Saturday, September 16, 2017

Propis za ostavljanje namaza u džematu

odgovorio: šejh Ibn Usejmin, rahimehullah

Pitanje: 
Da li je čovjek griješan ukoliko iz nemara i bez opravdanja ostavi namaz u džematu?

Odgovor:
Ukoliko ostavi namaz u džematu iz nemara i bez opravdanja, a zatim klanja sam, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, smatra da mu je namaz nevažeći – jer smatra da je džemat uslov za ispravnost namaza. Svima je poznat status šejhul-islama Ibn Tejmijje, rahimehullah, kada je u pitanju njegovo znanje, emanet, vjera i razumijevanje. Ovo je njegov stav, ali je on slab sa tačke gledišta da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

Namaz u džematu je vrijedniji za dvadeset i sedam stepeni od namaza kojeg čovjek obavi sam.”
(Muslim)

Ovo dokazuje da je namaz kojeg čovjek obavi sam ispravan, jer u protivnome ne bi bilo nagrade za njega. Stav šejhul-islama po ovome pitanju je dakle slab. Ono što je ispravno je da je namaz u džematu obavezan, dok nije uslov za ispravnost namaza.

Onaj ko ne obavlja namaz u džematu je griješan, nepokoran Allahovome Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i posjeduje osobinu licemjera – kojima obavljanje namaza predstavlja teret. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je o njima rekao:

Najteži namazi za munafike su sabah i jacija; a kada bi znali šta je u njima, došli bi na njih pa makar pužeći.”
(Buhari, Muslim)