Thursday, July 14, 2016

Allahova imena su najljepša

autor: šejh dr. Abdur-Rezzak el-Bedr, hafizehullah

Allah, subhanehu ve te'ala, na četiri mjesta u Kur'anu opisuje Svoja imena kao najljepša: ''Allah ima najljepša imena (el-husna) i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena, kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“ (prijevod značenja El-Earaf, 180)

''Reci: 'Zovite: Allah, ili zovite: Milostivi, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.“' (prijevod značenja El-Isra, 110)

''Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!'' (prijevod značenja Taha, 8)

''On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.“ (prijevod značenja El-Hašr, 24)

 Riječ ''el-husna'' je množina od ''el-ahsen'' (najljepši), što ukazuje na to da su Allahova imena najljepša i da ne postoje ljepša imena od Allahovih. Njemu pripada najuzvišeniji primjer, kao što Allah, subhanehu ve teala, kaže: ''Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji.“ (prijevod značenja Er-Rum, 27) Stoga su Njegova imena najljepša, a Njegova svojstva najpotpunija.
Allahova imena su najljepša jer ukazuju na Njegova uzvišena i potpuna svojstva. A imena koja ne ukazuju na Allahova svojstva, nisu i ne mogu biti Allahova imena, kao ni ona koja ne ukazuju na svojstva potpunosti, nego na svojstva manjkavosti. S obzirom na to, sva Allahova imena ukazuju na Njegova plemenita i uzvišena svojstva, koja samo Njemu dolikuju i svako od Allahovih imena ukazuje na Njegovo zasebno svojstvo. Tako naprimjer: Er-Rahman – Svemilosni, ukazuje na svojstvo milosti, El-Aziz – Snažni, ukazuje na svojstvo snage, El-Halik – Stvoritelj, ukazuje na svojstvo stvaranja, El-Kerim – Plemeniti, ukazuje na svojstvo plemenitosti. Međutim, sva ova imena odnose se na jednog jedinog Gospodara, tebareke ve te'ala.

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''Sva imena Gospodara, tebareke ve te'ala, su imena hvale, a da su samo riječi bez značenja, onda ne bi bila imena hvale, a Allah, subhanehu ve teala, opisuje ih kao najljepša: 'Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena, kako budu radili, onako će biti kažnjeni!' (prijevod značenja El-Earaf, 180)  I ona nisu najljepša zbog samog oblika riječi, već zbog toga što ukazuju na svojstva potpunosti. Otuda, kada je neki Arap čuo učača kako uči: 'Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha!...', zatim na kraju ajeta: ''A Allah prašta i milostiv je', rekao je: 'To nije govor Allaha Uzvišenog.' Na to mu učač reče: 'Zar ti smatraš neistinitim govor Allaha Uzvišenog!?' Ovaj odgovori: 'Ne, nego to nije Allahov govor.' Učač se vratio i proučio: 'A Allah je silan i mudar.' (prijevod značenja El-Maide, 38.) Tada Arap reče: 'Istinu si rekao, Snažni sudi i siječe, a da je oprostio i smilovao se, ne bi sjekao.' Stoga, kada se ajet koji govori o milosti završi s imenom patnje, ili obratno, suprotnost u takvom govoru je očita.“ (Dželaul-efham, str. 108)

Prema tome, da bismo mogli upućivati dovu Allahu, dozivati ga Njegovim lijepim imenima, moramo poznavati njihovo značenje. Ako bolje pogledamo i razmislimo o dokazima iz Kur'ana i sunneta, vidjet ćemo da nema nijedne dove koja se završava nekim od Allahovih imena a da to ime nema veze sa upućenom dovom, kao što su riječi Uzvišenog: ''Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (prijevod značenja El-Bekare, 127) ''Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!” (prijevod značenja El-Muminun, 109) ''Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem po pravdi, Ti si sudija najpravedniji!'' (prijevod značenja El-Earaf, 89)

Spoznaja da su Allahova imena najljepša, čini da ona u očima vjernika budu još veća, a i da mu se poveća želja za spoznajom njihovih značenja. Ono što se može zaključiti iz ovog plemenitog svojstva Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena jeste:

●  da ona ukazuju na Najuzvišenijeg i Najplemenitijeg, Allaha, subhanehu ve te'ala,

●  da svako od Allahovih imena ukazuje na svojstvo potpunosti Allaha, tebareke ve te'ala, pa zato i jesu najljepša, Njegova svojstva su svojstva uzvišenosti i potpunosti, a Njegove radnje su pune mudrosti, milosti, koristi i pravde,

●  da nijedno od Allahovih, subhanehu ve te'ala, imena ne ukazuje na manjkavost niti zlo, a samim tim, takvo nešto se Njemu ne može pripisati u svojstvima, ili radnjama,

●  da je moljenje i dozivanje Allaha, subhanehu ve te'ala, Njegovim imenima jedan od velikih ibadeta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je da će ući u Džennet onaj ko ih nauči, vjeruje u njih i postupa po njima.