Monday, February 8, 2016

Kako povećati iman u svakodnevnom životu

autor: šejh Sulejman er-Ruhajli

Iman (vjerovanje) raste i opada; raste činjenjem dobrih djela i pokornošću a opada činjenjem loših djela i nepokornošću. Stoga trebaš činiti mnoštvo dobrih djela ukoliko želiš da ti iman poraste, posebno kada si sam – kada te dakle jedino vidi Uzvšeni Allah.

Povećaj činjenje dobrih djela i onoga što je pokornost Allahu – i tvoj iman će porasti. Nema sumnje da Svemogući Allah prima dobra djela od svakog roba muslimana, čak i ukoliko je njegov iman slab i ukoliko čini mnogo grijeha – pod uslovom da ta djela sadrže dva uslova koja se moraju ispuniti, a to su 
1. ISKRENOST i 
2. SLIJEĐENJE SUNNETA 

Ukoliko on dakle obožava Allaha iskreno i slijedeći Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, Allah će prihvatiti njegova djela – a njegov će iman time porasti.

Pazi da ne budeš šejtanov plijen, koji nekim ljudima šapće i govori im:
Kako da ideš u džamiju i prisustvuješ predavanju kada činiš toliko grijeha? Vratićeš se televiziji i gledati televiziju – a želiš ići na predavanje? Ti nisi dostojan da budeš sa pravednima.“
Pazi da ne budeš pokoran šejtanu i idi. Tako mi Allaha, ukoliko si istinit, iskren i slijediš sunnet, Allah će od tebe prihvatiti dobra djela i tvoje će vjerovanje porasti – a to će možda biti i razlog da ostaviš zlo.
Allah dakle prihvata ibadet od iskrenoga muslimana koji slijedi sunnet Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, bez obzira u kakvome se stanju rob nalazi kada su u pitanju nedostaci i bez obzira na slabost njegovoga srca. Što više truda međutim uložiš na činjenje ibadeta – tvoj stepen imana će time više i porasti.