Thursday, September 14, 2017

Deset pitanja i odgovora o sihru

odgovorio: Ebu Bilal, svršenik medinskog fakulteta

PRVO PITANJE: Selam alejkum! Prije četiri godine uselila sam se u stan i od tada svako malo svađam se sa suprugom i uopće nam ne ide u braku. Kad sam sama u stanu, imam osjećaj da nisam sama, kao da čujem kako neko pored mene diše, a i suprug osjeća isto. U dječijoj sobi sam crtala neku sliku i kao da je neko izmazao cijelu sliku rukama. U kući imam osvjetljenje koje se može pojačati i smanjiti, tako dok sjedim u sobi, svjetlo se samo pojača, kćerkine igračke u ponoć se same pale. Da li sam možda nagazila, toliko me je strah, ne znam dalje šta da radim?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Bismillah, zahvala i hvala pripadaju Allahu, s.v.t., neka je salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i njegove drugove ashabe!

Allah najbolje zna, postoji mogućnost da u vašem stanu borave i žive džinni koji žele da vas zastraše. Najvjerovatnije ste vi te džinne naslijedili, jer su oni možda i prije vas tu boravili. Ne bi bilo zgoreg da, ako je neko prije vas stanovao u tom stanu, da ih pitate, da li su oni imali sličnih problema. Bilo kako bilo, očito je da je vaš stan nezaštićen pa džinni rade to što rade. Da bi se mir i smirenost vratili u vaš stan, a i u vaše živote, vi svoj način života morate posvetiti Allahu, dž.š.

Šta to znači? Kao prvo, vi i vaš muž trebate se pokajati Allahu za grijehe koje ste prije počinili, zatim se trebate vratiti namazu, da se u vašem stanu namaz obavlja redovno. Iz stana obavezno izbacite slike sa ljudskim i životinjskim likovima kao i kipove i kipiće, ako ih imate. Po sobama, a posebno dječijim, ne crtati po zidu nikakve likove, možete cvijeće i sl., ali likove nikakve. Pored namaza, ako ne znate učiti u Kur’anu, svakodnevno trebate uzeti Kur’an s prijevodom pa barem nekoliko stranica pročitati.

Na internetu pronađite jutarnji i večernji zikr, te vi i vaš muž redovno to prakticirajte. Bilo kakav posao da radite u kući, počnite obavezno sa bismillom: ulazak i izlazak iz kuće, zaključavanje  kuće ili sobe, prekrivanje posuđa, zatim ne ostavljajte neoprano posuđe da vam prenoći, takođe učite bismillu prije jela, prije pijenja vode i sl. Svaki dan poslije ikindija-namaza u kući sa CD-a puštati čitavu suru El-Bekare i nekoliko puta ezan. Vidjet ćete, uz Allahovu pomoć, da će se nakon 10-ak dana u kući osjetiti smirenost i neće biti takvih uznemiravanja.
__________________________________________

DRUGO PITANJE: Selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Prvo da se predstavim, moje ime je… Moja supruga i ja smo se tek vjenčali.Prije ulaska u brak pazili smo i nismo počinili blud, ispoštovali smo sve vjerske običaje i dalje se držimo toga. Voljeli bismo se još pregledati da li imamo nešto od sihra pošto smo oboje u prošlosti imali ljude koji su bili skloni tome, druge vjere ili u direktnom dodiru sa ljudima koji prave sihre. Nemamo nikakve simptome, ali ako vi imate nekoga koga biste nam preporučili, voljeli bismo da nam pomognete pa da odemo i da sebi olakšamo te misli. Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Ako nemate nikakvih problema u braku, ako nema fizičkih i psihičkih bolesti, ako lijepo živite, nema potrebe da se provjeravate. Vi treba da se i bez toga, kao i svaki musliman, preventivno zaštitite i čuvate od tog zla obavljanjem pet dnevnih namaza, učenjem i slušanjem Kur’ana, redovnim učenjem jutarnjeg i večernjeg zikra, ostavljanjem harama te činjenjem dove Allahu da vas zaštiti od tog zla. To vam je zaštita, uz Allahovu pomoć.
_________________________________________

TREĆE PITANJE: Selam alejkum! Imam sestričnu koja živi u Njemačkoj. Ona ima tri godine i veoma je nervozna, ima problema sa snom pogotovo noću. Kad zaspi, često se budi  sva uznemirena, veoma je agresivna. Ovi simptomi počeli su da se javljaju tek prije nekih mjesec dana te prije toga nije imala problema! Da li mi možete reći da li se ovdje radi o nekoj vrsti sihra? Unaprijed zahvalan!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Mislim da nisu u pitanju sihri. Da li ste je vodili kod ljekara, možda ima nekih zdravstvenih problema koji je bude noću? Bilo kako bilo, može da bude i od džinskog uznemiravanja, što je česta pojava kod djece, a posebno kad spavaju. Neka roditelji iz sobe djeteta izbace slike sa ljudskim i životinjskim likom, neka u sobi svaki dan puštaju poslije ikindija-namaza suru El-Bekare i neka joj pred spavanje prouče po tri puta sure Ihlas, Felek i Nas, te Ajetul-Kursijju i zadnja dva ajeta sure El-Bekare, a onda nek joj  puhnu u lice. Neka dijete ne spava samo u sobi neko vrijeme, a ako se opet počne buditi, proučiti joj na uho ezan i Ajetul-Kursijju.
_______________________________________________

ČETVRTO PITANJE: Selam alejkum! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pričajući o onome što je vidio na Miradžu (uzdignuću i putovanju kroz nebesa), rekao je: “…rekao je (Džibril, pokazujući u jednu veliku skupinu): ‘Ovo je tvoj ummet (Muhammede), a ovih sedamdeset hiljada prvih neće imati nikakvoga obračuna niti će ičim kažnjeni biti’, pa rekoh: ‘Zašto?’ ‘Zato što se nisu žigosali (nisu vatrom ili usijanim željezom rane spaljivali), niti su tražili da im se uči rukja, nisu bili praznovjerni i čvrsto su se na Allaha oslanjali’ …” (Hadis je vjerodostojan; Sahihul-Buhari, 6059, Sahihul-Muslim, 321, Sunenut-Tirmizi, 2370). Molim vas da mi objasnite ovaj hadis!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Hadiski učenjaci razišli su se po pitanju značenja ovoga hadisa, pa jedan mali dio učenjaka smatra da je pokuđeno traženje lijeka pored oslonca na Allaha. Međutim, velika većina uleme odbija ovakvo mišljenje, a to je da se lijek ne treba tražiti nego se čovjek treba jako osloniti na Allaha koji daje bolest i lijek.

Drugi dio uleme smatra da se pod “netraženjem učenja rukje” misli na način korištenja rukje koju su korisitili predislamski Arapi, jer su se oni žigosali vatrom i usijanim željezom, koristeći pritom razne vrste rukje, kako bi otklonili bolest, pa je upravo zbog toga svaka rukja koja je nejasna ili ima nejasno značenje, ili u kojoj je širk – strogo zabranjena. Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Zaista su rukje, hamajlije i ljubavne čarolije – širk.” (Ebu Davud, Ibn Madže, a šejh Albani, rahimehullah, smatra ga sahih hadisom)

Dakle, u ovom hadisu Poslanik, s.a.v.s., jasno je rekao da je rukja širk, ali se ovdje misli na rukje koje su korisitli mušrici i koje su zabranjene.

Drugi dio uleme smatra da je POHVALNO onome ko je jakog imana i ko je jakog sabura da ne koristi rukju, dok onaj ko je SLABOG IMANA i nije siguran u sebe, da je obaveza da mu se uči rukja, kako ne bi došlo do veće štete po njegovo zdravlje i njegovo vjerovanje, jer džinsko djelovanje na vjernika slabog imana može da ugrozi i njegov odnos prema Allahu.

Među ulemom ima i onih koji  smatraju da oni koji ostavljaju rukje i oslone se na Allaha i smatraju da bolesnik bude zadovoljan sa Allahovim određenjem u bolesti koja ih je snašla, to NE ZNAČI da čovjek ako se i liječi rukjom time gubi na jačini oslonca na Allaha.

Prenosi nam hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, da je u vezi ovog hadisa imam El-Kurtubi rekao: “Rukja sa Allahovim imenima sadrži jak oslonac na Allaha i jaku želju za Njegovim zadovoljstvom, jer da ima neke SMETNJE U UČENJU RUKJE (Kur’an), ONDA BI BILA SMETNJA I U DOVI, JER NEMA RAZLIKE IZMEĐU DOVE I ZIKRA, a poznato je da je Džibril, a.s., učio rukju Poslaniku, s.a.v.s., a i Poslanik, s.a.v.s., učio je drugima, a to su uradili i naši dobri prethodnici (selefus-salih) koji su od nas bili učeniji i bogobojazniji.“

Ne bih sada navodio sve te hadise u kojima Poslanik, s.a.v.s., preporučuje da se bolesniku uči rukja, oni su općepoznati.  Rekao je Ibn Hadžer: “Zaista nema smetnje da onaj koji se iskreno osloni na Allaha, da uradi i dodatne stvari kako bi određena stvar ili posao bili što efikasniji, kao što je Poslanik, s.a.v.s., prije polaska na Uhud i pored jakog oslonca na Allaha stavio na svoja prsa dva pancira, a također, pored oslonca na Allaha i nadajući se pobjedi od Njega, Poslanik, s.a.v.s., rasporedio je strijelce na brdu Uhud, pa je iskopao hendek oko Medine, i pored jakog oslonca na Allaha.“

Rekao je Ibn Kajjim: “Sahih hadisi ukazuju da traženje lijeka uopće ne utječe na snagu i djelotvornost tevekkula (oslonca) na Allaha.“

Svaki musliman mora znati da postoji pet pravila u vezi liječenja, a to su: ono koje je vadžib, mustehab, mubah, mekruh i haram. Haram liječenje ne treba objašnjavati, jer se tu radi o liječenju nedozvoljenim stvarima. Ali, islamski učenjaci su suglasni da ona osoba koja teško oboli od sihra ili ako njegovo tijelo ili razum opsjedne džinn nevjernik koji ga tjera na činjenje grijeha i čovjek mu se ne može oduprijeti, njemu učenje rukje postaje VADŽIB ILI OBAVEZA, bilo da čovjek uči sam sebi ili da ode nekome ko ima sa time iskustva.

Na kraju, rekao je  šejh Ibn Baz, rahimehullah: “ONAJ KOJI POTRAŽI LIJEKA PUTEM RUKJE, NE IZLAZI IZ SKUPINE ONIH KOJI ĆE UĆI U DŽENNET BEZ POLAGANJA RAČUNA.“

Ko želi opširnije o značenju ovoga hadisa, neka se vrati na sljedeća djela: Fethul-Bari, 11/409, poglavlje: Jadhulul-Džennete sebu’ne elfen bi gajri hisab, zatim, Sahihul-Muslim šerhun-Nevevi, 10/211; Fethul-Kadir šerh Edž-Džami‘a es-Sagir. 87.
_______________________________________

PETO PITANJE: Poštovani, javljam vam se povodom moje sumnje da su mojim roditeljima postavljeni sihri. Naime, već duže vrijeme u kući vlada nesnosni nemir, negativna energija. Moj otac je izgubio interesovanje za familiju, često mijenja raspoloženja, nije mu stalo do žene, djece. Moja majka je uvijek nasekirana, izražava se vulgarno, postala je hladna, u svom je svijetu. Već godinama nema napretka ni u kakvom segmentu našeg života, osjećam da je u pitanju crna magija.

Moji roditelji nisu religiozni ljudi, ako bih i dala prijedlog da posjete nekoga, hodžu, odbili bi ili bi odugovlačili. Tako da me zanima, da li ja tu mogu pomoći, da barem doznam neke osnovne informacije, da li ja mogu posjetiti hodžu koji se bavi ovakvim tipom liječenja, da vidim da li su stvarno postavljeni sihri, u ime moga oca i majke. Nisam dosad imala doticaja sa ovim, ne znam kome bih se obratila. Kako već duže vrijeme pratim ovu stranicu, vi ste mi prvi pali na pamet. Bila bih vam jako zahvalna kada biste mi pružili pomoć, dali preporuku, uputili me nekom provjerenom čovjeku koji bi mi mogao pomoći. Unaprijed zahvaljujem!

ODGOVOR: Vama još ljepši pozdrav – selam alejkum! Da ne znam kakvog liječnika Kur’anom posjetite i da vam ne znam kakav jak lijek dadne, u vašoj kući neće biti napretka, sreće, blagostanja, ljubavi i sloge dok se vi i vaši roditelji ne vratite vjeri. Je li vi mislite da se takva vrsta problema, porodični problemi i problem crne magije, rješava “čarobnim štapićem” ili tamo nekim zapisom od nekog hodže?  Ako ste tako mislili riješiti svoje probleme, onda ste se prevarili.

Da biste počeli rješavati problem crne magije ili džinskog djelovanja (ako je to uopće u pitanju), trebate prvo očistiti svoja srca od taloga grijeha koji se godinama kupio, zatim učiniti iskreno pokajanje pa se onda vratiti vjeri. Žao mi je, ne mogu vas uputiti nikakvom hodži jer vam niti jedan hodža ne može pomoći.

Vi trebate  i možete samo sami sebi da pomognete jer u srcima vaših roditelja nema ljubavi, vjere niti nade. U njihovim srcima je samo očaj. Ako slučajno odete do nekih hodža i ako vam kažu da vam mogu pomoći te vam dadnu neke zapise ili neku vodu, znajte da ste otišli do osoba koje se ustvari bave crnom magijom i koji su pokvareni i tako ćete zapasti u još veće probleme.
______________________________

ŠESTO PITANJE: Selam alejkum, brate! Možete li mi iz vlastitog iskustva kazati koje je sure najbolje učiti u liječenju uroka? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Koliko ja znam, najbolja sura i koja se pokazala, uz Allahovu pomoć, veoma efikasnom u otklanjanju uroka jeste sure El-Enbija. Možda će se sad neko zapitati, a pogotovo ko malo bolje poznaje tematiku liječenja duhovnih bolesti, otkud baš sura El-Enbija? Zbog toga što se u njoj nalaze ajeti u kojima se ukazuje milost i pomoć Božijim poslanicima, ajeti u kojima Allah, dž.š., pr ima dove svojih poslanika i preko kojih ih je izliječio i otklonio od njih nevolje, kaošto je Ejub, a.s.
_________________________________________

SEDMO PITANJE: Selam alejkum ve rahmetullah, brate! Moja supruga se liječi od sihra već godinu dana kod jednog brata. Sad rjeđe idemo i zadnji put ovaj nam je brat rekao da je na ulje i vodu naučio ajete o zapaljenju džinna i da će on, uz Allahovu pomoć, biti spaljen. Zanima nas kako ćemo znati da je spaljen?

ODGOVOR: Alejkumus-selam!

Najčešći simptomi da je džinn u tijelu spaljen su:

– Jaki bolovi u tijelu,
– Izlazak krvi nakon teškog povraćanja,
– Prijetnja od strane džinna bolesniku putem vesvesa i snova, da će mu nauditi,
– Teški i stalni proljev,
– Velika hladnoća tokom rukje (ako je spaljivanje tokom rukje),
– Nestanak glavobolje kod ljudi koji su bili pogođeni sihrom,
– Viđenje u snu osoba koje su izgorjele, koje imaju po sebi opekotine, miris izgoretine.
________________________________________

OSMO PITANJE: Selamun alejkum brate! Znam i čitao sam da svaki čovjek ima džinna koji ga prati, karina. Bojim se da mi u zadnje vrijeme, a nije mi se prije to dešavalo, dolaze strašna umišljanja i ružne misli, posebno u namazu. Kako da se riješim tih misli?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Ima jedna metoda koja se pokazala veoma efikasnom kad je u pitanju “slamanje” karina koji čovjeku ubacuje razne misli. Naime, radi se o učenju sure KAF. Znači, svaki dan po jednom proučiti navedenu suru, ali poslije svakog namaza po sedam puta ponavljati ajete iz te sure i to od 17. do kraja 29. ajeta. Dakle, ove ajete ponavljati svaki dan po sedam puta nakon svakog namaza i vidjet ćeš, uz Allahovu pomoć, da će došaptavanja nestati. Ovo raditi najmanje jednu sedmicu.
_________________________________________

DEVETO PITANJE: Selam alejkum! U kući smo našli sihr i odnijeli ga šejhu. Međutim, nije nam jasno kako je dospio na to mjesto u kući, zanima nas, da li su džinni u mogućnosti da ga tu ostave?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Materiju na koju je napravljen sihr, kao što su konci, odjeća, papiri i sl., može sihirbaz lično da vam postavi, ako živi blizu vas, a to može i da uradi neka osoba iz kuće ili komšiluka koja je tražila da vam se napravi sihr, a isto tako mogu i džinni, ali ne svaki, nego oni koji su jaki i iskusni. Džinni također mogu da i ukradu neke stvari i mogu da ulaze na razna mjesta i kuće. Najbolje je da čovjek zaštiti svoju kuću zikrom i Kur’anom i da prilikom ostavljanja stvari (novca, odjeće, zlata i sl.) spomene Allahovo ime.
______________________________________

DESETO PITANJE: Selam alejkum! Možete li mi, molim vas, kazati koji su to znakovi da je sihr obnovljen?

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Sihr se, uz Allahovu dozvolu, može obnoviti, a najčešći su sljedeći znakovi ili simptomi:

– Poremećaj psihičkog stanja, odjednom bez ikakvog razloga, da se opet pojave simptomi ljutnje, tuge, plača i straha,
– Bol u donjem dijelu leđa jer je to područje preko kojeg ulazi džinn zadužen za čuvanje sihra,
– Osjećaj učestalog gušenja bez ikakvog razloga,
– Pojava lijenosti i jakog umora, kao nakon napornog treninga,
– Puno spavanja i teško buđenje iz sna,
– Određeni poremećaji kod nekih osjetila, kao što su vid, sluh, okus i sl. Allah najbolje zna!