Sunday, August 16, 2015

Allahova blagodat prema vjernicima

Iz Tefsira šejha Abdurrahmana Es-Sa'dija

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu, Uzvišenom, Gospodaru svih svjetova. Neka je Selam i Salavat na Njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve ashabe i one koji ga slijede do Sudnjeg dana.
Allah, azze ve dželle, rekao je u prijevodu značenja: “Allah je vjernike milošću Svojom darovao kada im je poslanika između njih poslao, da im ajete Njegove kazuje, da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti pouči, iako su prije u očitoj zabludi bili!” (Alu Imran, 164)

Ova blagodat Uzvišenog Gospodara prema Njegovim robovima je najveća blagodat. Čak, šta više ona je temelj svih blagodati, a to je blagodat slanja plemenitog Poslanika, jednog od njih, iz njihovog plemena, koji poznaju njegovu lozu i porijeklo, da je ono najplemenitije porijeklo i da je od najodabranijih kurejšija, koji je bio poznat među njima po najplemenitijim osobinama; povjerljivosti, iskrenosti, osobinama kojim se isticao nad svim kurejšijama.

Allah, Uzvišeni, učinio je da u Njegovom posljednjem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, budu sabrana i obuhvaćena sva najljepša svojstva prethodnih poslanika, da je upotpunio najljepši moral, i da je otklonio sve manjkavosti i nedostatke, da je bio najbolji savjetnik i žudio je da slijede pravi put. Uzvišeni je rekao:“Došao je poslanik između vas, teško mu je što ćete na muke udariti, pa brine o vama, prema vjernicima je blag i milostiv!” (Et-Tevbe, 128)

Kratki komentar ajeta:

“… da im ajete Njegove kazuje”, tj. podučaje ih ajetima Allahove knjige i njihovim značenjima.

“… da ih očisti”, tj. da ih očisti od širka, grijeha i svih vrsta prljavštine i ružnih stvari, i, također, podstiče ih na činjenje dobrih djela i na lijepo ophođenje.

Doista, “Et-tezkijje” (čišćenje) obuhvata: čišćenje od loših i ružnih djela i postupaka i razvoj lijepog morala i plemenitih osobina kod osobe.

“… i da ih Knjizi”, tj. Kur’anu.

 “… i mudrosti pouči”, tj. sunnetu, praksi Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem.

Uzvišeni Allah je sa njima, Kur’anom i sunnetom, upotpunio poslanilku i njegovom ummetu vjeru, i kroz njih su spoznali Allahovu vjeru, Islam, i spoznali su svako dobro i korist, a također i spoznali zlo i načine da ga otklone i bore se protiv njega. Tako je sa Kur’anom i sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu aleji ve sellem, ostvarena uputa čovječanstvu sa svih aspekata njihovih života i u svim sferama čovjekovog djelovanja.

“… iako su prije u očitoj zabludi bili”, tj. bili su u tminama zabluda i nepravdi.

Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najbolji učitelj. Prenijeo je, podučio i protumačio ova dva temelja, Kur’an i mudrost koju predstavlja njegov sunnet, pa su svi njegovi postupci, njegov govor i djela, i ono što je prešutno odobrio, njegov moral unutrašnji i spoljašnji, čitav životopis, škola za vjernike i tumač Allahove vjere.

On, sallallahu aleji ve sellem, podsticao je svoje Ashabe na proučavanje i podrobno razmišljanje o Allahovom Govoru – Kur’anu i mudrosti koju je poslao po njemu, jer u njima je ono što je potrebno za uspjeh bilo koje skupine, u bilo kojem vremenu i prostoru, pa vidimo da su ti najbolji učenici kod najboljeg učitelja ostvarili uspjehe na svim poljima ljudskog zanimanja. Vidimo da su vraćajući ljude iz robovanja ljudima u robovanje Gospodaru svih svjetova vratili ljudskom biću dostojanstvo, izvlačeći čovječanstvo iz tmina nepravde jednih prema drugima u svjetlo pravde Allahove vjere.

Tako i danas, od velikana, učenjaka Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, ummeta, koji su slijedili njegov put i pravac prihvatajući se Kur’ana i njegova sunneta, iz njihovog djelovanja su se okoristili ne samo vjernici, nego i nevjernici, i to na raznim poljima, iako, naravno, to neće lahko priznati.  To je milost i dobrota Uzvišenog Allaha prema njegovim robovima, koju On daruje kome hoće; Uzvišen i Hvaljen je On, Milostivi, Gospodar svih svjetova.