Saturday, April 29, 2017

Ko su selefije i koji je njihov menhedž (pravac)?

izvor: http://fatwa.islamweb.net/

PITANJE:
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu. Želim da mi pojasnite koji je menhedž (pravac) selefija, i kakav je njihov stav spram ostalih islamskih džemata?

ODGOVOR:

Sva hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

A zatim: Termin ‘selefije’ dolazi od riječi es-selefus-salih (السلف الصالح) što u prevodu znači ‘dobri prethodnici’, a to su prve tri odabrane generacije, kao što se spominje u hadisu kojeg bilježi imam Buhari u svom Sahihu: „Najbolji su ljudi moji savremenici, potom generacija koja slijedi iza njih, a onda generacija iza njih.“ [hadis bilježi Buhari]

Pa ko bude išao njihovim putem i slijedio ih (u govoru i djelu), taj je selefija.

Temelj selefijskog menhedža je slijeđenje pravca na kojem su bili ashabi, čvrsto se pridržavajući Kur'ana i sunneta – u govoru i djelu, shvatanju i praktikovanju. Ovaj menhedž će ostati do Kijametskog dana, i ispravno je pripisivati se istom. Što se tiče onoga ko je proglašen novotarom, ili je postao poznat po određenom nazivu poput haridžije, rafidije, mu'atezile, murdžije, džibrije, i ostalih zabludjelih sekti, takav ne pripada selefijama. Šta više, on je protiv njih.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Stalno će jedna grupa iz mog ummeta biti na istini i boriti se za nju. Neće im štetiti oni koji im se ne pridruže, sve dok ne dođe Allahova odredba a oni budu takvi.“ [hadis bilježi Muslim]

Jedan od najpoznatijih selefijsko-reformatorskih pokreta je pokret šejha Muhammeda bin Abdul-Vehhaba, rahimehullah. Cilj ovog pokreta je bio pročišćavanje poimanja tevhida i borba protiv širka, onoga što vodi njemu, i svih onih koji istom pozivaju; suprotstavljanje devijacijama sufijskih tarikata, gušenje novotarija i izmišljotina, te oživljavanje džihada.

Trenutno postoji ‘Udruženje ehlul-hadisa’ (Udruženje sljedbenika hadisa) – koje je od najstarijih udruženja, i najstarijih islamskih džemata na Indijskom potkontinentu. Neki od njegovih ciljeva su filtriranje i izdvajanje islama od novotarija i izmišljotina, slijeđenje menhedža es-selefus-saliha, te odbacivanje mezhebske pristrasnosti.

Također, postoji i džemat ‘Ensarus-sunnetil-muhamedijje’. Prvo se pojavio u Misru (Egiptu), a zatim se širio dalje. Osnovan je na temelju čistog tevhida i vjerodostojnog sunneta, čišćenja vjerovanja, odbacivanja novotarija i zabluda kao uvijet za povratak hilafeta, i podizanja svijesti islamskog ummeta.

Shodno svemu navedenom o selefijskoj davi, dokučujemo važnost ciljeva kojima ona poziva. Dakle, ona poziva izvornom islamu koji je čist od svih primjesa širka, novotarija, izmišljotina i grijeha. Također pojačava shvatanje el-vela vel-bera (tj. ljubavi i prijateljovanja i mržnje i neprijateljstva u ime Allaha) i odbacivanje pristrasnosti pojedincima i imenima kod muslimana.

Što se tiče stava selefijskog pokreta spram drugih islamskih džemata koji djeluju na polju islamskog daveta – pa on ne prelazi stav jednog muslimana spram drugog sa aspekta zajedničkog stajanja u jednom safu, jer su oni poput utvrđenog zdanja: jedni druge pričvršćuju. Oni prihvataju istinu od onoga među njima (drugih džemata) koji čini dobro, a prelaze preko grešaka onoga koji pogriješi od istih. Rade na spajanju srca i ujedinjenju riječi, izbavljenju ummeta iz tijesnog partijašenja i ograničenog prijateljevanja, te uvođenju u prostranost islama, njegovoj širini i sveobuhvatnosti na osnovu pravila: ‘Čovjek se voli i prijateljuje se prema njemu shodno njegovoj vjeri, a prezire se te neprijateljuje prema njemu shodno njegovom grijehu’.

A Uzvišeni Allah najbolje zna!