Saturday, August 15, 2015

Najbolje dove koje svaki musliman treba obavezno učiti

IZVOR: Fetava Ibn Baz, 26. tom/116. stranica, 'Poglavlje o dovama i zikrovima'

Pitanje: 
Uvaženi šejh, završavamo ovo druženje sa pitanjem: Koje su to najbolje dove koje svaki musliman obavezno treba učiti i ponavljati, bez obzira bilo to u namazu ili van njega?

Odgovor:  (napomena: kod samoglasnika â,î,û treba odužiti izgovor na dvije dužine)

Najbolji i najplodonosniji zikr je (لا إله إلا الله) 'Lâ ilâhe illAllâh' (Nema istinskog boga osim Allaha), najbolja i najplodonosnija dova je 'Lâ ilâhe illAllâh' (Nema istinskog boga osim Allaha), međutim, mimo toga postoje i određene dove koje su specifične i svojstvene samo za određena vremena, mjesta i pokrete.

Najljepša dova je

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
'Rabbenâ âtina fi-d-Dunjâ haseneten we fi-l-âhireti haseneten we qinâ 'azâbe-n-Nâr' (Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri)
... i ova dova se uči pred kraj namaza, na sedždi i u drugim vremenskim prilikama, jer je sveobuhvatna i sveopća.

Također i dova: 

(اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره، وعلانيته وسره) 
'Allahumma-gfirlî zembî kulleh, diqqahu we džilleh, we ewwelehu we âhirah, we 'alânijjetehu we sirrah.' (Allahu moj, Ti oprosti meni sve grijehe moje, male i velike, ranije i kasnije (prošle i buduće), javne i tajne)

(اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار) 

'Allahumme inni es'eluke ridâke we-l-Džennete we e'ûzu bike min sehatike we-n-Nâri.' (Allahu moj, ja, zaista, od Tebe tražim zadovoljstvo Tvoje i džennet i Tebi se utječem od Tvoje srdžbe i od vatre.)

(اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل) 

'Allahumme es'eluke-l-Džennete we mâ qarrabe ilejhâ min qawlin we 'amel, ve e'ûzu bike mine-n-Nâri we mâ qarrabe ilejhâ min qawlin we 'amel.' (Allahu moj, tražim od Tebe džennet i sve ono što će me približiti njemu od riječi i djela i od Tebe utočište tražim od vatre i svega onoga od riječi i djela što njoj približava.)

Na sedždi treba učiti: 

(اللهم اغفر لي ذنبي واغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني) 
'Allahumma-gfirlî zembî, wagfirlî, werhamnî, wehdinî, werzuqnî, ve 'âfinî.' (Allahu moj, oprosti mi grijehe moje, Ti mi oprosti, smiluj mi se, podari mi opsrkbu i zaštiti me.)

(اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)

'Allahumma-gfirlî zembî kulleh, diqqahu we džilleh, we ewwelehu we âhirah, we 'alânijjetehu we sirrah.' (Allahu moj, Ti oprosti meni sve grijehe moje, male i velike, ranije i kasnije (prošle i buduće), javne i tajne.)

(اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين)

'Allahumma-gfirli we li-walidejje we li-Džemî'i-l-Muslimîn.' (Allahu moj, oprosti meni, roditeljima mojim i svim muslimanima.)

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)

'Rabbenâ âtina fi-d-Dunjâ haseneten we fi-l-âhireti haseneten we qinâ 'azâbe-n-Nâr' (Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri.)

...shodno njegovim, sallAllahu alejhi ve sellem, riječima: 

"Najbliže što neki rob može biti  Gospodaru svome jeste na sedždi, pa povećajte i umnogostručite tada vaše dove..."
U drugom je hadisu došlo: "...što se tiče sedždi, tada se potrudite u vašim dovama, jer će zasigurno biti uslišane."

Neophodno je da se što više uče dobre i lijepe dove, dove u kojima se traži džennet, utočište kod Allaha od vatre (tj. džehennema), u kojima se traži zaštita i oprost...


(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

 'Allahumme inneke 'Afuwwun tuhibbu-l-'Afwe fa'fu 'annî ' (Allahu moj, Ti si, zaista, onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti meni.)

(اللهم أصلح قلبي وعملي)

'Allahumme aslih qalbî we 'amelî.' (Allahu moj, Ti popravi srce moje i djelo moje.)

(اللهم اغفر لي ولوالدي)

'Allahumma-gfirlî we li-wâlidejje.' (Allahu moj, oprosti meni i roditeljima mojim.)
...i neophodno je da se traže odgovarajuće dove.