Saturday, April 30, 2016

Vjerodostojni zikrovi nakon farz namaza

autor: šejh muhaddis Abdullah ibn AbdurRahman Es-Sa'ad
šerijatska recenzija: dr. Zijad Ljakić

PRVO: ISTIGFAR I ZAHVALA
Prenosi se od Sevbana, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon završenog namaza rekao tri puta:"أَسْتَغْفِرُاللهَ"„ESTAGFIRULLAH!“ „Allahu, oprosti mi!“ a zatim rekao:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

„ALLAHUMME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE, JA ZEL-DŽELALI VEL-IKRAM.

„Allahu moj, Ti si Mir i od Tebe je Mir, Uzvišeni, Plemeniti i Veličanstveni naš Gospodaru.“
(Bilježi ga Muslim u svom Sahihu pod brojem 591.)

DRUGO: ET-TEHLIL (izgovaranje riječi LA ILAHE ILLALLAH) i ET-TAHMID (zahvala Uzvišenom Allahu)

Prenosi se od Mugire ibn Šu'be, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također nakon namaza rekao:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

„LA ILAHE ILLALAHU, VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHU-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULI ŠEJIN KADIR. ALLAHUMME, LA MANIA' LIMA EA'TAJTE, VE LA MU'TIJE LIMA MEN'AT. VE LA JENFEU' ZEL-DŽEDI MINKEL-DŽEDD.“

„Nema istinskog božanstva mimo Allaha, Koji nema saučesnika! Njemu pripadaju sva vlast i zahvala, i On je Svemećni. Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što Ti podariš, niti iko može podariti ono što Ti uskratiš. Bogatog od tebe neće zaštiti njegovo bogastvo.“ (Bilježi ga Buhari u svom Sahihu pod brojem 844.)

Također i dodatak kojeg bilježi Muslim pod brojem 593, od Abdullah ibn Ez-Zubejra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَا إِيَاهُ، لَهُ النِعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ

„LA ILAHE ILLALLAHU VE LA NA'BUDU ILLAH IJJAHU LEHUN-NI'METU VE LEHUL-FADLU VE LEHUS-SENAUL-HASEN. LA ILAHE ILLALLAHU MUHLISINE LEHUD-DINE VE LEV KERIHEL-KAFIRUN.“

„Ne obožavamo nikoga osim Njega. Od njega su sve blagodati i dobrote i Njemu pripada svaka hvala. Nema istinskog božanstva osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovjedamo, makar to nevjernici prezirali.“

TREĆE: ET-TESBIH (IZGOVARANJE RIJEČI SUBHANALLAH), ET-TAHMID (ELHAMDULILLAH), i ET-TEKBIR (ALLAHU EKBER), A TO SE DIJELI NA 5 VRSTA:

Prva: Izgovoriti SUBHANALLAH 10 puta, ELHAMDULILLAH 10 puta i ALLAHU EKBER 10 puta, tako da ukupno bude 30 puta.

سُبْحَانَ اللهِ، الْحَمْدُالِلّهِ، اللهُ أَكْبَرُ

Hadis bilježi Tirmizi i drugi od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dvije su stvari, neće ih raditi nijedan musliman a da neće ući u Džennet, one su lahke, a malo je onih koji ih rade. Poslije svakog propisanog namaza izgovoriti: SUBHANALLAH 10 puta, ELHAMDULILLAH 10 puta i ALLAHU EKBER 10 puta, pa to bude sto pedeset puta na jeziku, a na vagi (na Sudnjem danu) hiljadu i petsto.“ (Bilježi ga Tirmizi u svoj Džami' pod brojem 3410 i kaže da je hasen sahih, Ebu Davud u svom Sunenu pod brojem 5065, Nesai u svom Sunenu pod brojem 1349.)

Druga: Izgovoriti SUBHANALLAH 25 puta, ELHAMDULILLAH 25 puta, ALLAHU EKBER 25 puta i LA ILAHE ILLALLAH 25 PUTA, tako da ukupno bude 100 puta.

سُبْحَانَ اللهِ، الْحَمْدُالِلّهِ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Od Zejd ibn Sabita, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Naređeno nam je kažemo SUBHANALLAH nakon svakog namaza 33 puta i ALLAHU EKBER 34 puta, pa je čovjek od Ensarija vidio u snu rekavši: 'Da li vam je naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da nakon propisanih namaza izgovarate SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta i ALLAHU EKBER 34 puta? Rekao sam: 'Da!', pa je dodao na to: 'Izgovarajte po 25 puta, i neka LA ILAHE ILLALLAH bude s njima.' Sutra dan smo to ispričali Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: „Izgovarajte tako.“ (tj po 25 puta). Hadis bilježi Tirmizi, pod brojem 3413, i kaže da je Sahih, bilježi ga Nesai, pod brojem 1351, Ibn Hiban 2340, i Ibn Huzejme, 1/370.

Treća: Izgovoriti SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta i ALLAHU EKBER 33 puta, tako da ukupno bude 99 puta.

سُبْحَانَ اللهِ، الْحَمْدُالِلّهِ، اللهُ أَكْبَرُ

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „... Iza svakog završenog namaza izgovorite po 33 puta ' SUBHANALLAH', ' ELHAMDULILLAH' i ' ALLAHU EKBER'. Među nama je, kaže Ebu Hurejre nastalo kasnije razilaženje između nas i neko od nas reče: 'Izgovaraćemo SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta, a ALLAHU EKBER 34 puta.' Pa sam se vratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i on mi reče: „Govorićeš SUBHANALLAH, ELHAMDULILLAH i ALLAHU EKBER, dok ne bude od svih njih po 33 puta.“ Bilježi ga Buhari, pod brojem 843 i Muslim, pod brojem 595.

Četvrta: Isto kao i prije, izgovoriti SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta,ALLAHU EKBER 33 puta, i dodati LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR, tako da ukupno bude 100 puta.

سُبْحَانَ اللهِ، الْحَمْدُالِلّهِ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Prenosi Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude izgovorio zikriza svakog završenog namaza, SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta, ALLAHU EKBER 33 puta, a to je 99 puta, a potom upotpuni sa stotinom koji glasi: 'Nema istinskog božanstva mimo Allaha, koji nema saučesnika. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je Svemoćni, biće mu oprošteni (manji) grijesi, čak da su i poput morske pjene.“ Bilježi ga Muslim, pod brojem 597.

Peta: Izgovoriti SUBHANALLAH 33 puta, ELHAMDULILLAH 33 puta i ALLAHU EKBER 34 puta, tako da ukupno bude 100 puta, ne izgovarajući riječi LA ILAHE ILLALLAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH. LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJIN KADIR. Hadis biježi Muslim pod brojem 596.

ČETVRTO: ŠTA SE UČI IZ KUR'ANA

Prvo: Učenje Ajetul-Kursije (255. ajet sure El-Bekare)
ALLAHU LA ILAHE ILLA  HUVEL-HAJJUL-KAJJUM! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM! LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JEŠFEU 'INDEHU ILLA BI IZNIH! J'ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE LA JUHITUNE BIŠEJIN MIN 'ILMIHI ILLAH BI MA ŠAE. VESI'A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA; VE HUVEL-'ALIJUL-AZIM!

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

„Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima, i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Prijesto Njegov obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dosadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! „

Od Ebu Umame, radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko na kraju svakog propisanog namaza prouči Ajetul-Kursiju, neće ga ništa spriječiti od ulaska u Džennet osim smrt.“ Bilježi ga Nesai, a vjerodostojnim ga je ocijenila skupina od islamskih učenjaka. Lanac prenosilaca mu je jak.

Drugo: Učenje sure El-Felek jednom, i sure En-Nas jednom.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *

Kul e'uzu bi rabbi-l-felek. Min šerri ma halek.Ve min šerri gasikin iza vekab. Ve min šerri-n-neffasati fi-l-'ukad. Ve min šerri hasidin iza hased.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *  مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ*  مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ *  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس *  مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *

Kul e'uzu bi rabbi-n- nas. Meliki-n-nas.Ilahi-n-nas. Min šerri-l-vesvasi-l-hannas. Ellezijuvesvisu fi suduri-n-nas. Mine-l-dzinneti ve-n-nas.

PETO: DOVE

Prva: RABBI KINI AZABEKE JEVME TEB'ASU (TEDŽME'U) IBADEKE

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أو تَجْمَعُ- عِبَادُكَ

Gospodaru, sačuvaj me Tvoje kazne na dan kada budeš proživio (sakupio) tvoje robove.

Prenosi se da je Bera'a, radijallahu anhu, rekao: „Kada bi klanjali iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, voljeli bi da budemo s njegove desne strane, da bi mu vidjeli prvi lice (nakon namaza), pa sam ga čuo da je rekao: „Gospodaru, sačuvaj me Tvoje kazne na dan kada budeš proživio (sakupio) tvoje robove..“ Hadis bilježi Muslim, pod brojem 709.

Druga: ALLAHUMME E'INNI ALA ZIKRIKE VE ŠUKRIKE VE HUSNI IBADETIKE

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim. „

Prenosi Muaz ibn Džebel da ga je Allahov Poslanik, salllallahu alejhi ve sellem, uzeo za ruku i rekao: „O, Muaze, tako mi Allaha, ja te volim,“ te me je posavjetovao riječima: „Nemoj propustiti da nakon svakog namaza kažeš: „Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, da Ti se zahvaljujem i da Ti lijepo ibadet činim.„ Bilježi ga Ebu Davud, pod brojem 1522, Nesai pod broj 1304, vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Huzejme i Ibn Hiban, dok Hakim kaže da je hadis po uslovima Buharije i Muslima, također se s njim složi i Zehebi.