Friday, April 22, 2016

Kur'an treba minimalno proučiti jednom mjesečno

autor: šejh Salih Fewzan

Uzvišeni Allah je spustio ovaj Kur'an da se uči i sprovodi u praksu. Nije ga spustio da bi se nalazio u knjigama i mushafima, i da bi se čuvao na policama i u ormarima. Kur'an treba učiti i noću i danju. Musliman ga uči svakom mogućom prilikom.

Učenjaci su spomenuli… Ashabi, radijallahu anhum, su određivali dijelove Kur'ana koje bi tokom noći proučili u noćnome namazu. Neki od njih bi proučili cijeli Kur'an za tri noći, neki za sedam – a neki za deset noći. Maksimalno ga treba podijeliti na trideset dijelova, tako da se svaki dan prouči barem jedan džuz. Ne treba proći jedan dan i jedna noć, a da čovjek ne prouči jedan džuz Kur'ana.
Ovo je najmanje što treba proučiti, a ukoliko prouči više od toga, ukoliko prouči cijeli Kur'an za deset, tri ili sedam dana – to je bolje.

Ukoliko se Kur'an ne prouči za mjesec dana, to je zanemarivanje i i napuštanje Kur'ana. Postoji više vrsta napuštanja Kur'ana, a među njih spada napuštanje učenja Kur'ana i napuštanje sprovođenja Kur'ana u praksu.