Friday, March 25, 2016

Najbolji post nakon posta mjeseca ramazana

Pitanje: 
Kada počinje post mjeseca muharema ili post ašure? Počinje li prvog, sredinom ili krajem muharema? Koliko dana treba postiti, jer sam čuo da post ašure počinje prvoga a završava desetoga muharema?

Odgovor:
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:
Najbolji post nakon posta mjeseca ramazana je post u Allahovome mjesecu muharemu” (bilježi Muslim)

To je ašura, a značenje je da ga je postio cijelog; od početka do kraja, od prvoga do posljednjega dana. To je značenje hadisa.

On je međutim za one koji nisu u stanju postiti cijeli mjesec, specifizirao deveti i deseti, ili deseti i jedanaesti muharem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je običavao postiti dan ašure i u džahilijetu – kao što su ga postili i Kurejšije. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, stigao u Medinu, zatekao je židove da ga i oni poste. Upitao ih je o tome, a oni su mu odgovorili da je to dan kada je Allah spasio Musu, alejhi selam, i njegov narod a uništio Faraona i njegov narod, te da ga je Musa postio iz zahvalnosti prema Alahu – pa ga i oni iz istoga razloga poste. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je tada rekao:
Mi imamo veće pravo i preči smo Musi od vas” (bilježe Buhari i Muslim)

pa ga je postio i naredio da se on posti.

Post dana ašure je dakle sunnet, kao što je sunnet i postiti dan prije ili dan poslije njega – jer je prenešeno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao da se posti dan prije i dan poslije njega, a u drugoj predaji dan prije ili dan poslije njega. U drugome hadisu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
Budem li živ slijedeće godine, postiću deveti (dan muherama)” (bilježi Muslim)

što znači zajedno sa desetim – a ovo je najbolje; dakle da osoba posti deseti dan muharema, jer je to veličanstven dan kada su Musa, alejhi selam, i muslimani sa njim postigli veliko dobro a postio ga je naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, te deveti radeći prema onome što nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, propisao.

Zajedno sa desetim danom muharemom dakle možemo postiti i dan prije ili dan poslije njega, da bismo se razlikovali od židova – a najbolje je postiti deveti i deseti na osnovu hadsa:
Budem li živ slijedeće godine, postiću deveti (dan muherama)

Ukoliko osoba posti deseti i jedanaesti dan muharema, ili sva tri dana – deveti, deseti i jedanaesti, sve je to dobro i sve je to razlikovanje od židova. A ukoliko bi postio cijeli mjesec – to je još bolje i vrijednije.

odgovorio: šejh AbdulAziz ibn Baz