Thursday, September 21, 2017

Više od 30 načina sticanja dobrih dijela


1. ZIKR NAKON ABDESTA: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Nema nikog od vas ko uzme abdest i upotpuni ga, a zatim kaže: 'Ešhedu en la ilahe illellah vahdehu la šerike leh, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh' a da mu se neće otvoriti džennetska vrata" [Muslim]

2. NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD ZLA: "O sinko moj, obavljaj namaz i NAREĐUJ da se čine dobra djela, a ODVRAĆAJ od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi..." [Lukman, 17]

3. POST BIJELIH DANA, DUHA-NAMAZ I VITR: Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je rekao: "Posavjetovao me je moj prijatelj, sallallahu alejhi ve sellem, da postim tri dana od svakog mjeseca, klanjam dva rekata duha-namaza i da klanjam vitr prije nego zaspim". [El-Buhari i Muslim]

4. ODLAZAK U MESDŽID (DŽAMIJU): "Ko porani i ode u mesdžid, Allah će mu pripremiti posebne stepene u Džennetu kad god porani i ode." [El-Buhari, 2/124; Muslim, 669]

5. OSTAVLJANJE RASPRAVE: "Ja garantujem kuću u krajevima Dženneta onome ko ostavi raspravu (el-mira') pa makar bio u pravu." [Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madždže]

6. TRI DOVE KOJE SE NE ODBIJAJU: Prenosi se od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tri dove bivaju primljene i nema sumnje u njih: 1. dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda); 2. dova musafira (putnika); 3. i dova roditelja za dijete." [Ibn Madždže, 3860] U drugoj predaji od et-Tirmizija stoji: "dova roditelja protiv djeteta".

7. VRIJEDNOST POZIVANJA NA PRAVI PUT: "Ko bude pozivao na pravi put, on ima nagradu poput onog koji ga slijedi, a da se od njihove nagrade neće ništa oduzeti". [Muslim, 2674]

8. ŠIRENJE SELAMA: "Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na nešto što ako budete radili zavoljet' ćete se? Širite selam među sobom!" [Muslim, 54]

9. VRIJEDNOST PRAĆENJA DŽENNAZE: "'Ko bude pratio džennazu sve dok joj se ne sklanja, njemu pripada kirat, a ko je bude pratio dok se ne ukopa, njemu pripadaju dva kirata.' Rekoše: 'A šta je to kirat?' Reče: 'Poput dva ogromna brda'". [El-Buhari, 3/158 i Muslim, 945]

10. VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA: "Učite Kur'an, jer doista će on doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili." [Muslim, 804]

11. VRIJEDNOST PODUČAVANJA KUR'ANU: "Najbolji od vas su oni koji se poduče Kur'anu, a zatim druge njemu podučavaju". [El-Buhari, 9/66]

12. VRIJEDNOST TRAŽENJA ZNANJA: "Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put do Dženneta". [Muslim, 2699]

13. DONOŠENJE SALAVATA NA POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM: "Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata." [Muslim, 384]

14. LJUBAV U IME ALLAHA: "Doista, Allah će na Sudnjem danu reći: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u svoj hlad, u danu kada nema drugog hlada osim Moga hlada.'" [Muslim, 2566]

15. ISKRENOST: "Budite iskreni. Doista, iskrenost vodi prema dobročinstvu. Doista, dobročinstvo vodi prema Džennetu." [El-Buhari, 10/423., Muslim, 2607]

16. OBILAZAK BOLESNOG: "Ne obiđe musliman bolesnog muslimana jutrom a da na njega ne donosi salavat sedamdeset hiljada meleka sve dok ne padne mrak, a ako ga obiđe noću na njega donosi salavat sedamdeset hiljada meleka sve dok ne svane, a njegov je i vrt u Džennetu." [Et-Tirmizi, 969]

17. ČINJENJE DOBRA I POZIVANJE KA NJEMU: "Svako dobro djelo je sadaka, a ko upućuje na dobro kao da ga i čini." [El-Buhari, 10/374., Muslim, 1005]

18. NAREĐIVANJE DOBRA, A ODVRAĆANJE OD ZLA: ''Ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda govorom, a ako ne može, onda neka to prezre srcem, a to je najslabiji vid imana.'' [Muslim, 49]

19. ČUVANJE JEZIKA I STIDNOG MJESTA: "Ko mi bude garantovao za ono što je među njegovim vilicama (jezik) i za ono što je među njegovim nogama (polni organ), ja garantujem njemu Džennet." [El-Buhari, 11/264., Muslim, 265]

20. POST: "Neće nijedan čovjek postiti dan na Allahovom putu, a da Allah neće njegovo lice zbog tog dana udaljiti od vatre sedamdeset godina." [El-Buhari, 6/35., Muslim, 1153]

21. STRPLJIVOST: "Neće muslimana zadesiti ni teškoća, ni patnja, ni bol, ni tuga, ni šteta, ni žalost, pa čak i trn koji ga ubode, a da mu Allah radi toga neće oprostiti od njegovih grijeha". [El-Buhari, 10/91]

22. UČENJE DOVE NAKON EZANA: "Ko kaže kada čuje ezan: 'Allahumme rabbe hazihid-da'vetit-tammeh, ves-salatil-kaimeh, ati muhammeden el-vesilete vel-fadileh, veb'ashu mekamen mahmuden ellezi ve'adtehu', biće mu dozvoljen moj šefa'at (zagovorništvo) na Sudnjem danu." [El-Buhari, 2/77]

23. LIJEPO PONAŠANJE: "Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta će to najviše ljude uvesti u Džennet? Pa je rekao: 'BOGOBOJAZNOST i POTPUN MORAL'". [Et-Tirmizi, 2003]

24. KLANJANJE REDOVNIH SUNNETA: "Nema čovjeka muslimana koji klanja radi Allaha, Uzvišenog, svakog dana dvanaest rekata dobrovoljno, koji nisu od obaveznih (kao što je pet dnevnih namaza), a da mu Allah neće izgraditi kuću u Džennetu." [Muslim, 728]
* Pod ovih dvanaest (12) rekata misli se na:
- dva sunneta sabah-namaza;
- četiri sunneta prije podne-namaza;
- dva sunneta nakon podne-namaza;
- dva rekata nakon akšam-namaza;
- dva rekata nakon jacije-namaza.

25. IZDRŽAVANJE JETIMA (SIROČETA): "Ja i onaj koji izdržava jetima smo u Džennetu ovako...", pokazujući svojim kažiprstom i srednjim prstom (držeći ih spojeno). [El-Buhari, 10/365]

26. POKAJANJE: "Ko se bude pokajao prije nego izađe Sunce sa zapada, Allah će mu primiti pokajanje." [Muslim, 2703] Doista, Allah prima pokajanje Svoga roba sve dok mu duša ne dođe u grlo!

27. POMAGANJE UDOVICAMA I SIROMASIMA: "Ko pomaže udovici i siromahu je kao borac na Allahovom putu, ili kao onaj koji noću klanja, a danju posti." [El-Buhari, 10/366]

28. KO ZATRAŽI OD ALLAHA DŽENNET I ZAŠTITU OD VATRE: Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko zatraži od Allaha Džennet tri puta, kaže Džennet: 'Gospodaru moj, uvedi ga u Džennet', a ko zatraži zaštitu od Vatre (Džehennema) tri puta, kaže Vatra (Džehennem): 'Gospodaru moj, sačuvaj ga od Vatre'". [Et-Tirmizi, 2592; en-Nesa'i, 9938; el-Hakim, 1960]

29. PRIPREMA ZA DŽUMU: Prenosi se od Evsa ibn Evsa, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko petkom opere glavu i okupa se, porani, stigne prije (hutbe), približi se (imamu), sluša (hutbu) i šuti, za svaki korak imat će nagradu u vrijednosti godine dana posta i namaza." [Et-Tirmizi, 456]

30. ČUVANJE RODBINSKIH VEZA: "Rodbinske veze su okačene o 'Arš (Allahovo prijestolje) i govore: 'Ko nas bude održavao, Allah će održavati vezu s njim, a ko nas bude kidao, Allah će prekinuti vezu s njim.'" [El-Buhari, 10/350., Muslim 2555]