Thursday, September 17, 2015

Odnos vjernika prema Uzvišenom Allahu

autor: Sultan b. Abdullah el-'Amri

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.

1. Iskrenost u činjenju ibadeta (sve ono čime je Uzvišeni Allah zadovoljan od riječi i dijela, tajnih i javnih) Njemu Jedinom, subhanehu ve te'ala, i ne usmjeravanje niti jednog ibadeta nekom drugom mimo Njemu
Kaže Uzvišeni: „Nije vam naređeno osim da vjerujete u Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru“ (Kur'an, prevod značenja)

2. Udaljavanje od širka (pripisivanja Allahu sudruga), i udaljavanje od svega što čovjeka približava tome

3. Uzimanje uzora u dobrim Allahovim robovima, dobrim vjernicima, a okretanje od njegovih neprijatelja

4. Biti svjestan Njegovog, subhanehu ve te'ala, nadzora nad svime. I imati na umu da je On svojim znanjem prisutan na svakom mjestu
On je s vama gdje god bili“ (Kur'an, prevod značenja)

5. Udaljavanje od Njegovih, subhanehu ve te'ala, zabrana, jer su one razlog Njegove srdžbe

6. Spominjanje Allaha što je više moguće
I mnogo spominji svoga Gospodara“ (Kur'an, prevod značenja), a i Poslanik, sallallAllahu alejhi we sellem, je spominjao Allaha u svim situacijama.

7. Ustrajnost u Njegovoj, subhanehu ve te'ala vjeri, i čvrsto održanje u njoj, bez zamjene toga s nečim drugim, bez obzira na smutnje i iskušenja
Ustraj, kao što ti je naređeno“ (Kur'an, prevod značenja)

8. Oslanjanje na Allaha 
I na Allaha se oslonite, ako ste vjernici“ (Kur'an, prevod značenja)

9. Strpljenje na Allahovom određenju, a ne biti nezadovoljan
I strpi se na onome što te zadesilo“ (Kur'an, prevod značenja)

10. Pokajanje i traženje oprosta od Allaha
I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da biste uspjeli“ (Kur'an, prevod značenja)

11. Čuvanje i praktikovanje onoga što je On, subhanehu ve te'ala, naredio
Kao što bilježi el-Buhari u hadisi-kudsiju: „Čovjek Mi se ne može približiti ničim meni dragim kao što to može sa onim što mu je naređeno

12. Požurivanje ka pokornosti Njemu, dželle še'nuh
I požurite ka oprostu Gospodara vašeg“ (Kur'an, prevod značenja)

13. Osjećanje griže savjesti zbog umanjivanja pokornosti i činjenja grijeha, te odlučnost da se tim grijesima više neće vraćati

14. Da mu Allahova riječ bude gornja, a ne da odbacuje ovo pravilo zbog razuma

15. Pripremiti se za sastanak sa Njim, dželle še'nuh, činjenjem dobrih djela

16. Zabrana odricanja nečega od vjere radi ljudi

17. Prečišćavanje srca od ljubavi prema nekom drugom mimo Allaha, dželle še'nuh, ili uzdizanja nekog drugog

18. Uzdizanje Allahove Knjige (Kur'ana) i rađenje po njemu

19. Uzdizanje mjesta koje je uzdigao Allah, subhanehu ve te'ala, kao što su: Mekka el-Mukerrema, Medina el-Munevvera, mesdžidi itd...

20. Uzdizanje ljudi koje je uzdigao Allah, subhanehu ve te'ala, kao što su poslanici, ulema, roditelji itd... 
Ali pod ovim uzdizanjem se misli šerijetski, te stoga ovo nije hiperbola.

21. Ne treba biti indiferentan prema malim grijesima, jer su oni početak za činjenje velikih grijeha

22. Mržnja prema zabranjenim djelima i novotarijama, jer ih i Allah, dželle še'nuh, mrzi

23. Zabrana razmišljanja o Allahovom biću, međutim, treba razmišljati o njegovim stvorenjima
Rekao je Poslanik, sallallAllahu alejhi we sellem: „Razmišljajte o Allahovim stvorenjima, a ne razmišljajte o Allahu (Allahovom biću)“ Sahih el-Džami', 2976.