Thursday, December 28, 2017

Redoslijed događaja na Sudnjem danu


Većina ljudi ima pogrešnu predstavu o Sudnjem danu. Obično se na Sudnji dan gleda kao na nekoliko dana u kojima će ljudima biti presuđeno za njihova djela, nakon čega će vjernici u Džennet, a nevjernici u Džehennem. To je vrlo prosto razumijevanje Sudnjeg dana. Zapravo je Sudnji dan jedan složen/kompleksan proces koji će se odvijati u fazama, a tek jedna od njegovih faza je suđenje/polaganje računa. Prema Kur'anu i vjerodostojnim hadisima, ovaj proces će teći sljedećim redosljedom; 

1. Proživljenje i okupljanje svih ljudi na Mahšeru, posebnom mjestu okupljanja.

2. Stajanje na Mahšeru 50 000 godina, na velikoj žegi i vrućini, u strahu i neizvjesnosti.
- U ovom periodu bit će postavljen Poslanikov Havd, sa kojeg će moći piti samo oni koji su slijedili njegov Sunnet, i to će im donekle olakšati stajanje pred Uzvišenim Allahom.

3. Veliki šefaat - zauzimanje Poslanika, salllallahu alejhi ve sellem, kod Allaha da počne suđenje, nakon što to odbiju drugi poslanici, jer će smatrati da oni nisu dostojni ovog šefaata.

4. Izlaganje djela, i prvi obračun. Prilikom ovog obračuna ljudi će negirati, lagati, izmišljati opravdanja, samo kako bi se spasili.

5. Dodjela knjiga u kojima su zabilježena sva ljudska djela, dobra i loša. Kome knjiga bude data u desnu ruku, spasio se, a kome knjiga bude data u lijevu ruku, propao je. Prvi će zvati ljude da pogledaju njegovu knjigu, a drugi će poželjeti da je nije ni dobio, i da ga je smrt dokrajčila i uništila.

6. Drugi obračun u kome će Allah, na temelju zapisanih knjiga, obračunati svakog Svog roba pojedinačno i nad njim iznijeti dokaze, i provesti apsolutnu pravdu.


7. Vaganje djela - Mizan, kojim će se precizno, i do najsitnijeg detalja, i koliko je zrno gorušice, izmjeriti/izvagati čovjekova dobra i loša djela. 

8. Uspostavljanje poslaničkih bajraka i razvrstavanje ljudi u srodne skupine, vjernici s vjernicima, nevjernici s nevjernicima, licemjeri s licemjerima, silnici sa silnicima, idolopklonici s idolopoklonicima. 

9. Spuštanje tame koja će sve prekriti, a u kojoj će se vjernici kretati pomoću svjetlosti svojih dobrih djela. Nevjernici i licemjeri će tumarati u tminama i upadati u Džehennem. 

10. Prelazak preko Sirata (Sirat-ćuprija)
Sirat je most iznad Džehennema, oštriji od sablje i tanji od dlake. Sa njegovih strana su kuke koje će hvatati ljude i vući ih u Džehennem. Prvi će preko Sirata preći Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet. Neki će preći brzinom treptaja oka, neki brzinom munje, neki brzinom vjetra, neki poput brzih konja, neki hodajući, neki spotičući se, neki puzeći, a neki će pasti u Džehennem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će moliti Allaha da spasi njega i njegov ummet. Nevjernici i munafici će popadati u Džehennem. 

11. Okupljanje na ogromnom prostoru - "aresatul-kijame", ispred Dženneta, na kojem će vjernici namiriti pravdu jedni od drugih. Nakon toga prvi će u Džennet ući Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim siromašni muhadžiri, zatim siromašne ensarije, zatim siromasi iz Muhammedovog ummeta, a bigataši će biti zadržani kako bi odgovarali za imetak.

Allahu moj, učini nas od istinskih sljedbenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i učvrsti nas na ovom svijetu, u kaburu, na kijamu, u tami i kada budemo prelazili Sirat, i uvedi nas u Džennet.