Saturday, August 15, 2015

Tretman nedoumice u vezi s abdestom

odgovorio: Šejh AbdulAyiy Ibn-Baz

Pitanje: Kakav je tretman čovjeka koji je u nedoumici da li je izgubio abdest ili ne?

Odgovor: U slučaju kada je čovjek u nedoumici da li je izgubio abdest ili ne, ono što se smatra punovažnim i osnovom jeste da je čovjek pri abdestu (čistoći) i da ta nedoumica nema nikakvog uticaja.

Takav stav temelji se na riječima Vjerovjesnika, s.a.v.s., kada je upitan o čovjeku koji tokom namaza osjeti nešto, i u kojima kaže: “Neće prekinuti namaz sve dok ne čuje glas (puštanje vjetra) i osjeti smrad.”

Vjerovjesnik, s.a.v.s., objasnio je da je u slučaju ovoga čovjeka punovažan abdest sve dok se ne bude sigurno u to da je on izgubljen. Sve dok se radi samo o nedoumici, takav čovjek ima abdest i može klanjati, tavafiti, učiti Kur'an.

To je ono što je osnovno i punovažno.

Hvala Allahu, dž.š., na lahkoći i uzvišenosti vjere islama.