrak, hafizehullah, rekao je: “Kaže šejh, rahimehullah, u ovoj skupocjenoj poslanici koja se zove ‘Tri osnovna temelja’…” (Vidi: Šerh selasetil-usul, str. 7)

Šejh Abdullah b. Muhammed el-Gunejman, hafizehullah, kaže: “Ova poslanica je napisana širim masama muslimana, zato što sadrži u sebi ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali su ljudi zakazali po pitanju toga. Šejh, rahimehullah, je ovu poslanicu skratio i sažeo na pitanja koja nije dozvoljeno ikome od muslimana da nepoznajei zato je obaveza da se nauči, a učenje nije puko čitanje nego je obaveza da se nauči napamet, i da se shvati i razumije poruka, zato što će čovjek o tome biti pitan…”  (Vidi: El-Mehsul min šerhi selasetil-usul, str. 9.)

Šejh Abdullah b. Salih el-Fevzan, hafizehullah, rekao je: “Poslanica ‘Tri osnovna temelja i njihovi dokazi’ je kratka ali sažeta poslanica o tevhidu er-rububijje, tevhidu el-uluhije, prijateljovanju i odricanju u islamu i drugim bitnim pitanjima vezanim za znanje o tevhidu, koje je najplemenitijie znanje i najbitnija spoznaja. Šejh, rahimehullah, ovu poslanicu je napisao lahkim i razumljivim stilom za sve čitaoce potkrijepivši je dokazima, radi toga su joj ljudi pridali veliku pažnju učeći je napamet i izučavajući njena značenja…” (Vidi: Husulul-me’mul, str. 5.)
Allah, dželle šanuh, zna najbolje.
Preuzmi poslanicu na Bosanskom jeziku u PDF formatu s OVOG linka.