Monday, September 25, 2017

Fetva o spajanju nijeta u dobrovoljnim namazima

autor: šejh Sulejman el-Ulvan, hafizahullah

Spajanje nijeta prilikom obavljanja ibadeta ima različite oblike. Postoji oblika u kojima je to dozvoljeno a postoji i oblika gdje je to zabranjeno.

Prvi oblik: opšti ibadeti

Kod ovog oblika može se spojiti nijet tako da čovjek možda spoji i četiri nijeta. Primjer toga jeste čovjek koji dođe sa putovanja u vrijeme duhe (vrijeme nakon izlaska sunca) pa uzme abdest i klanja dva rekata zanijetivši dva rekata dolaska sa putovanja, zanijetivši dva rekata poslije uzimanja abdesta, duha namaz i tehijjetul mesdžid. Biće nagrađen za sva četiri nijeta. Neki hanbelijski pravnici su spomenuli mogućnost dodavanja još jednog nijeta a to je nijet klanjanja dva rekata istihare pa da tako objedini pet nafila klanjajući dva rekata.

Drugi oblik: spajanje opštog ibadeta sa onim koji to nije

U ovakvoj situaciji opšti ibadet će potpasti pod nijet ibadeta koji nije opšti, poput onoga ko posti post Davuda, alejhi selam (tj. jedan dan posti a jedan mrsi) te se dan u kojem posti poklopi sa danom Arefata ili danom Ašure na primjer. U takvoj situaciji opšti ibadet (post Davuda) će potpasti pod ibadet koji nije opšti (u ovom slučaju dan Arefata ili Ašure) i čovjek će imati nagradu i jednog i drugog ibadeta.

Treći oblik: da oba ibadeta nisu opšta i da se svaki od njih cilja sam po sebi

U ovakvoj situaciji nije dozvoljeno spojiti nijet. Pa, tako na primjer, onoga koga mimoiđu dva rekata prije podne namaza poželjno je da ih naklanja nakon klanjanja podnevskog farza, ali nije ispravno da kada klanja dva rekata koji dolaze poslije podne namaza da ujedno zanijeti i dva rekata koja nije klanjao prije podnevskog farza. Jer se svaki od ova dva ibadeta (tj. dva rekata prije i dva rekata poslije podne namaza) cilja sam po sebi. Jer kada bi zanijetio oba ibadeta onda ne bi u toku dana, zajedno sa ostalim pritvrđenim sunetima klanjao dvanaest, već deset rekata, a u hadisu kod imama Muslima je došlo da onaj ko bude klanjao dvanaest rekata Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.