Friday, March 25, 2016

Značenje svih vrsta Tewhida

izvor: Fatawa el-Ledžnah ed-Daimah (1/54/9772)

Pitanje:
Koje je značenje Tewhidu-r-Rububijjeh, Tewhidu-l-Uluhijjeh, i Tewhidu-l-Esma wes-Sifat?

Odgovor:
Tewhidu-r-Rububijjeh je vjerovanje u Allahovu svemoćnost; da je On Jedini Stvoritelj stvorenja, da On Jedini sve održava i opskrbljuje, da On Jedini daje život i smrt, i slično.

Tewhidu-l-Uluhijjeh je iskrenost u ibadetima, kao što je namaz, post, zekat, zakletve i žrtvovanje životinja.

Tewhidu-l-Esma wes-Sifat je govor o Allahovim imenima i svojstvima isključivo na način kako je to radio On i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, davajući Mu ista imena i svojstva kojima On Sebe naziva, bez uspoređivanja i nalikovanja Njegovih imena i svojstava imenima i svojstvima Njegovih stvorenja, iskrivljavanja njihovih značenja i negiranja (Njegovih imena i svojstava).