Tuesday, December 25, 2018

Da li u Buhariji i Muslimu ima hadisa koji su nevjerodostojni?

odgovorio: šejh Abdul-Azīz b. Merzūk et-Tarīfi

PITANJE: 
Da li u 'Sahihima' Buhārije i Muslima ima hadisa koji su da'īf (nevjerodostojni)?

ODGOVOR: 
Sahīh imama Buhārije i Sahīh imama Muslima, rahimehumallah, općenito je prihvatio cjelokupni ummet. To su dvije najvjerodostojnije knjige nakon Kur'āna. Iako postoji mali broj hadisa iz te dvije vjerodostojne zbirke kojima su prigovorili pojedini hadiski stručnjaci, ipak, većini tih hadisa je prigovoreno prigovorima koji ne utiču na njihovu vjerodostojnost, tj. nedovoljno jakim prigovorima da bi se ti hadisi odbacili. Ne utiče svaki prigovor dotičnom hadisu na njegovu vjerodostojnost.

Prema tome, ne postoji ni jedan hadis u dva Sahīha koji je da'īf / slab (nevjerodostojan) u potpunosti i koji nema osnove. Svaki hadis kojem je upućen određeni prigovor: ili je taj prigovor nedovoljno jak i neispravan je, ili su neki od hafiza hadisa prigovorili samo određenom izrazu tog hadisa, ili pak dodatku, da je izniman/izoliran (šaz), jer se određeni rāvija  izdvojio s tim dodatkom/izrazom, pa je spomenuo ono što nisu spomenule druge ravije, a što se tiče osnove tog hadisa, on  je i dalje vjerodostojan.

Istina je, postoje pojedini učenjaci koji su prigovorili malom broju hadisa i smatrali da u osnovi nisu vjerodostojni, ali oni koji zastupaju taj stav nemaju za to jake dokaze, nego je istina sa autorima dva Sahīha (tj. Buhārijom i Muslimom koji su smatrali da su ti hadisi vjerodostojni).