Sunday, November 6, 2016

Najuzvišenije deredže

autor: Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah

Ibrahim ibn Edhem, رحمه الله je rekao: “Najveće deredže su da se predaš samo Allahu سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى i da se smiruješ i raduješ uz Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, svojim srcem, razumom i cijelim tijelom sve dok ne budeš želio samo svog Gospodara Uzvišenog; da se ničega ne bojiš osim svog grijeha i da se u tvom srcu ukorijeni ljubav prema Njemu tako da ničemu ne daješ prednost nad Njim. Kada budeš dostigao ovaj stepen tada nećeš mariti nizačim bio ti na kopnu ili moru, u dolini ili na brdu – tvoja žudnja i želja za susret s Voljenim biće poput žudnje žednoga za hladnom vodom i žudnje gladnoga za lijepom i finom hranom, a zikr Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, biće za tebe slađi od meda i čiste i pitke vode za žednog u vrućem ljetnjem danu.”

Kazao je El-Fudajl رحمه الله: “Blago onome ko je uznemiren kada je sa ljudima, a smiren kada je sa Allahom سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.

Maruf رحمه الله je rakao nekom čovjeku: “Osloni se na Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, i uzdaj se u Njega, sve dok ti On Uzvišeni ne bide tvoj sagovornik, Onaj uz Kojeg si smiren i Kojem iznosiš svoje žalbe.”

Zun-Nun رحمه الله , je pojasnio:“Od znakova onih koji vole Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, su: da se ne smiruju i ne radusju osim uz Njega, a da se ne uznemiravaju s Njim.Ako se u srcu nastani ljubav prema Allahu سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, tada se srce smiruje uz Njega zato što je Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, u prsima onih koji su Ga spoznali daleko uzvišeniji i veličanstveniji od toga da oni vole nekog drugog mimo Njega. Onome čije srce i jezik su obuzeti zikrom, Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى, će ubaciti u njegovo srce svijetlost ljubavi i žudnje za Allahom سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.

Ebu Ishak رحمه الله, prenosi od Hejseme رحمه الله, da je rekao: “Došlo je do mene da je Musa alejhi sellam, rakao:“O Gospodaru, koji Ti je od Tvojih robova najdraži?’ Uzvišeni mu odgovori: ‘Onaj koji Me najviše spominje.'”

-Zikr je slast u srcima onih koji su spoznali Uzvišenog Allaha:

One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” (Er-Ra'd, 28)

Malik Ibn Dinar, رحمه الله kaže: “Nijedna slast na ovom svijetu nije kao slast spominjanja Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.”

Od Zun-Nuna رحمه الله se prenosi i ovo: “Dunjaluk nuje ugodan bez spominjanje Njega, niti je Ahiret ugodan bez Njegova oprosta, a ni nije Džennet ugodan bez gledanja u Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.

Ibn Redžeb رحمه الله kaže: “Zaista su oni koji vole Allaha سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى uznemireni zbog svega onoga što ih obuzima i odvaja od zikra, a njima nema ništa draže od osamljivanja s njihovim Voljenim.”