Sunday, August 16, 2015

Tri osnove našeg vjerovanja

autor: Dr. Abdulaziz ibn Muhammed Alu Abdullatif

Prva osnova: Spoznaja našeg Uzvišenog Gospodara

1. Naš Uzvišeni Gospodar je Tvorac nebesa i Zemlje. Rekao je Uzvišeni Allah:

 إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

Gospodar vaš je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio.[1]

2. Naš Gospodar je Allah koji je stvorio čovjeka i skladnim ga učinio. Rekao je Uzvišeni Allah:

 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem.[2]

3. Naš Gospodar je onaj koji svim upravlja. Rekao je Uzvišeni Allah:

 يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ

On upravlja svime od neba do Zemlje.[3]

4. Allah je stvorio džinne i ljude da bi Ga obožavali. Rekao je Uzvišeni Allah:

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.[4]

5. Allah nam je naredio da ne vjerujemo u taguta[5] i da vjerujemo u Allaha. Rekao je Uzvišeni Allah:

 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ

Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha drži se za najčvršću vezu.[6]

6. “Najčvršća veza” je: la ilahe illallahu, što znači: nema božanstva koje istinski zaslužuje da bude obožavano osim Allaha.

Druga osnova: Spoznaja naše vjere islama

1. Naša vjera je islam, Allah drugu vjeru neće ni od koga prihvatiti. Rekao je Uzvišeni Allah:

 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena.[7]

2. Vjera islam ima tri stepena: islam, iman i ihsan.

3. Islam je obožavanje isključivo Allaha Uzvišenog, pokornost Njemu i odricanje od pridruživanja sudruga Allahu (u bilo čemu) i od mušrika.

4. Iman je vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, budući svijet i kader – Allahovu odredbu dobra i zla.

5. Ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, pa On tebe, doista, vidi.

Treća osnova: Spoznaja poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

1. On je Muhammed sin Abdullaha sina Abdu-l-Muttaliba el-Hašmi el-Kureši, sallallahu alejhi ve sellem, on je najbolji i posljednji poslanik.

2. Naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je dostavio ovu vjeru, naredio nam je sve ono u čemu je dobro i zabranio nam je sve ono u čemu je zlo.

3. Mi smo dužni povoditi se za našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, i slijediti ga. Rekao je Uzvišeni Allah:

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.[8]

4. Mi smo dužni dati prednost ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nad ljubavi prema majci, ocu i svim ljudima. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Niko od vas neće biti vjernik sve dok mu ne budem draži od njegovog roditelja, djeteta i svih ljudi.“[9] Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je u njegovom slijeđenju i pokornosti njemu.

_________________________________________________________________________

[1] El-A'raf, 54.

[2] Et-Tin, 4.

[3] Es-Sedžde, 5.

[4] Ez-Zarijat, 56.

[5] Kaže Ibnul-Qajjim el-Dževzijje: „Tagut je sve ono zbog čega (ili čime) čovjek pređe granicu (dozvoljenog), bilo time što ga obožava, ili time što ga slijedi, ili time što mu se pokorava. Tagut svakog naroda je onaj od kojeg traže sud koji nije u skladu sa sudom Allaha i Njegovog Poslanika, ili onaj kojeg obožavaju pored Allaha, ili onaj koga slijede bez dokaza od Allaha ili mu se pokoravaju u onome što ne znaju da je pokornost Allahu. Ovo obuhvata sve tagute svijeta. Kada razmišliš o njima i o stanjima ljudi sa tim tagutima, uvidiš da većina je većina ljudi odstupila od obožavanja Allaha obožavajući taguta, i od traženja suda od Allaha i Njegovog Poslanika i tražući sud od taguta, i od pokornosti Allahu i slijeđenja Poslanika obožavajući taguta i slijedeći ga.“ Vidjeti: I’laamul-muvekki’iin, 1/54. (op. rev.)

[6] El-Bekara, 256.

[7] Al ‘imran, 85.

[8] El-Ahzab, 21.

[9] Hadis bilježi Muslim, Knjiga o imanu, poglavlje: Vadžib je voljeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više nego porodicu, roditelje, dijete i sve ljude, broj: 44.