Tuesday, December 19, 2017

Ko se bori na Allahovom putu

autor: šejh Selim el-Hilali

Od Ebu Musaa Abdullaha b. Kajsa el-Eš'arija, radijallahu anhu prenosi se da je rekao:
“Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku koji se bori da pokaže svoju hrabrost, čovjeku koji se bori zbog plemenske pristrasnosti i čovjeku koji se bori iz pretvaranja – koji je od njih na Allahovom putu, pa je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ko se bori da Allahova riječ bude gornja, on se bori na Allahovom putu” (bilježe Buharija i Muslim)

Manje poznate riječi:

“Plemenska pristrasnost” – označava ljubomoru i čuvanje porodice, familije, prijatelja.

“Pretvaranje” – prikazivanje pred ljudima kako bi vidjeli njegovu hrabrost

Pretvaranje (rijaluk) upropaštava djela, što sam detaljnije pojasnio u knjizi “Mubtilatul-e'amal”, ali pretvaranje također ima loše posljedice po cijeli ummet, kao što sam to podrobnije pojasnio u zasebnoj brošuri “Pretvaranje i njegov loš utjecaj na ummet”.

“Allahova riječ” – Allahov poziv u islam, odnosno želi se reći: Allahova vjera. U nekim predajama ovog hadisa navodi se pet razloga za stupanje u borbu, a to su: želja za ratnim plijenom, iskazivanje hrabrosti, pretvaranje, plemenska pristrasnost i srdžba.

Uz to, ovim razlozima mogu se pridodati i želja za slavom i ukor. Stoga Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, odgovor nije bio ni negativan ni potvrdan, već mudar; odgovorio je općenito, čime je otklonio moguće nedoumice, tako da je njegovo pojašnjenje dobilo dimenziju sveobuhvatnosti: “Ko se bude borio da Allahova riječ bude gornja, on se bori na Allahovom putu”

Pod borbom na Allahovom putu smatra se samo ona borba čiji je osnovni motiv uzdizanje Allahove riječi u cilju ispovijedanja vjere jedino Allahu. Također, ako uzdizanje Allahove riječi bude primarni cilj odlaska u borbu, ali se pri tome osvoji ratni plijen ili se ukaže na nečiju hrabrost, onda to predstavlja Allahovu počast koju On ukazuje onome kome želi, naravno pod uvjetom da čovjek bude sačuvan samodivljenja i pouzdanja u druge mimo Allaha. Zato neka o ovome vode računa oni koji strahuju od kazne svoga Gospodara, oni koji udjeljuju od onoga što im se daje, a čija su srca plašljiva, jer u ovakvim okolnostima čovjek lahko može posrnuti, a razum zalutati. Molimo Allaha da nas učvrsti i Njemu se utječemo od poniženja.

Iz hadisa se shvata:

– Dobra djela će se obračunavati prema dobrim nijjetima. Zato ovaj hadis potvrđuje hadis “Djela se vrednuju prema namjerama.”

– Nagradu za borbu na Allahovom putu postiže onaj ko se bori uzdižući Allahovu riječ, kako bi se vjera ispovijedala jedino Allahu.

– Pohvalnost postavljanja pitanja o razlozima činjenja određenih djela; na to ukazuje Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjenje osnovnog motiva za borbu i džihad.

– Prije praktičnog djelovanja obaveza je upoznati se sa teorijskim aspektima određenih djela, što se sasvim jasno uočava u pitanju postavljenom Poslaniku. Naime, čovjek koji je postavio pitanje nije otišao u borbu pa onda pitao, nego je prvo pitao kako bi znao propis, a zatim ga sproveo u praksu.

Ovo je također i upozorenje onima koji čine razne nepokornosti i novotarije, a zatim tragaju za nekim muftijom koji će im opravdati njihove postupke, pa ako ga nađu, povinuju se njegovim mišljenjima te tako njegovo mišljenje pretpostave Allahovom govoru, što se smatra jednim vidom širka; međutim, ako određeni učenjak ne udovolj i njihovim zahtjevima i ne opravda njihove neutemeljene postupke, onda ga optuže za učmalost, otežavanje i rastjerivanje ljudi.

– Pokuđeno je posvetiti se stjecanju ovodunjalučkih dobara, ali je isto tako pokuđeno otići u borbu s ciljem zadovoljenja duševnih prohtjeva koji su u koliziji sa pokornošću Allahu.